Taryfikator mandatów na rok 2020 to niezbędnik każdego kierowcy. Jeśli chcesz wiedzieć, co grozi Ci za przekroczenie prędkości oraz inne drogowe przewinienia, koniecznie się z nimi zapoznaj. Niektóre wykroczenia są naprawdę surowo karane. Praktycznie każdy kierowca jest też świadomy, że kiedy przekroczy 24 punkty karne, traci prawo jazdy. Zgromadzone punkty kasują się dopiero po roku. Przykładowo: jeśli kierującego pojazdem zatrzymano 20 lutego 2020 r. i dostał 15 punktów, to 20 lutego 2021 r. po punktach nie ma już śladu. Jeśli chcesz poznać aktualne kary za konkretne drogowe zachowania, czytaj dalej!

Taryfikator mandatów – na jakiej podstawie powstał?

Wysokość mandatów karnych szczegółowo opisuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624). To właśnie w tym dokumencie przeczytasz definicję „taryfikatora mandatów”. Oczywiście tekst zawiera też późniejsze aktualizacje i zmiany.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Punkty karne są opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488). W tym spisie dowiesz się, jaki jest sposób punktowania i jaka dokładnie liczba punktów odpowiada danemu naruszeniu. Poza tym w rozporządzeniu są zawarte warunki oraz sposób prowadzenia ewidencji kierowców, naruszających przepisy ruchu drogowego.

Informacje na temat punktów karnych – to musisz wiedzieć!

Zanim przedstawimy szczegółowy taryfikator, zwany potocznie cennikiem mandatów, przybliżymy informacje na temat punktów karnych. Są one dodatkową karą dla kierowców, a po przekroczeniu 24, prawo jazdy zostaje odbierane. W przypadku młodych kierowców jest to 20 punktów karnych. Nie każdy jednak zna pojęcie punktów tymczasowych. Występują one oprócz ostatecznych i są przypisywane, jeśli kierowca odmówi mandatu drogowego.

Warto wiedzieć, że nawet jeżeli łączna suma punktów stałych i tymczasowych jest większa niż limit, nie od razu stracisz prawo jazdy. Tymczasowe punkty są ważne tylko wtedy, kiedy zostaną zatwierdzone przez wyrok sądowy. Dopiero w tym przypadku stają się decydujące i mogą zaważyć na decyzji o pozbawieniu uprawnień do kierowania autem.

Zdarza się, że kierujący pojazdem próbują obejść prawo. W jaki sposób? Otóż odmawiają przyjęcia mandatu, wiedząc, że przekroczą limit punktów. Odmawiają jednak wtedy, gdy mija prawie rok od skasowania tych już przypisanych. Liczą, że zanim w sądzie sprawa zostanie rozstrzygnięta, punkty ulegną kasacji. Nic bardziej mylnego – tutaj obowiązuje wyjątek od zasady. Jeśli suma punktów tymczasowych i ostatecznych przekracza 24 (lub 20 dla młodych kierowców), system je blokuje, czyli czeka na decyzję sądu.

Kolejna istotna kwestia dotyczy zbijania punktów. Kierowcy mają możliwość co 6 miesięcy wziąć udział w szkoleniu WORD. Jeśli je odbędą, tracą 6 punktów karnych. Oczywiście tego kursu nie mogą przebyć osoby, które już przekroczyły limit punktów. Szkolenie nie odejmie także więcej punktów niż zostało zgromadzone na koncie. Na przykład, jeżeli masz 3 punkty, właśnie tyle zostanie ujęte – nie 6.

Taryfikator mandatów – jak wygląda w praktyce?

Według taryfikatora mandatów kary mogą wynieść od około 50 zł do 800 zł. Poza tym niektóre przewinienia skutkują poważnymi kolizjami i wypadkami. Warto więc wcześniej zadbać o jak najbardziej korzystne dla nas ubezpieczenie OC.

Poniżej przedstawiamy dokładne wysokości mandatów przy większości (w szczególności najważniejszych) wykroczeń.

Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości

 • Do 10 km/h – Do 50 zł
 • Od 11 do 20 km/h – 50-100 zł
 • Od 21 do 30 km/h – 100-200 zł 
 • Od 31 do 40 km/h – 200-300 zł 
 • Od 41 do 50 km/h – 300–400 zł 
 • Powyżej 51 km/h – 400–500 zł 

Zasady ogólne

 1. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
 2. Niezapięcie pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy – 100 zł
 3. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu – 250 zł
 4. Nieodpowiednie przewożenie w foteliku dziecka – 150 zł
 5. Niewożenie dziecka w foteliku – 150 zł
 6. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem – 100 zł
 7. Kierowanie motocyklem z pasażerem bez kasku ochronnego – 100 zł
 8. Przewożenie na rowerze lub motocyklu osoby w stanie nietrzeźwości, lub innych środków odurzających – 150 zł
 9. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
 10. Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 11. Nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, jeśli nie było rannych lub zabitych – 100 zł
 12. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny – 150 zł
 13. Niestosowanie tablicy „autobus szkolny” w autobusach wożących dzieci do i z placówek edukacyjnych – 500 zł
 14. Niewłączanie świateł awaryjnych przy wysiadaniu i wsiadaniu pasażerów w autobusie – 150 zł

Przewóz ludzi i włączanie się do ruchu

 1. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł na każdą osobę, ale nie więcej niż 500 zł ogólnie
 2. Przewożenie większej ilości pasażerów – 100 zł na każdego
 3. Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi lub innemu włączającemu się do ruchu – 300 zł
 4. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
 5. Błędne ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł
 6. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 zł
 7. Hamowanie w niebezpieczny sposób – od 100 do 300 zł
 8. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – około 200 zł
 9. Niezachowanie niezbędnego odstępu od pojazdów – 200 zł

Manewry wymijania, wyprzedzania, omijania i cofania

 1. Omijanie pojazdu, który się zatrzymał, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
 2. Utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 zł
 3. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł
 4. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 5. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi lub dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 6. Próba wyprzedzania wyprzedzającego auta – 250 zł
 7. Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
 8. Wyprzedzanie przy zakrętach ostrzegawczych – 300 zł
 9. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
 10. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i przed nimi – 300 zł
 11. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstęp – 300 zł
 12. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
 13. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
 14. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom i pieszym

 1. Nieustąpienie pieszemu na pasach – 350 zł
 2. Nieustąpienie pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 zł
 3. Nieustąpienie pieszym na placu, gdzie ruch odbywa się zarówno dla tych, jak i dla tych – 350 zł
 4. Nieustąpienie rowerzyście na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł
 5. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej – 350 zł
 6. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 zł

Przejrzystość powietrza i sygnały dźwiękowe

 1. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł
 2. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł
 3. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Holowanie

 1. Holowanie pojazdu, w którym jest nieuprawniona osoba – 250 zł
 2. Holowanie pojazdu na niewłaściwym połączeniu – 250 zł
 3. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
 4. Holowanie więcej niż jednego pojazd – 250 zł
 5. Holowanie pojazdem z przyczepą – 250 zł
 6. Niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
 7. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
 8. Niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł

Niestosowanie się do znaków i sygnalizacji

 1. B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…” – 250 zł
 2. C-12 Ruch okrężny – 250 zł
 3. Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości/wysokości/długości ponad… – 150 zł
 4. „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t” – 500 zł
 5. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” – 550 zł
 6. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – 250 zł
 7. B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…” – 100 zł
 8. B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – 100 zł
 9. B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 100 zł
 10. B-32 „stój – kontrola celna” – 200 zł
 11. B-35 „zakaz postoju” – 100 zł
 12. B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 zł
 13. B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” – 100 zł
 14. B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 100 zł
 15. C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” – 250 zł
 16. C-13 „droga dla rowerów” – 100 zł
 17. C-14 „prędkość minimalna” – 100 zł
 18. C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 zł
 19. BT-1 „ograniczenie prędkości” – 100 zł
 20. BT-3 „blokada zwrotnicy” – 200 zł
 21. P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 zł
 22. P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” – 200 zł
 23. P-4 „linia podwójna ciągła” – 200 zł
 24. P-7b „linia krawędziowa ciągła” – 100 zł
 25. P-17 „linia przystankowa” – 100 zł
 26. C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” – 200 zł
 27. P-21 „powierzchnia wyłączona” – 100 zł
 28. B-20 „stop” – 100 zł
 29. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym – 100 zł
 30. D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” – 100 zł
 31. D-13 „początek pasa ruchu powolnego” – 100 zł
 32. D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
 33. D-19 „postój taksówek” – 100 zł
 34. F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” – 250 zł
 35. P-20 „koperta” – 100 zł
 36. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł
 37. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione – 300 – 500 zł

Inne przekroczenia

 1. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 zł
 2. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony – 100 zł
 3. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 zł
 4. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna – od 100 do 300 zł
 5. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – 50 – 200 zł
 6. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 zł
 7. Kierowanie pojazdem bez uprawnień – 500 zł
 8. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 zł
 9. Jazda bez świateł – od 100 do 200 zł

Mandaty za przekroczenie prędkości, mandaty za niezatrzymanie się na stopie, mandaty za zakaz wjazdu… taryfikator mandatów jest naprawdę obszerny. Jak to się ma z punktami karnymi?

Taryfikator punktów karnych – poznaj go w praktyce

Stawki mandatów są zróżnicowane, a jak wyglądają kary w postaci punktów karnych? Zobacz poniżej!

 1. Przestępstwo drogowe – 10 pkt.
 2. Kolizja drogowa – 6 pkt.
 3. Jazda po pijanemu lub po środkach odurzających – 10 pkt.
 4. Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt
 5. Spowodowanie innego zagrożenia ruchu – 6 pkt.
 6.     Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym –10 pkt.
 7.     Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 10 pkt.
 8.     Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych 10 pkt.
 9.     Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt.
 10. Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli – 6 pkt.
 11. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
 •       Powyżej 50 km/h: 10 pkt.
 •       Od 41 do 50 km/h: 8 pkt.
 •       Od 31 do 40 km/h: 6 pkt.
 •       Od 21 do 30 km/h: 4 pkt.
 •       Od 11 do 20 km/h: 2 pkt.
 •       Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt.
 1. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 3 pkt.
 2. Nieustąpienie pieszym – 6 pkt.
 3. Naruszenie zakazu zawracania – 5 pkt.
 4. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i rowerzystów – 10 pkt.
 5. Wyprzedzanie na wzniesieniu – 5 pkt.
 6. Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania – 5 pkt.
 7. Niestosowanie się do znaków:
 •       B-2 „zakaz wjazdu”: 5 pkt.
 •       B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 pkt
 •       B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt.
 •   C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt.
 •   F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt.
 •   P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 pkt
 •   P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt.
 •   B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 pkt.
 •   B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt.
 •   B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt.
 •   B-20 „stop”: 2 pkt.

Pełny taryfikator mandatów szczegółowo opisuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r., a punkty karne są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. Powyższe przykłady to najczęściej występujące przewinienia – zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi w podanych przez nas dokumentach!

Warto także pamiętać, by uważać na mandaty za granicą. Są one znacznie bardziej dotkliwe. Kiedy przeliczysz walutę euro na złotówki, okazuje się, że za wykroczenia poza granicami kraju zapłacisz kilka, a nawet kilkanaście razy więcej! Przykładowo: w Szwajcarii poważna kara spadła na kierowcę luksusowego Mercedesa SRL, który pędził nim niemal 300 km/h. W efekcie został ukarany grzywną w wysokości… 650 000 euro. To prawie 3 miliony zł. Lepiej więc zapobiegać niż narażać się na ogromne obciążenia finansowe.