TISPOL, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, prowadzi aktualnie wzmożone kontrole prędkości w każdym z 25 zrzeszonych państw europejskich.

Do tych krajów należy także Polska. Kontrole prędkości odbywają się za pomocą wszystkich dostępnych metod. Jak podkreśla szef Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego, KoenRicour, ich głównym celem jest uświadomienie kierowcom, jak bardzo ryzykują, przekraczając dozwoloną prędkość. Pragnie on, aby kierowcy przemyśleli swoje nastawienie do nadmiernej prędkości, która ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg – zwiększa zarówno prawdopodobieństwo wypadków, jak i skalę ich konsekwencji.

Akcja koordynowana jest przez TISPOL i przeprowadzana na wszystkich rodzajach dróg. Kierowcy są karani wg obowiązującego w danym kraju prawa. Podobna akcja została przeprowadzona przez TISPOL tok temu. Wówczas odnotowano aż 554 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości w 25 krajach Europy. Często zdarza się Wam prowadzić samochód z nadmierną prędkością?