Powypadkowe, stare, niesprawne auto nie musi generować kosztów. Polskie prawo daje możliwość jego pozbycia się. O tym, jak to zrobić, mówi Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z nią pojazd można oddać do kasacji. Aby jednak złomowanie auta było legalne, konieczne jest dopełnienie formalności. Jakich? Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne i ile kosztuje złomowanie auta.

Kiedy możliwe jest oddanie samochodu na złom?

Złomowanie aut jest zalecane w kilku przypadkach. Jako te podstawowe wymienia się:

 • zły stan techniczny pojazdu – samochód nie nadaje się do dalszego użytku, a jego sprzedaż nowemu nabywcy jest niemożliwa ze względu na liczne usterki;
 • stwierdzenie przez ubezpieczyciela tzw. szkody całkowitej, czyli uznanie, że koszt naprawy przewyższa wartość samochodu sprzed uszkodzenia – naprawa jest więc nieopłacalna;
 • sytuacje, kiedy auto stanowi zagrożenie dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego; 
 • oszacowane przez ubezpieczyciela składki polisy OC są bardzo wysokie i nieopłacalne.

Jak zezłomować auto? Wykaz niezbędnych dokumentów

Kasacja samochodu wymaga dopełnienia formalności. Właściciel musi mieć komplet dokumentów samochodu, czyli:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


 • umowę kupna-sprzedaży, 
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana), 
 • dowód rejestracyjny (ewentualnie dokument zastępczy), 
 • tablice rejestracyjne (jeśli zostały zniszczone lub zgubione, konieczne jest wypełnienie specjalnego oświadczenia) 
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli samochód był pojazdem firmowym.

Do dopełnienia formalności będzie potrzebny też dowód osobisty właściciela, a także ewentualnych współwłaścicieli. Jeśli nie będą oni w stanie stawić się w stacji demontażu osobiście, konieczne będzie ich pisemne upoważnienie do zezłomowania pojazdu.

Jak zezłomować samochód? Stacja demontażu pojazdów

Ze zgromadzonymi dokumentami należy udać się do stacji demontażowej. Powinno korzystać się tylko z legalnie działających placówek, czyli tych uprawnionych do złomowania pojazdów przez wojewodę. Takie stacje mają prawo wydawać dokumenty potrzebne do wyrejestrowania pojazdu po złomowaniu oraz ubiegania się o zwrot składki za niewykorzystane ubezpieczenie OC. Korzystając z legalnych stacji demontażu, ma się też pewność, że odpady powstałe po złomowaniu auta będą odpowiednio zabezpieczone, dzięki czemu nie będą stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska i ludzi. Listę legalnie działających stacji kasacji pojazdów można znaleźć na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Przed udaniem się do nich, warto skontaktować się najpierw telefonicznie i ustalić, jak przetransportować samochód – lawetą stacji czy na własną rękę. Po dostarczeniu auta pracownik stacji podpisuje umowę kupna-sprzedaży, a wynika to z tego, że po kasacji niektóre części mogą być wykorzystane w późniejszym czasie. Po zezłomowaniu będzie można odebrać też zaświadczenie o demontażu pojazdu i dokumenty do jego wyrejestrowania w wydziale komunikacji.

Demontaż pojazdów a wyrejestrowanie

Sprzedaż auta na złom oznacza, że samochód trzeba wyrejestrować. Najlepiej zrobić to zaraz po złomowaniu. Na dopełnienie tej formalności ma się 30 dni. Urząd właściwy do wyrejestrowania pojazdu po złomowaniu to wydział komunikacji. Do urzędu zgłasza się z odpowiednim wnioskiem, dowodem osobistym, potwierdzeniem uiszczenia opłaty, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Ważne będzie też posiadanie zaświadczenia o demontażu pojazdu. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia. Brak dopełnienia tej formalności może skutkować karą w wysokości od 200 do 1000 złotych. Karę nakłada się na podstawie przepisów zawartych Ustawie z dn. 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Należy tu zaznaczyć, że wyrejestrowanie samochodu bez złomowania nie jest możliwe, chyba że zachodzi inna przesłanka do wypisania auta osobowego z rejestru. Możliwe jest też czasowe wyrejestrowanie bez złomowania. Dotyczy ono jednak tylko niektórych pojazdów, m.in. autobusów, ciągników samochodowych, samochodów ciężarowych, przyczep przekraczających 3,5 t, pojazdów specjalnych. Wycofanie tych pojazdów na 2 miesiące to koszt 80 złotych. Okres wycofania można wydłużyć maksymalnie do 48 miesięcy, po tym czasie trzeba podjąć decyzje o złomowaniu pojazdu.

Złomowanie auta: cena

Co do zasady, sprzedaż samochodu na złom oznacza zysk dla właściciela. W większości przypadków otrzymuje on od 300 do 500 złotych. Może się jednak zdarzyć, że to właściciel będzie musiał ponieść koszt utylizacji samochodu. Dzieje się tak, kiedy pojazd nie jest kompletny, czyli jego masa jest mniejsza niż 90% masy nowego pojazdu. W takim wypadku kasacja samochodów kosztuje maksymalnie 10 złotych za każdy brakujący kilogram.

Złomowanie auta a OC

Rozbiórka samochodów oznacza, że ustaje obowiązek wykupienia polisy OC. Aby nie było żadnych niedopowiedzeń, polecane jest zgłoszenie faktu złomowania auta towarzystwu, w którym miało się polisę OC.

Właściciel utylizowanego auta ma również możliwość odzyskania niewykorzystanych składek. Aby domagać się ich zwrotu, należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem. Do niego trzeba dołączyć zaświadczenie o demontażu pojazdu lub jego wyrejestrowaniu. Bez tych dokumentów zwrot składek ubezpieczenia nie będzie możliwy. Należy zaznaczyć, że towarzystwo nie może odmówić wypłacenia niewykorzystanych składek.

Kasacja pojazdów – krok po kroku

Podsumowując, aby złomowanie samochodu odbyło się zgodnie z prawem, trzeba podjąć następujące kroki:

 • zebrać potrzebne dokumenty,
 • wybrać stację demontażu pojazdów i zostawić tam samochód,
 • odebrać od pracownika stacji zaświadczenie o demontażu i unieważnione dokumenty,
 • w ciągu 30 dni udać się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować samochód,
 • powiadomić ubezpieczyciela o zezłomowaniu i wyrejestrowaniu auta, co pomoże odzyskać niewykorzystaną składkę.