szkoda-czesciowa

Podczas kolizji czy wypadku drogowego nie tylko towarzyszy nam stres związany z tym, czy nikt z pasażerów nie został poszkodowany, lecz także stres związany z uszkodzeniami naszego auta czy auta osoby poszkodowanej. Najważniejsze jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 

  1. Kto był sprawcą wypadku lub kolizji?
  2. Czy sprawca miał OC?
  3. Czy sprawca posiadał AC?

Szkoda całkowita – definicja 

W zależności od stopnia zniszczenia auta mówimy o szkodzie całkowitej lub szkodzie częściowej. Szkoda częściowa występuje wówczas, gdy auto zostało zniszczone w części i można je naprawić. Np. podczas kolizji zostały zarysowane poszczególne części. Szkoda całkowita występuje, kiedy samochód został zniszczony od 60 do 80 proc. Skąd pojęcie „szkoda całkowita”? Oznacza to, że ubezpieczycielowi po prostu nie opłaca się naprawiać auta i woli pokryć koszty zakupu nowego. Likwidacja szkody z OC ma wiele zalet.

Odszkodowanie z OC sprawcy i mojego AC

Odszkodowanie z OC jest wypłacane w momencie, gdy wypadek jest z winy sprawcy. Podczas zdarzenia drogowego nie trzeba wzywać policji. Wystarczy, że obie strony podpiszą stosowne oświadczenie, że zgadzają się, czyja była wina wypadku i kto pokrywa koszty naprawy. Wówczas rolą ubezpieczyciela jest pokrycie kosztów naprawy auta osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji na podstawie wyceny ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym i proponuje mu konkretną kwotę na naprawę auta. Jeśli natomiast wina jest sporna, wówczas każda ze stron może wezwać policję. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Co w przypadku, gdy nie odpowiada nam kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela na podstawie wysłanych zdjęć? Wówczas na miejsce przyjeżdża rzeczoznawca, który dokładnie oceni stan auta i wyceni szkodę. W przypadku ubezpieczenia AC w warunkach umowy zazwyczaj jest uwzględnione, w jakim procencie powinno być zniszczone auto, aby uznano szkodę za całkowitą. 

Jeśli jesteśmy sprawcami wypadku i mamy ubezpieczenie AC, możemy naprawić je, właśnie korzystając właśnie z tej polisy. Wielu kierowców boi się skorzystać z tej opcji ze względu na koszty w przyszłości i zwiększenie corocznych składek. Jak się zabezpieczyć? 

  1. Można wykupić AC z opcją ochrony zniżek. 
  2. Pomocne będzie także ubezpieczenie assistance samochodu obejmujące np. ochronę szyb czy ubezpieczenie od zarysowania auta.
  3. Zadbać o dobrą historię. 

Jak wyliczyć odszkodowanie? 

Wyliczaniem odszkodowania z OC sprawcy zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe. Naszym zadaniem jest natomiast ustalenie sprawcy wypadku i podanie odpowiednich danych. Jeśli na miejsce nie chcemy wzywać policji, to należy odpowiednio wypełnić formularz. Warto również sprawdzić, czy sprawca podał poprawny numer ubezpieczenia. Pomyłka w spisywaniu numeru ubezpieczenia może być kosztowna. Pamiętaj również, że możesz naprawić swoje auto na dwa sposoby: 

  1. Opcja gotówkowa – otrzymujesz gotówkę na swoje konto po wcześniej ustalonych konsultacjach z ubezpieczycielem. 
  2. Opcja serwisowa – oddajesz pojazd do serwisu i wówczas ubezpieczyciel rozlicza się z warsztatem.