Zmiany, zmiany, zmiany – takimi słowami można określić przyjęcie przez Sejm poprawek Senatu dotyczących nowelizacji pakietu ustaw ubezpieczeniowych. Wejdą one w życie 11 lutego 2012 r. Przyjrzyjmy się zatem bliżej wszystkim nowym przepisom.

W przypadku składania wypowiedzenia umowy będzie uznawana data stempla pocztowego – to pierwsze z planowanych rozwiązań. Składanie takiego wypowiedzenia u danego agenta ubezpieczeniowego będzie równoznaczne ze złożeniem tego pisma reprezentowanej przez niego firmie ubezpieczeniowej.

Kolejną zmianą na plus jest nałożenie konieczności listownego informowania konsumenta przez ubezpieczyciela o nadchodzącym wygaśnięciu aktualnej polisy 14 dni przed tym faktem. W powiadomieniu tym Ubezpieczyciel będzie musiał podać wysokość składki na kolejny okres ubezpieczenia oraz poinformować o możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i konsekwencjach jakie się z tym wiążą.

W momencie sprzedaży auta aktualne ubezpieczenie OC nie będzie mogło zostać automatycznie przedłużone. Dzięki temu wyeliminowany powinien zostać w dużej mierze problem tzw. „podwójnego ubezpieczenia” i konieczności zapłaty przez nabywcę samochodu dwóch składek za OC. Sytuacje takie maja obecnie miejsce gdy nabywca samochodu nie wypowie ubezpieczenia zawartego przez zbywcę i sam wykupi nową polisę.

Ukłonem w stronę osób, które nie potrafią żyć bez Internetu i nawet artykuły spożywcze kupują za jego pomocą, jest możliwość wydrukowania polisy zawartej właśnie przez Sieć. Taki wydrukowany dokument podczas kontroli będzie traktowany jako potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia.

Ostatnią z ważniejszych poprawek jest nowy sposób obliczania zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej OC. Do tej pory obowiązywało miesięczne rozliczenie zwrotu niewykorzystanej ochrony, natomiast po zmianach dostaniemy zwrot za każdy niewykorzystany dzień. Zakład ubezpieczeń nie będzie również mógł uzależnić zwrotu składki od tego czy z polisy było wypłacone odszkodowanie.

Wszystkie zmiany są prokonsumenckie i korzystne dla potencjalnego klienta. Czy macie pomysł, jakie jeszcze udogodnienia dla kierowców mógłby zaproponować ustawodawca?