wykroczenie-drogowe

W 2019 roku do jednostek policji zgłoszono ponad 30 tys. wypadków i ponad 450 tys. kolizji. Do takich zdarzeń z reguły dochodzi ze względu na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Jakich? Sprawdźmy, jakie są najczęstsze wykroczenia kierowców w Polsce. Ile rocznie nakładanych jest mandatów na prowadzących pojazdy?

Wykroczenia w ruchu drogowym

Co to jest wykroczenie drogowe? Mówimy o nim w przypadku jazdy niezgodnej z przepisami, ale przykładem jest również nieposiadanie przy sobie w czasie kontroli drogowej prawa jazdy, za co grozi mandat w wysokości 50 zł. Zwykle wykroczenie kończy się nałożeniem mandatu i punktów karnych, chociaż nie zawsze muszą nas spotkać obie konsekwencje.

Jakie były główne przyczyny wypadków w 2019 roku z winy kierujących pojazdami? Oto rodzaje zdarzeń i ich liczba:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 252,
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 268,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 924,
 • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2 216,
 • inne przyczyny – 1 517,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 252,
 • nieprawidłowy manewr skrętu – 746,
 • nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 663,
 • nieprawidłowe wymijanie – 523,
 • zmęczenie, zaśnięcie – 490,
 • nieprawidłowe cofanie – 459,
 • niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 446,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach – 410,
 • nieprawidłowe omijanie – 367,
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerów – 255,
 • gwałtowne hamowanie – 204,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 201.

Przytoczone dane ujmują wykroczenia drogowe, których konsekwencją było spowodowanie wypadku. W 2019 roku w Polsce wystawiono o 66 proc. mandatów więcej niż w 2018, ale tylko w przypadku zdarzeń zarejestrowanych przez fotoradary. Łącznie odnotowano ok. 1,6 mln wykroczeń.

Jeśli chodzi o najczęściej popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, to wprawdzie nie mamy aktualnych danych, ponieważ pochodzą one sprzed 5 lat, ale lista takich zdarzeń od dawna wygląda podobnie. Poniższe zestawienie przedstawia nagminnie łamane przez kierowców zasady i odpowiadającą im liczbę naruszeń stwierdzonych w 2015 roku:

 • przekroczenie prędkości – 1 980 799 przypadków, z czego 56 078 o więcej niż 50 km/h,
 • niezapięcie pasów przez kierującego pojazdem – 404 917,
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów – 252 880,
 • stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 247 973,
 • niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych – 212 724,
 • nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu – 134 047,
 • korzystanie w nieprzepisowy sposób z telefonu podczas jazdy – 119 548,
 • niedostosowanie się do sygnałów świetlnych – 77 690,
 • niedostosowanie się do znaku B-1, czyli zakazu ruchu w obu kierunkach – 68 175,
 • niedostosowanie się do znaku P-1, czyli podwójnej linii ciągłej – 56 728,
 • niedostosowanie się do znaku „STOP” – 42 080,
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień – 38 759,
 • kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu – 38 030,
 • niedostosowanie się do zasady używania świateł – 38 013,
 • niedostosowanie się do znaku „zakaz wjazdu” – 28 524,
 • niedostosowanie się do znaków od C-1 do C-12, dotyczących nakazu jazdy – 26 042,
 • niedostosowanie się do znaków zakaz skrętu w lewo lub zakaz skrętu w prawo – 23 945,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 21 679,
 • kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu i zażyciu środków odurzających – 21 050,
 • niedostosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania – 19 855.

W każdym przypadku obowiązuje inna kara za wykroczenie drogowe. Najczęściej kierowca, który naruszył przepisy, zapłaci mandat i zostaną na niego nałożone punkty karne.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Wprawdzie obecnie brak potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie jest podstawą do nałożenia na posiadacza pojazdu mandatu, ale to nie znaczy, że możesz tego nie zrobić i unikniesz kary. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie musi dokonywać bezpośredniej kontroli, żeby sprawdzić, czy korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej. Wystarczy jeden dzień przerwy w OC, żeby UFG mógł pociągnąć cię za to do odpowiedzialności. Pamiętaj również, że jeśli masz ubezpieczenie pojazdu, to zakład ubezpieczeń najczęściej wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, jeśli ty lub ktoś, kto  prowadził twój pojazd spowoduje szkodę. Dlatego umowę ubezpieczenia OC warto zawrzeć nie tylko ze względu na taki obowiązek, ale przede wszystkim mając na uwadze zdrowy rozsądek.