ubezpieczenie-nnw

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia samochodowego, w którym objęta jest ochrona zdrowia i życia człowieka. Ubezpieczenie NNW jest konieczne, jeśli nie chcesz borykać się samodzielnie ze skutkami wypadku. Gdy wykupisz polisę możesz liczyć na pokrycie kosztów i zniwelowanie stresu z trudną sytuacją, jaką jest wypadek czy kolizja. Bez względu na to, jak bardzo jesteś ostrożny, wypadki mogą się zdarzyć, gdy najmniej się ich spodziewasz. Wydatki i ich konsekwencje dla zdrowia są każdego roku jednym z największych problemów finansowych Polaków.

Czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale może okazać się niezwykle przydatne w razie doznania uszczerbku na zdrowiu. Przy zawieraniu umowy dotyczącej polisy OC towarzystwa często proponują wykup np. ubezpieczenia NNW. Nie warto z tej opcji zrezygnować. Taka polisa, pomimo tego, iż nie jest obowiązkowa stanowi ochronę dla kierowców przed finansowymi skutkami obrażeń będących efektem spowodowania wypadku w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to tzw. ubezpieczenie osobowe, czyli nie dotyczy mienia. Jaka jest różnica w stosunku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, poza tą, że nie pokrywa kosztów np. naprawy samochodu? Z polisy OC wypłaca się odszkodowanie poszkodowanym, ale nie kierowcy, który spowodował wypadek lub osobom przez niego przewożonym.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Z kolei odszkodowanie z ubezpieczenia NNW wypłacane jest osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu bez względu na to, czy dany człowiek był winny spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia czy też nie. Jeśli objęty polisą kierowca lub pasażer poniósł śmierć, to na świadczenie finansowe mogą liczyć jego bliscy. Na rynku dostępne są ubezpieczenia NNW dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz do naszych finansów. Dziś podczas wykupywania OC można za niewielką kwotę dokupić ubezpieczenie NNW i ochronić siebie oraz swoich bliskich od kłopotów związanych z ewentualnym przykrym zdarzeniem drogowym. Oferta będzie się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Umowa na taki rodzaj ubezpieczenia może być podpisana na okres roczny, choć istnieją wyjątki od tej reguły. Dziś rynek ubezpieczeń jest elastyczny i nastawiony na potrzeby klienta. Ubezpieczenie – w zależności od pakietu – pokrywa koszt leczenia w szpitalu czy koszty rehabilitacji.

Ubezpieczenie obowiązuje nie tylko podczas jazdy

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni ubezpieczonych nie tylko wtedy, gdy do wypadku dojdzie w trakcie jazdy. Szczegółowe zasady dotyczące sytuacji, w których przysługuje wypłata odszkodowania, opisane są w regulaminach poszczególnych firm, lecz zazwyczaj są one podobne. W tzw. ogólnych warunkach ubezpieczeń można znaleźć zapisy mówiące o tym, że polisa NNW gwarantuje odszkodowanie także wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu powstał podczas:

  • postoju pojazdu,
  • wsiadania lub wysiadania z samochodu,
  • naprawy auta w trasie,
  • wyładowywania lub rozładowywania towarów z pojazdu (dotyczy też przyczep zespolonych z pojazdem).

Warto wcześniej dokładnie przeczytać umowę i dopytać swojego ubezpieczyciela, czy poszczególne warianty w tym wariancie cenowym są dla nas dostępne. Do wypadków podczas postoju pojazdu najczęściej dochodzi, gdy kierowca naprawia auta na ruchliwej drodze bądź gdy pojazd stoi na parkingu. Ubezpieczenie NNW jest szczególne ważne dla osób, które zawodowo zajmują się przewozem towarów. Podczas wyładowywania czy rozładowywania towaru może dojść do przykrego zdarzenia drogowego.

Z ubezpieczenia NNW możesz pokryć koszty leczenia

Z tytułu NNW można otrzymać pieniądze niezbędne na leczenie i rehabilitację. Polisa może także zapewnić środki do życia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub pokryć koszty pogrzebu. Istotne jest to, że świadczenie z tytułu NNW zostanie danej osobie wypłacone również wtedy, gdy przysługuje jej odszkodowanie z OC.

Należy zaznaczyć, że polisa może nie zostać zrealizowana, jeśli poszkodowany prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie miał ważnego prawa jazdy lub szkody spowodował umyślnie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania w przypadku, gdy w pojeździe znajdowało się więcej osób, niż jest to dozwolone prawem, np. w aucie 5-osobowym znajdowało się 6 osób. Towarzystwo może również odmówić wypłaty odszkodowania, gdy towar był przewożony w sposób nieodpowiedni, np. meble nie zostały zabezpieczone w odpowiedni sposób, co było pośrednią przyczyną wypadku i spowodowało urazy ciała. Wszystkie te zapisy są dostępne w umowie i dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z dokumentami.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest naprawdę tanie. Nie warto oszczędzać na ludzkim życiu i zdrowiu. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych stawki za polisę na 12 miesięcy zaczynają się od 29 zł. Jeśli ktoś jest pewny, że niemal zawsze będzie podróżował w aucie bez towarzystwa, może wybrać wariant NNW tylko dla kierowcy. Często oferowane jest także rozszerzenie świadczeń na pasażerów. W przypadku kierowcy wysokość sumy ubezpieczenia sięga 250 000 zł, a pasażerów 50 000 zł od osoby.