szkoda-parkingowa

W 2018 roku do jednostek policji zgłoszono 436 414 kolizji. Do wielu takich zdarzeń dochodzi m.in. na parkingach hipermarketów, osiedlowych i innych. Parking to miejsce, w którym najczęściej jeździmy dosyć wolno. Mimo to, ilość aut i niewielkie odległości pomiędzy zaparkowanymi pojazdami powodują, że nietrudno o kolizję. Co powinieneś zrobić, jeśli spowodujesz szkodę parkingową?

Ubezpieczenie OC – czy zapewnia ochronę na parkingu?

OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym (TU). Dzięki temu, jeśli spowodujesz tym pojazdem szkodę w ruchu drogowym, to zakład ubezpieczeń weźmie za to zdarzenie odpowiedzialność finansową i wypłaci odszkodowanie poszkodowanym.

Czy jeśli przydarzy ci się stłuczka parkingowa albo wysiadając ze swojego pojazdu, przypadkiem uszkodzisz drzwiami tapicerkę sąsiedniego samochodu, to zakład ubezpieczeń pokryje koszty likwidacji szkody? Tak. Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko wypadki i kolizje. Masz zapewnioną ochronę również wtedy, gdy wsiadasz i wysiadasz z ubezpieczonego pojazdu, podczas załadunku i rozładunku, a także garażowania, zatrzymania i postoju.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Stłuczka na parkingu – co robić?

Jeśli spowodowałeś szkodę parkingową, to przede wszystkim zachowaj spokój i nie oddalaj się z miejsca zdarzenia. Ucieczka nie jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności – przeciwnie, za takie zachowanie możesz ponieść poważne konsekwencje. Jeśli jesteś sprawcą szkody i oddaliłeś się z miejsca zdarzenia, a policja ustali twoje personalia, to nie tylko otrzymasz mandat i punkty karne, ale również sam pokryjesz koszt odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu. Wprawdzie to zakład ubezpieczeń najpierw wypłaci odszkodowanie, ale następnie zwróci się do ciebie na drodze regresu o zwrot tych pieniędzy.

Uszkodzenie samochodu na parkingu nie musi się wiązać nawet z mandatem i punktami karnymi, o ile zdarzenie spełnia kilka warunków i sporządzisz oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Jeśli twoja wina jest bezdyskusyjna i zgadzasz się z tym, że jesteś sprawcą, to zdarzenie może się dla ciebie zakończyć jedynie poniesieniem kosztów naprawy swojego pojazdu. Jeśli korzystasz z autocasco, to swój samochód również będziesz mógł naprawić z ubezpieczenia. Ze względu na to, że z twojego OC zostanie wypłacone odszkodowanie, prawdopodobnie zapłacisz w kolejnym roku więcej za ochronę ubezpieczeniową. Jednak to najlepsze rozwiązanie. Warunek jest jeden: nie można zgłosić zdarzenia na policję. Kiedy szkoda parkingowa tego nie wymaga? Jeśli:

 • Nie ma poszkodowanych, tj. rannych albo ofiar śmiertelnych. W 2018 roku na parkingach, placach i MOP-ach doszło do 208 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 209 było rannych.
 • Uczestnicy zderzenia są zgodni co do tego, kto ponosi winę.
 • Nie zostały wezwane inne służby ratunkowe, np. straż pożarna.
 • Prowadzący pojazdy są trzeźwi, nie zachodzi podejrzenie, że znajdują się pod wpływem narkotyków bądź środków odurzających.
 • Sprawca posiada aktualną polisę OC.
 • W wyniku zdarzenia nie doszło do zatamowania lub znacznego utrudnienia ruchu drogowego.

O ile spełnione są te warunki, wystarczy oświadczenie sprawcy szkody parkingowej. Co jeśli jednak do zdarzenia doszło na parkingu hipermarketu, a poszkodowanego nie ma w pojeździe? Poczekaj – być może nadejdzie. Jeśli jednak nie pojawi się, to spróbuj go znaleźć. Właściciela pojazdu może wezwać na twoją prośbę ochrona. Jeśli do szkody parkingowej doszło na osiedlu, to zapytaj przechodniów. Być może wiedzą, gdzie mieszka właściciel samochodu. W przypadku gdy nie przynosi to efektów, zostaw do siebie kontakt. Podaj na kartce swój numer telefonu i poinformuj, że spowodowałeś szkodę. Wówczas poszkodowany najprawdopodobniej zadzwoni do ciebie, spotkacie się i napiszesz oświadczenie o szkodzie parkingowej. Pamiętaj jednak, że posiadacz pojazdu nie musi się z tobą skontaktować – może wezwać policję. Warto przygotować się na taką ewentualność – zrób kilka zdjęć samochodu poszkodowanego. Nie tylko miejsca, gdzie spowodowałeś szkodę, ale również otoczenia. Na zdjęciu pokaż również, że pozostawiłeś, np. za wycieraczką, dane kontaktowe. Sprawdź, czy na parkingu jest monitoring – jeśli poszkodowany będzie sugerować, że uciekłeś z miejsca zdarzenia lub spowodowałeś inne szkody, to nagranie może być dowodem, który będzie przemawiać na twoją korzyść.

Jeśli jednak wszystko poszło po twojej myśli, to możesz sporządzić oświadczenie o kolizji na parkingu. Jakie dane powinny się znaleźć na takim dokumencie? Możesz skorzystać z gotowego wzoru, który najczęściej jest udostępniany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wydrukuj pismo i włóż przynajmniej jeden jego egzemplarz do schowka samochodowego. Być może przyda się w przyszłości. Jeśli nie będziesz posiadać przy sobie takiego druku, to wystarczy, że oświadczenie sporządzisz na kartce papieru. Pamiętaj jednak, że w treści muszą się znaleźć niezbędne informacje:

 • Dane poszkodowanego i sprawcy – imię i nazwisko, adres, numer PESEL, dane kontaktowe oraz ewentualnie dane posiadacza pojazdu, jeśli samochód prowadził inny kierowca.
 • Dane pojazdów – numer rejestracyjny, VIN, marka, model.
 • Numer polisy OC sprawcy zdarzenia i nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym ma on zawartą umowę.
 • Dokładny opis okoliczności zdarzenia, łącznie ze wskazaniem znaków drogowych, do których nie dostosował się sprawca.
 • Opis zniszczeń w pojazdach.
 • Dane ewentualnych świadków zdarzenia wraz z ich podpisami.
 • Podpisy uczestników kolizji.

Warto również przygotować dokumentację fotograficzną, na której widoczne będzie, jakie szkody wyrządzono w pojazdach. Kiedy oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej będzie już gotowe, poszkodowany może zgłosić zdarzenie do zakładu ubezpieczeń sprawcy, ewentualnie do swojego TU, o ile posiada polisę z BLS (bezpośrednią likwidacją szkody). Zgłoszenia szkody najlepiej dokonać w oddziale ubezpieczyciela lub pocztą elektroniczną albo tradycyjną, chociaż można zrobić to też telefonicznie, ale wówczas i tak musisz uzupełnić dokumentację.