Statystyki są alarmujące – tylko w ubiegłym roku na przejazdach kolejowych doszło do 76 wypadków, które pochłonęły aż 34 ofiary. Dlaczego pomimo nowoczesnych osiągnięć techniki, wciąż dochodzi do tak wielu tragedii?

W Polsce wyróżniamy przejazdy strzeżone i niestrzeżone, jednak na wszystkich trzeba zachować maksymalną ostrożność. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, należy zwolnić i upewnić się, że żadnego pociągu nie ma w pobliżu. Ogólnie powinniśmy zwolnić do takiej prędkości, aby w każdej chwili móc zatrzymać pojazd przed torami.

Jest to bardzo ważne, ponieważ rozpędzony do prędkości ok. 90 km/h pociąg może przejechać nawet ponad 1,5 km od momentu rozpoczęcia hamowania do całkowitego zatrzymania, więc nawet jeśli motorniczy dostrzeże samochód na torach, nie jest w stanie nagle zatrzymać pędzącego składu. A w przypadku zderzenia z rozpędzonym pociągiem szanse na przeżycie są bardzo małe.

W przypadku przejazdów strzeżonych sytuacja wygląda nieco lepiej, jednak i tam zachowajmy maksymalną ostrożność, ponieważ dróżnik jest tylko człowiekiem i bywa, że i on popełni błąd.

W ubiegłym roku w Polsce na przejazdach kolejowych zdarzyło się 76 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 106 zostało rannych.

Pamiętajmy, że zgodnie z zapisami kodeksu drogowego kierującemu pojazdem zabrania się:

1. Objeżdżania opuszczonych zapór i półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.

2. Wjeżdżania na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

3. Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

4. Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W jaki sposób, poza zachowaniem maksymalnej ostrożności, można zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych?