wypowiedzenie-oc

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC, jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Stąd wielu z nich co rok szuka najlepszej i najtańszej polisy. Ale kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie OC? Czy wystarczy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, czy niezbędny jest formularz wypowiedzenia ze strony ubezpieczyciela?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC a podstawa prawna

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2013 roku dokładnie mówi, w jakich przypadkach może zostać złożone wypowiedzenie OC. Mianowicie są to 3 przypadki:

 • art.28 – standardowe wypowiedzenie polisy; czyli wypowiedzenie OC z końcem okresu obowiązywania;
 • art.28.a – w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia;
 • art.31 – wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu.

Są wyjątki, kiedy to w piśmie dotyczącym wypowiedzenia OC nie trzeba powoływać się na konkretne przepisy. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


W przypadku kradzieży samochodu, sprzedaży auta za granicą lub oddania go na złom, wystarczy do dokumentów o wypowiedzenie umowy OC dołączyć zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu.

Standardowe wypowiedzenie OC art. 28 – zmiana ubezpieczyciela

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej są zawierane na rok. Tak naprawdę wypowiedzenia OC obowiązującej polisy możemy dokonać w każdym momencie. Aczkolwiek nie powoduje to jej natychmiastowego wygaśnięcia. Przykładowo, rozwiązanie wysłane po 3 miesiącach od zawarcia ubezpieczenia – traci ważność z końcem okresu obowiązywania – czyli po pozostałych 9 miesiącach. 

Gdy chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, zgodnie z przepisami ostateczny termin, kiedy można złożyć wypowiedzenie OC, mija dzień przed końcem obowiązywania obecnej polisy. Jeśli nie złożymy rezygnacji, polisa zostanie przedłużona automatycznie na następny rok. 

W razie wątpliwości, jak napisać takie rozwiązanie umowy, wzór znajdziemy na stronach ubezpieczycieli.

Wypowiedzenie podwójnego OC

Do podwójnego ubezpieczenia dochodzi, gdy nie została wypowiedziana stara polisa, a już została zawarta nowa umowa. Wtedy zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych mamy prawo natychmiast wypowiedzieć poprzednią umowę.

Jakie są to sytuacje? Najczęściej, gdy kończy się okres obowiązywania OC, szukamy nowych, korzystniejszych ofert. Kiedy taką znajdujemy, to szybko zawieramy umową, zapominając wypowiedzieć wcześniejszą. Zdarza się też, że kupując używane auto, nie sprawdzamy, czy samochód jest już ubezpieczonym i w związku z tym kupujemy nową polisę. Trzeba pamiętać, że polisa OC po sprzedaży przechodzi na nowego właściciela i obowiązuje do końca okresu ważności. 

Rzadko, ale zdarzają się sytuacje, że wypowiedzenie OC nie wpłynęło do towarzystwa ubezpieczeniowego lub brakuje np. własnoręcznego podpisu na dokumencie.

Wypowiedzenie nabywcy samochodu

Gdy kupujemy używane auto i jest ono ubezpieczone, możemy napisać natychmiastowe wypowiedzenie. Art. 31 daje nam przyzwolenie na wypowiedzenie. Nabywcy pojazdów często z tego korzystają. Jak wygląda w tym wypadku wypowiedzenie umowy? Zdarza się, że taki formularz dostaniemy w salonie podczas zakupu auta, kiedy nabywamy pojazd bezpośrednio i chcemy złożyć wypowiedzenie. Wzór, jaki należy wysłać do ubezpieczyciela, można odszukać w internecie lub w oddziałach agencji ubezpieczeniowych.

Jednak wypowiedzenie OC nabywcy nie musi od razu oznaczać zmiany ubezpieczyciela, jeśli oferta nas satysfakcjonuje, można z niej korzystać do końca okresu ważności. Tutaj należy pamiętać, że ubezpieczyciel może dokonać ponownej kalkulacji składki.

Jak napisać wypowiedzenie OC?

Jeśli nie wiemy, jak skutecznie napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, wzór znajdziemy na stronie internetowej prawie każdego ubezpieczyciela. Można też udać się do najbliższego oddziału i tam wypełnić wniosek o rozwiązanie umowy. Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych na swoich stronach ma umieszczony formularz wypowiedzenia umowy, który przeważnie jest podpięty pod nasz numer klienta. Wypełniamy puste pola, zatwierdzamy i wysyłamy wypowiedzenie OC. 

Jeszcze inną opcją jest samodzielne sporządzenie wypowiedzenie. Jak napisać je prawidłowo? 

Rezygnacja z ubezpieczenia OC powinna zawierać:

 • aktualną datę i miejscowość; 
 • dane teleadresowe ubezpieczonego;
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • numer aktualnej polisy (znajduje się na dokumencie polisy);
 • dane ubezpieczonego pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny);
 • okres, na jaki obowiązywała umowa;
 • podstawa prawna, na podstawie której, składamy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia;
 • czytelny podpis ubezpieczonego.

Tak skonstruowane pismo można też wysłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty (listem poleconym), zeskanować i wysłać pocztą e-mail (powinniśmy dostać zwrotną, automatyczną wiadomość, że e-mail został wysłany i otrzymany) lub za pośrednictwem kuriera. Ważne jest, aby wypowiedzenie polisy OC było skuteczne – czyli dotarło do adresata. Gdy mamy wątpliwość, czy dokumenty dotarły do ubezpieczyciela – zawsze można zadzwonić lub napisać e-maila. Oczywiście nie po kilku minutach od wysłania, lecz kilku dniach powinna już widnieć informacja na naszym koncie klienta. 

Dużo prościej mają osoby, które zawierają polisy przez internet i wypowiedzenie OC składają bezpośrednio poprzez formularze na kontach klienckich – tam informacja o dostarczonym piśmie oraz wygaśnięciu polisy jest widoczna niemal od razu po przetworzeniu. Tacy kierowcy nie muszą też tracić czasu na zastanawianie się, jak wypowiedzieć umowę OC, czy pismo jest prawidłowo napisane. Wszystko jest dostępne w pomocy na koncie, często nawet kalkulator okresu wypowiedzenia – który wyliczy nam, ile mamy czasu na odnowienie polisy lub zawarcie nowej.

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie polisy

Zdarza się, że zbyt szybko podpiszemy dokumenty, a potem okazuje się, że dostaliśmy dużo korzystniejszą ofertę. W tym wypadku, gdy umowa została zawarta na odległość, czyli przez internet lub telefon, możemy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Taką sytuację reguluje Ustawa o prawach konsumenta. Trzeba podkreślić, że rezygnacja z OC może nastąpić wyłącznie, jeśli umowa była zawarta poprzez konsultanta telefonicznego lub formularz na stronie internetowej czy kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Odstąpienie od umowy zawartej stacjonarnie jest niemożliwe. 

Rezygnacja z ubezpieczenia musi zostać skutecznie wysłana do 30 dni od zawarcia polisy i musi być to forma pisemna. W oświadczeniu nie trzeba podawać powodów rezygnacji, natomiast trzeba opłacić procent składki za polisę za czas ochrony.  Należy pamiętać, że nie można zostać bez polisy OC – zatem niezwłocznie konieczne jest zawarcie kolejnej umowy na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Gdy chcemy napisać odstąpienie od umowy ubezpieczenia, wzór pisma powinien być dołączony do dokumentów przesłanych nam przez ubezpieczyciela. Ustawa o prawach konsumenta obowiązuje wszystkich sprzedających na odległość – czyli drogą elektroniczną czy też telefoniczną – do informowania klienta o możliwości rozwiązania umowy. Gdy nie możemy odnaleźć formularza, jak ma wyglądać rezygnacja z umowy, wzór pisma znajdziemy także w internecie. 

Tak naprawdę wzór wypowiedzenia wcale nie jest potrzebny. W treści powinny być zawarte podstawowe informacje: dane teleadresowe ubezpieczonego, informacje dotyczące pojazdu, którego dotyczy ubezpieczenie, czyli marka, model, numer rejestracyjny, nazwę zakładu ubezpieczeń oraz podstawa prawna – art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Jeśli składka została zapłacona, trzeba w piśmie zawrzeć prośbę o zwrot nadpłaconej sumy i podać numer konta bankowego, natomiast gdy nie zdążyliśmy jeszcze opłacić polisy – trzeba zwrócić się o wyliczenie wysokości składki, jaką należy uiścić za wykorzystany okres ubezpieczenia. Nawet gdy to był 1 dzień. Na dole konieczny jest odręczny, czytelny podpis, na górze dokumentu data składania pisma oraz miejsce. 

Odstąpienie od umowy przysługuje tylko klientom indywidualnym, firmy niestety nie mogą skorzystać z tego prawa.  

Brak ubezpieczenia – kary

Ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podlegają bezwzględnie wszyscy kierowcy. Niemniej jednak ciągle się zdarza, że niektórzy o tym zapominają. Wypowiadają polisę lub odstępują od niej, nie mając w zanadrzu żadnej oferty. Karę za brak OC można dostać już za 1 dzień przerwy. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz czasu bez polisy. W 2020 roku za brak polisy do 3 dni właściciel samochodu osobowego zapłaci 1040 złotych, a powyżej 14 dni kwota wzrasta do 5200 zł dla samochodów osobowych i aż do 7800 zł dla ciężarowych. Właściciele mniejszych pojazdów, takich jak motorowery czy motocykle, w razie braku ciągłości polisy, zapłacą dużo mniejszą karę – od 170 zł do 870 zł. Wysokość kary, jak widać, jest dość wysoka i często przekracza kwotę rocznego ubezpieczenia pojazdu. 

Przyzwyczailiśmy się, że ważność polisy kontroluje policja drogowa lub straż miejska. Aczkolwiek wykrywaniem luk w ciągłości ubezpieczenia OC zajmuje się także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. System UFG ciągle weryfikuje ważność polis, zatem nie wiadomo kiedy ubezpieczenie naszego pojazdu zostanie poddane kontroli.

Wysokie kary za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej powinny mobilizować kierowców do przestrzegania prawa. Chwila nieuwagi grozi kolizją czy wypadkiem. Przy braku polisy wszystkie koszty pokrywa sprawca i dodatkowo dostanie karę za brak ważnego OC.

Kierowcy często szukają najtańszego ubezpieczenia OC. Wymówienie obecnej polisy zwykle wiąże się z tym, że konkurencyjne towarzystwo zaproponowało dużo niższą składkę. Zanim jednak złożymy wypowiedzenie OC – warto zweryfikować, jak zachowuje się dany ubezpieczyciel w przypadku likwidacji szkód. Niezbędne też jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Umowy, zanim podpisze się dokumenty ubezpieczenia. Tam są informacje także o preferowanych formach składania wypowiedzenia OC.

Najważniejsze w wypowiedzeniu OC są terminy i podstawa prawna. Może się zdarzyć, że pisząc wypowiedzenie OC, wzór pisma, jakim dysponujemy, zawiera inną podstawę prawną niż ta, z jakiej powinniśmy skorzystać. Gdy tego nie zamienimy i wyślemy z błędem, towarzystwo ubezpieczeniowe może wniosek uznać za bezzasadny.   

Jednak zawsze, wysyłając wypowiedzenie ubezpieczenia OC, trzeba sprawdzić dokładnie, czy wszystkie niezbędne informacje zostały w piśmie zawarte. 

Terminy składania wypowiedzenia OC, czy to jest wypowiedzenie nabywcy auta, czy wypowiedzenie OC na koniec okresu obowiązywania umowy, są ściśle określone w ustawach. Jeśli nie zostaną dotrzymane, składkę trzeba będzie opłacać u obecnego ubezpieczyciela do końca okresu, jaki jest zapisany w polisie.