Fot. flickr/meddygarnet

Wraz z nowym rokiem, a dokładnie 11 lutego 2012, wejdzie w życie nowelizacja pakietu ustaw o ubezpieczeniach, o której niedawno pisaliśmy. Jedną z wielu zmian będzie podwyższenie kar nakładanych na osoby, które nie wykupują obowiązkowych polis ubezpieczeniowych.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód należy do podstawowych obowiązków każdego właściciela pojazdu, jednak jak dowodzą coroczne statystyki, wielu o tym zapomina lub po prostu nie chce pamiętać. Dużo surowsze kary za brak ubezpieczenia OC wejdą w życie wyjątkowo już 1 stycznia 2012 roku – mają one poprawić pamięć kierowcom.

Grzywna za niewykupienie ubezpieczenia OC w przypadku samochodu osobowego dotychczas wynosiła równowartość 500 euro i zależała od kursu waluty. Od 1 stycznia wzrośnie ona do wysokości podwojonego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do 3000 zł. Największa podwyżka dotyczyć będzie ciągników siodłowych. Opłata zostanie zrównana z karą dla kierowców ciężarówek, czyli do potrojonego minimalnego wynagrodzenia – 4500 zł. Dotąd wynosiła ona zaledwie 400 zł.

Wraz z pakietem nowelizacji, które zaczną obowiązywać 11 lutego 2012 roku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zyska możliwość lepszej identyfikacji osób, które nie wykupiły obowiązkowej polisy OC. W celach kontrolnych UFG otrzyma dostęp do centralnej bazy polis komunikacyjnych. Dodatkowo baza taka będzie dostępna dla każdego z poziomu strony internetowej. Oprócz policji, Straży Granicznej czy Inspekcji Transportu Drogowego również obywatele będą mogli kontrolować obowiązkowe polisy OC.

Ci, którzy mimo wszystko nie wykupią ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i spowodują kolizję lub wypadek, będą mieć poważniejsze kłopoty finansowe niż dotychczas. Oprócz odszkodowania dla ofiar wypadku poniosą także koszty związane z samą wypłatą pieniędzy przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uważam, że w dłuższej perspektywie zaostrzone sankcje za brak komunikacyjnego OC oraz częstsze kontrole prowadzone przez Fundusz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych spowodują spadek liczby nieubezpieczonych – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Szacuje się, że po polskich drogach porusza się około 200 000 nieubezpieczonych pojazdów, które co roku biorą udział w średnio 5500 wypadkach. Obecnie UFG toczy 18 000 postępowań o zwrot odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców. Najwyższe z nich sięgnęło 700 000 złotych. Warto się więc ubezpieczyć, tym bardziej że obecnie nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby kupić polisę OC.

Czy zdarzyło się Wam kiedyś zapomnieć o wykupieniu ubezpieczenia OC? Mnie pilnuje kalendarz w telefonie komórkowym.