Historia ubezpieczeń jest niemal tak długa jak historia podróżowania. Już w czasach starożytnych zawierano umowy mające chronić interesy osób poszkodowanych oraz ich dobytek. Idea ta rozwijała się przez blisko 4 tysiące lat, a dzisiaj jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu. Ale czym właściwie jest ubezpieczenie?

Aby zdefiniować pojęcie ubezpieczenia, warto zdać sobie sprawę, że powszechnie używane skróty OC, AC i NNW, choć często występują razem, oznaczają zupełnie różne typy umów zawieranych z ubezpieczycielem. Różnice między nimi wynikają nie tylko z tego, kogo lub co chronią – każda z nich oparta jest na innych zasadach prawnych, różny jest też sposób wyliczania ich składek.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nazywane też ubezpieczeniem OC, jest umową, którą musi zawrzeć każdy posiadacz samochodu. Konieczność jej podpisania reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, a za jej brak przewidziane są kary finansowe. Umowa ta jest podpisywana na 12 miesięcy i od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje praktycznie w całej Europie. W ramach ubezpieczenia OC klienci AXA otrzymują dodatkowo zieloną kartę, dzięki której bez problemu mogą się poruszać również po krajach nienależących do wspólnoty.

[blo-link-inner href=”http://www.smartdriver.pl/powazne-konsekwencje-braku-oc”]Poważne konsekwencje braku OC[/blo-link-inner]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jak sama nazwa wskazuje, przenosi odpowiedzialność cywilną sprawcy np. wypadku drogowego na ubezpieczyciela. Zazwyczaj dotyczy to szkód majątkowych, takich jak pokrycie kosztów uszkodzonego mienia, jednak zakres obowiązków ubezpieczyciela obejmuje również zadośćuczynienie w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W pewnych sytuacjach jednak ubezpieczyciel może odmówić likwidacji szkody. Dotyczy to wszelkiego rodzaju prób wyłudzenia odszkodowania (umyślne uszkodzenie pojazdu) lub przypadków, gdy kierujący może być sądzony w procesie karnym (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub bez prawa jazdy).

Jednak najistotniejsze z punktu widzenia właściciela samochodu jest to, że ubezpieczenie OC chroni wyłącznie przed kosztami pokrycia szkody osób trzecich. W chwili spowodowania wypadku właściciel pojazdu objętego wyłącznie OC nie może liczyć na zwrot pieniędzy za naprawę własnego auta. Aby uniknąć tego typu sytuacji, kierowcom oferuje się ubezpieczenie autocasco, zwane w skrócie AC.

W przypadku AutoCacso treść umowy pomiędzy właścicielem pojazdu a ubezpieczycielem nie jest już tak ściśle określona prawnie. Obie strony mogą negocjować zarówno zakres ubezpieczenia, jak i jego cenę, dzięki czemu każdy kierowca może zabezpieczyć swoje auto przed konkretnymi zagrożeniami. Ponieważ głównymi szkodami likwidowanymi z tytułu ubezpieczenia AC są kradzieże oraz wypadki powodowane przez właściciela, wysokość stawek zależy od miejsca postoju pojazdu oraz wieku i doświadczenia kierowcy. Cena AC będzie wyższa, jeśli auto parkowane jest w miejscu niestrzeżonym i jeśli będzie je prowadzić osoba tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy.

[blo-link-inner href=”http://www.smartdriver.pl/lokalizator-gps-sposob-na-zlodziei”]Lokalizator GPS – sposób na złodziei?[/blo-link-inner]

Obecnie bardzo często poza standardowym pakietem OC+AC ubezpieczyciele proponują klientom również inne usługi, które pozwalają na bezstresowe użytkowanie samochodu oraz kontrolę wydatków. Najczęściej oferowanym udogodnieniem jest assistance. Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje całodobową pomoc w razie awarii, kradzieży lub wypadku. Zazwyczaj obejmuje ono takie usługi, jak naprawa auta w trasie, holowanie, a nawet samochód zastępczy. Warto zainteresować się tego typu ubezpieczeniem nawet w podstawowej formie, ponieważ jego ceny w skali roku nie zrujnują domowego budżetu, a w przypadku awarii może się ono okazać nieocenione.

[blo-link-inner href=”http://www.smartdriver.pl/niezbednik-kierowcy-zawsze-miej-go-przy-sobie”]Niezbędnik Kierowcy – zawsze miej go przy sobie![/blo-link-inner]

Poza assistance warto rozważyć rozszerzenie ubezpieczenia o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie wypadku posiadacz OC nie pokrywa kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych, jednak on sam nie jest w żaden sposób chroniony. Zadaniem ubezpieczenia NNW jest zapewnienie świadczenia finansowego poszkodowanemu sprawcy wypadku oraz pasażerom podróżującym razem z nim.

Poza assistance i NNW AXA oferuje również inne ubezpieczenia, które chronią właściciela samochodu przed kosztami najczęstszych szkód. Obecnie w ofercie ubezpieczyciela jest m.in. ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon oraz ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Warto zainteresować się tymi opcjami, jeśli wykupienie pełnego AC okazuje się niekonieczne lub zbyt kosztowne.

Dla większości kierowców poza zakresem ubezpieczenia równie ważna jest wysokość składki, jaką trzeba będzie zapłacić za ochronę. Z myślą o wygodzie swoich klientów AXA uruchomiła internetowy kalkulator OC i AC, dzięki któremu każdy może sprawdzić wysokość składki, jaką będzie musiał zapłacić za pełne ubezpieczenie lub jego część. Aby poznać cenę ubezpieczenia, wystarczy wypełnić prosty formularz, w którym należy podać dane swoje oraz samochodu. Z poziomu kalkulatora można wybrać również zakres ubezpieczenia oraz opcje dodatkowe, takie jak NNW czy ubezpieczenie szyb. Warto zwrócić uwagę, że strona internetowa wykorzystuje protokół https, co oznacza, że nasze dane są szyfrowane i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu.