Po przeczytaniu tytułu tego wpisu zapewne pomyślicie: kolejny artykuł, którego autor stara się przybliżyć skomplikowaną budowę samochodu i silnika. Nie tym razem. Dziś skupię się na materiałach, z których wykonane jest auto.

Najlepiej obrazuje to dołączona infografika, na której będę bazował. Oczywiście zawiera ona wartości uśrednione dla typowego samochodu, a więc należy pamiętać o marginesie błędu w przypadku ekstremalnych modeli.

Samochód w dużej mierze wykonany jest z metalu – konkretnie 69% pojazdu zrobione jest z metalu zawierającego żelazo, a 8% z pozostałych metali, w których strukturze nie ma cząsteczek żelaza. Co ciekawe, metal z jednego auta poddany recyklingowi wystarczy, aby zbudować 22 400 niewielkich resoraków.

Następną liczniejszą grupą są różne rodzaje tworzyw sztucznych, których ilość w typowym samochodzie zamyka się w przedziale 9% w stosunku do całego pojazdu.

Pozostałe materiały, z których zrobiony jest typowy samochód, to: szkło, płyny, opony, guma, akumulator, części elektryczne, dywaniki i inne komponenty.

Informacje te są szczególnie ważne z perspektywy recyklingu. Coraz więcej producentów stara się budować samochody z takich materiałów, aby po skończonym cyklu życia produktu dało się odzyskać z niego jak najwięcej.

Proces ten reguluje nawet dyrektywa Unii Europejskiej oraz polskie prawo. Zgodnie z nimi do 1 stycznia 2015 roku ma zostać osiągnięty 95-procentowy poziom recyklingu, tzn. taki odsetek masy pojazdu musi zostać ponownie wykorzystany na różne sposoby.

Czy mieliście już okazję oddać samochód na złom, gdzie próbowano odzyskać z niego jak najwięcej materiałów składowych do ponownego wykorzystania?