W jakich okolicznościach powodowane są wypadki drogowe?
W jakich okolicznościach powodowane są wypadki drogowe?
2016-06-06 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/w-jakich-okolicznosciach-powodowane-sa-wypadki-drogowe?categoryName=aktualnosci
Zespół AXA
852 284

6 czerwiec 2016

W jakich okolicznościach powodowane są wypadki drogowe?

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

Kolejna porcja interesujących statystyk i informacji na temat wypadków na polskich drogach. Jakie są najczęstsze, nieprawidłowe zachowania kierujących powodujących wypadki?

Według raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 roku” najczęściej dochodzi do wypadków drogowych gdy kierujący pojazdem wymusi pierwszeństwo przejazdu. Drugą, najczęściej występującą przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Jednak to ta druga sytuacja powoduje więcej ofiar śmiertelnych. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu kończy się śmiercią człowieka statystycznie raz na 23 zdarzenia, zatem zwykle są to kolizje. W przypadku niedostosowania prędkości wskaźnik ten sięga 9.

Mniej niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem to nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. W takich sytuacjach mamy ofiarę śmiertelną co 18 wypadek. Jednak wyjątkowo groźnym dla życia manewrem jest nieprawidłowe wyprzedzanie. Zdecydowanie rzadziej dochodzi do takich wypadków, ale raz na 7 zdarzeń śmierć ponosi człowiek.

Niechlubnym numerem jeden wśród wszystkich odnotowanych zdarzeń jest jednak jazda po niewłaściwej stronie drogi. To jednocześnie najrzadziej występująca sytuacja, ale co 5 zdarzenie kończy się śmiercią.

Raport KRBRD uwzględnił również wyniki z roku 2014, które są bardzo podobne do tych z 2015. Liczba wypadków nieznacznie spadła, a wyraźny spadek zauważamy odnośnie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości. Prawdopodobnie za sprawą podniesienia kar dla kierowców przekraczających prędkość w obszarze zabudowanym. W minionym roku z powodu niedostosowania prędkości przez kierującego zginęły 743 osoby. W roku wcześniejszym 855. Ciekawi jesteśmy, jakie będą statystyki tegoroczne, po usunięciu wielu fotoradarów z polskich dróg.

Źródło: Raport KRBRD „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”