Obecnie kandydaci na kierowców muszą zaliczyć kilka godzin zajęć z udzielania pierwszej pomocy. WORD chce wyodrębnić na egzaminie część praktyczną z tego zakresu materiału.

Kierowcy w sytuacji wypadku na drodze zachowują się bardzo różnie. Część potrafi udzielić pierwszej pomocy, ale większość niestety wciąż się boi, a przecież w takich przypadkach o ludzkim życiu decydują najczęściej pierwsze minuty. Udzieleniem pomocy według przepisów jest już sam telefon na pogotowie, i na tym zazwyczaj kończy się owa pomoc.

Aktualnie kandydat na kierowcę ma obowiązek zaliczenia minimum czterech godzin zajęć z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Do zajęć zaliczają się wykłady i ćwiczenia praktyczne. Jest to jednak wciąż niewystarczająca liczba godzin, aby nawet po kilku miesiącach od ich odbycia świeżo upieczony kierowca pamiętał choćby podstawowe zagadnienia.

Łukasz Kucharski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,poinformował, że są już nowe pomysły odnośnie do zmian egzaminów na prawo jazdy. Przede wszystkim chodzi o wyodrębnienie części praktycznej z pierwszej pomocy. Ma to służyć ciągłemu zwiększaniu świadomości kierowców, że lepiej jest udzielić jakiejkolwiek pomocy poszkodowanemu, niż nie udzielić jej wcale. Nieprawidłowe udzielenie pierwszej pomocy nie jest bowiem karalne. Nieudzielenie jej w ogóle grozi postawieniem zarzutów prokuratorskich.

Czy znaleźliście się już kiedyś w sytuacji wypadku drogowego, kiedy potrzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu?