szkic-sytuacyjny-kolizji

Kolizja to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie. Istotne jest, aby podczas wypadku w sposób prawidłowy wykonać szkic sytuacyjny. Warto przeczytać ten artykuł i sprawdzić, jak wykonać szkic, aby otrzymać odszkodowanie.

Czym jest kolizja drogowa?

Kolizja to zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne. Jak zachować się, gdy doszło do zderzenia z innym pojazdem?

●       Gdy szkoda jest wyrządzona tylko w pojeździe, nie ma potrzeby wzywania policji. Wówczas sprawca kolizji jest zobligowany do udostępnienia numeru ubezpieczenia OC. Tym samym z ubezpieczenia OC sprawcy pokryte zostaną wszelkie szkody powstałe w wyniku zdarzenia.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jeśli brałeś udział w kolizji drogowej i doszło do poważniejszych uszkodzeń auta albo mienia, to  masz szereg obowiązków, których musisz przestrzegać. Jak się zachować?

●       Zatrzymaj pojazd i pozostań na miejscu przez chwilę. Następnie oceń szkody.

●       Zgłoś zdarzenie policji, za pośrednictwem numeru 112.

●       Wymieniaj się szczegółami z drugą stroną. Dane, jakie musisz posiadać, to: imię i nazwisko, adres, numer rejestracyjny pojazdu, dane właściciela pojazdu. Pomocne może być również posiadanie kopii polisy ubezpieczeniowej.

W jakiej sytuacji tworzy się szkic sytuacyjny kolizji?

Szkic sytuacyjny tworzy się podczas spisywania oświadczenia pomiędzy kierowcami bądź podczas interwencji policji. Ujmuje opis zaistniałej sytuacji. Należy pamiętać, że odszkodowanie jest pokrywane z polisy OC sprawcy. Oznacza to, że poszkodowany otrzymuje zwrot środków za naprawę auta. Może również otrzymać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego po wcześniejszej analizie szkód i wówczas udać się do mechanika w celu naprawienia auta. Szkic sytuacyjny jest istotny, jeśli chodzi o późniejsze dochodzenie swoich potrzeb u ubezpieczyciela.

Warto zadbać o to, aby szkic znalazł się w protokole wypadku. Do ręcznie wykonanego szkicu należy dołączyć oświadczenie. Szkic powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do stwierdzenia z czyjej winy doszło do wypadku. Kierowca powinien w nim opisać położenie swojego auta względem drugiego pojazdu, rozrysować moment kolizji oraz rozmieszczenie znaków drogowych, jeśli były istotne dla całej sprawy. Prawidłowo utworzony i rozpisany szkic może nam pomóc otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma ustawowo 30 dni na wypłatę środków. Kierowca może się odwoływać od decyzji ubezpieczyciela, ale cały proces wydłuża się wówczas nawet do kilku miesięcy.