Komisja Nadzoru Finansowego przygotowuje 21 wytycznych skierowanych do ubezpieczycieli. Dotyczą one zagadnienia likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

KNF tworzy ten zestaw wytycznych ze względu na nieprawidłowości związane między innymi z nieterminowym wypłacaniem świadczeń, wypłacaniem ich z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania, uchybieniami w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód, wadliwą organizacją procesu likwidacji szkód oraz niejasnymi procedurami wewnętrznymi zakładów ubezpieczeniowych. Te kwestie są kłopotliwe nie tylko dla ubezpieczonych. W rzeczywistości dotykają one również samych ubezpieczalni, które przez nieprawidłowości często ponoszą zbędne koszty, w tym sądowe.

Dwadzieścia jeden wytycznych podzielono na działy obejmujące organizację, nadzór, zarządzanie oraz kontrolę nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. KNF liczy na to, że ubezpieczyciele wdrożą wszystkie zalecenia nie później niż do 31 marca 2015 roku.

Więcej o ubezpieczeniach na axadirect.pl