wspolwłasciciel-samochodu

Bycie współwłaścicielem auta niesie ze sobą szereg formalności, o których warto pamiętać. Co oznacza, że ktoś jest współwłaścicielem auta? Współwłaściciel to osoba, która jest właścicielem majątku wspólnie z inną osobą. W przypadku samochodu w dowodzie rejestracyjnym widnieje zarówno właściciel, jak i współwłaściciel. Jeśli chcesz sprzedać samochód, jesteś zobligowany do tego, aby poinformować nabywcę o współwłasności. 

Obowiązki właściciela auta 

Posiadanie samochodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością finansową. Jak wszystko inne, samochody muszą być zadbane, aby działały prawidłowo. Regularne przeglądy, cotygodniowe wycieczki na stację benzynową – lista jest długa.

Jednym z podstawowych aspektów jest dbanie o formalności. Musisz pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Ponadto samochód powinien mieć przegląd oraz być w dobrym stanie technicznym. Obowiązki dotyczące auta ciążą również na jego współwłaścicielu. Często to członek rodziny jest dopisywany jako współwłaściciel, w celu obniżenia kosztów ubezpieczenia czy podatkowych. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Darowizna samochodu 

Darowizna samochodu na rzecz innej osoby nie jest prostą kwestią. Należy wypełnić odpowiednie dokumenty i zgłosić ten fakt do urzędu. Co można podarować na innej osobie? Tak naprawdę wszystko: 

 • dom,
 • samochód, 
 • mieszkanie, 
 • inne mienie ruchome i nieruchome. 

Przy zawieraniu umowy o darowiźnie trzeba dopilnować formalności, nawet w przypadku członków rodziny. Jeśli otrzymałeś samochód w darowiźnie, to stajesz się jego prawowitym właścicielem i musisz pamiętać o obowiązkach wynikających z tego faktu. Umowy o darowiźnie nie trzeba zawierać u notariusza. Można ją sporządzić własnoręcznie, jednak należy uwzględnić podstawowe dane. Jakie? 

 • Imię i nazwisko osoby, która chce przekazać darowiznę.
 • Imię i nazwisko osoby, na rzecz której darowizna ma zostać przekazana.
 • Stopień pokrewieństwa, jeśli ten istnieje. 
 • Przedmiot darowizny z dokładnym opisem. 
 • Wartość darowizny.
 • Datę przekazania towaru.
 • Oświadczenie o tym, że osoba, która chce podarować daną rzecz, jest jej prawowitym właścicielem i nikt nie ma do niej prawa. 
 • Podpisy.

Sprawa może wydawać się skomplikowana, ale zawsze można poprosić o pomoc specjalistów z zakresu darowizn.

Współwłaściciel auta – prawa i obowiązki  

Kupno samochodu to spore obciążenie finansowe. W związku z tym kierowcy często decydują się na wspólny zakup auta, np. z członkiem rodziny. Taka decyzja ma wiele zalet. Współwłaściciele dzielą się opłatami związanymi z eksploatacją pojazdu. Z reguły współwłaścicielami auta są małżonkowie czy dzieci z rodzicami. 

Dzielenie się samochodem z członkiem rodziny jest dość łatwe – po prostu dodaj go do ubezpieczenia jako osobę, która będzie prowadziła pojazd. Problem pojawia się, gdy zdecydujesz się udostępnić pojazd komuś, kto nie jest krewnym. Wiele firm ubezpieczeniowych nie będzie skłonnych do dodawania niespokrewnionych osób do ubezpieczenia OC i AC

Najważniejsze jest to, aby ufać osobie, która ma zostać współwłaścicielem auta. Powinieneś dobrze ją znać i mieć jasną sytuację, dotyczącą wszelkich powiązanych kwestii finansowych. Kiedy jesteście właścicielami samochodu, oboje za niego odpowiadacie – bez względu na to, kto spowodował wypadek.

Przerejestrowanie samochodu na członka rodziny

Przerejestrowanie samochodu na członka rodziny następuje wówczas, gdy został on podarowany w formie darowizny. W jaki sposób dopełnić odpowiednich formalności? Do przeniesienia własności niezbędna jest umowa o darowiźnie. Już wcześniej pisaliśmy, w jaki sposób można ją sporządzić. Osoba obdarowana z umową darowizny oraz formularzem SD-Z2 powinna udać się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Obowiązek ten muszą spełnić również osoby obdarowane, które nie muszą płacić podatku. Na wizytę w urzędzie i zgłoszenie faktu darowizny jest 6 miesięcy. Sama rejestracja w urzędzie komunikacji jest bardzo prosta. Wystarczy wziąć ze sobą dokument darowizny i przerejestrować auto. 

Co jeszcze warto wiedzieć o współwłasności czy darowiźnie? 

Zastanów się, kto będzie częściej korzystał z samochodu i o jakich porach. Czy na pewno współwłasność auta jest dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem? Współwłaściciele ponoszą taką samą odpowiedzialność finansową, ale są też właścicielami samochodu.

Oznacza to, że w przypadku zdarzenia drogowego również będziesz musiał ponieść odpowiedzialność lub złożyć zeznania na policji. Ponadto jesteś zobowiązany do tego, aby opłacać składki OC czy AC – jeśli zdecydujecie się na taką opcję. Należy również dbać o to, aby samochód miał aktualny przegląd techniczny i był w ogólnie dobrym stanie. Warto wcześniej obliczyć składkę ubezpieczenia za pomocą kalkulatora OC, aby każdy ze współwłaścicieli wiedział, ile trzeba będzie za nie zapłacić. 

Bycie współwłaścicielem auta ma sporo zalet. Wszystkie koszty są dzielone pomiędzy współwłaścicieli, co pozwala nieco zaoszczędzić. Jeśli tylko potraficie w odpowiedni sposób ustalić, kto będzie, w jakim czasie użytkował auto, to współwłasność jest dobrym rozwiązaniem.