Obowiązkiem kierującego pojazdem jest właściwe dostosowanie prędkości i zachowania się na drodze do panujących warunków atmosferycznych. Dobra widoczność i widzialność auta w czasie jazdy czy postoju jest bardzo ważna. Przy mglistej pogodzie jest to utrudnione, ale większość pojazdów jest już wyposażonych w światła przeciwmgielne. Czym one są i kiedy należy ich używać?

Obowiązkowe światła w samochodzie

Jednym z rodzajów świateł w samochodzie są światła mijania. Obowiązek używania ich nakłada na każdego kierującego pojazdem Prawo o ruchu drogowym. W art. 51 wskazano, że kierowca jest zobligowany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, przez cały rok, niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc. Od świtu do zmierzchu i przy dobrej przejrzystości powietrza światła mijania można zastąpić światłami do jazdy dziennej, ale oba ich rodzaje nie powinny być włączone równocześnie.

Oprócz tego samochód wyposażony jest w:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


·   W światła drogowe – można z nich korzystać na drogach, które nie są oświetlone, od zmierzchu do świtu, zamiast świateł mijania lub w parze z nimi, ale dbając o to, by nikogo nie oślepiać.

·   Światła przeciwmgłowe przednie i światła przeciwmgłowe tylne – uruchamiane są w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

·   Światła pozycyjne – dwie białe lampy z przodu auta i dwie czerwone z tyłu, włącza się je w warunkach niedostatecznej widoczności na drodze podczas postoju lub zatrzymania, niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów.

·   Światła postojowe – nieobowiązkowe, włączane po lewej lub prawej stronie.

·   Światła awaryjne – służą do ostrzegania innych kierowców na drodze, np. o wypadku czy nagłym zatorze.

Używanie świateł przeciwmgłowych w praktyce

Lampy przeciwmgielne należą do obowiązkowego wyposażenia samochodu. Jednak producenci muszą zadbać jedynie o to, by produkowane pojazdy miały światła przeciwmgłowe tylne. Coraz częściej samochody mają też światła przeciwmgielne przednie na swoim wyposażeniu. Światła tylne mają standardowo kolor czerwony. Przednie światła przeciwmgłowe są zaś białe.

Kiedy włączamy światła przeciwmgłowe? Wątpliwości rozwiewa art. 30 ust. 1 tejże ustawy. Wskazano w nim, że kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami. W takich przypadkach należy włączyć światła przeciwmgłowe. Przepisy wskazują jednocześnie, że prowadzący pojazd powinien włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba łącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Z kolei jazda na światłach przeciwmgielnych poza obszarem zabudowanym może być połączona z dawaniem przez kierowcę krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych w czasie wyprzedzania lub omijania przeszkód.

Czy istnieją szczególne wytyczne dotyczące tego, kiedy używać świateł przeciwmgłowych tylnych? W art. 30 ust. 3 ustawodawca określił, że światła przeciwmgielne tylne kierujący pojazdem może włączyć, jeśli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności światła te trzeba wyłączyć.

Dodatkowo w art. 51 ust. 5 ustalono, że na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, nawet w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Wiemy już, kiedy powinny być wykorzystywane światła przeciwmgłowe. Jak włączyć je w swoim samochodzie? Ich oznaczenie w samochodzie jest uniwersalne, dlatego nie trudno znaleźć i włączyć światła przeciwmgłowe. Symbol takich świateł widoczny jest poniżej:

Światła przeciwmgielne przednie

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_przeciwmg%C5%82owe#/media/Plik:Front_fog_light.png

Światła przeciwmgielne tylne

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_przeciwmg%C5%82owe#/media/Plik:Rear_fog_light.png

Co grozi za nieprawidłowe korzystanie ze świateł przeciwmgielnych?

Niezgodne z przepisami używanie świateł przeciwmgielnych w samochodzie może utrudniać jazdę pozostałym uczestnikom ruchu, a także doprowadzić do wypadku. Jeśli dojdzie do zdarzenia, winą zostanie obciążony kierujący, który źle zastosował światła w swoim samochodzie. Niewykluczone, że w takim przypadku ubezpieczenie OC nie pokryje szkód. Kierowca, który nie włączy tylnego światła przeciwmgłowego przy złej widoczności może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł i 2 punktami karnymi. Jeśli zaś korzysta ze świateł przednich lub tylnych przeciwmgłowych w sposób nieuzasadniony, przewidziana w taryfikatorze mandatów kara wyniesie 100 zł i 2 punkty karne.

Źródła: 

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25563843,aktualny-taryfikator-mandatow-na-rok-2020.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/dzialania-policji/ruch-drogowy/aktualnosci/178075,Swiatla-przeciwmglowe-kiedy-mozna-ich-uzywac.html