stluczka-samochodem-sluzbowym

Nieodpowiedzialne korzystanie z samochodu służbowego może mieć dla pracownika poważne konsekwencje. Kiedy pracownik może otrzymać samochód służbowy? Czy pokrywa koszty polisy OC? Czy odpowiada za koszty AC?

Obowiązki pracownika po otrzymaniu auta służbowego

Rynek benefitów pracowniczych w Polsce jest rozwinięty. Owocowe czwartki, karty na siłownie czy pakiety medyczne stały się standardem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej pracodawców postanawia przekazać swoim pracownikom auta służbowe. Firma traktuje korzystanie z samochodu jako widoczną nagrodę niezależną od wynagrodzenia lub części pakietu świadczeń. Oprócz tego, że jest narzędziem pokazującym status pracownika w firmie, samochód służbowy jest również korzystny dla pracowników, którzy często podróżują lub jeżdżą, aby zająć się sprawami biznesowymi.

Zgodnie z zasadami i procedurami firmy, pracownik powinien zezwalać tylko innym upoważnionym współpracownikom na prowadzenie pojazdu. Wyjątki od tego mogą obejmować sytuacje awaryjne, w których pracownik nie może samodzielnie prowadzić samochodu lub gdy mechanik musi przeprowadzić jazdę próbną samochodu podczas naprawy. Pracownik musi również przestrzegać wytycznych firmy, jeśli może prowadzić samochód służbowy tylko w godzinach pracy.

Ze względów ubezpieczeniowych i podatkowych firma może wymagać od pracownika rejestrowania wszystkich podróży, które wykonuje w samochodzie służbowym – zwłaszcza jeśli może on używać samochodu wyłącznie do celów służbowych. Prowadząc dziennik pojazdu, pracownik powinien odnotować datę, lokalizację początkową, miejsce docelowe, początkowe i końcowe odczyty licznika kilometrów, nazwisko kierowcy oraz liczbę pasażerów. Firma może również wymagać od pracownika rejestrowania przypadków, gdy samochód służbowy wymaga wymiany oleju lub benzyny.

Pracownik musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego

Polityka handlowa lub zasady i procedury firmy mogą stanowić, że pracownik musi mieć i utrzymywać czystą historię prowadzenia pojazdu, aby móc korzystać z samochodu służbowego. Dlatego obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego za każdym razem, gdy siedzi za kierownicą – niezależnie od pojazdu, którym jeździ oraz przestrzeganie wytycznych biznesowych dotyczących korzystania z samochodu służbowego. Naruszenia, które mogą odebrać pracownikowi prawo do prowadzenia pojazdu, mogą obejmować mandaty za przekroczenie prędkości, wyścigi uliczne, lekkomyślną jazdę i prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Ubezpieczenie samochodu służbowego

Zasadniczo firma opłaca składkę OC na ubezpieczenie samochodu służbowego. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu obowiązkiem pracownika jest upewnienie się, że polisa samochodowa jest aktualna oraz że w samochodzie znajduje się dowód rejestracyjny. Posiadanie kompletu dokumentów jest niezbędne, aby uniknąć otrzymania mandatu za prowadzenie nieubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzymania go przez funkcjonariusza policji. Dobrym pomysłem jest również zapoznanie pracownika z procedurami obowiązującymi w firmie na wypadek kolizji komunikacyjnej i kontakt z firmą ubezpieczeniową.

Wypadek samochodem służbowym

Załóżmy, że pracownik miał stłuczkę lub wypadek, za który nie ponosi winy, nie był sprawcą. Wtedy jest zwolniony z odpowiedzialności. Nie będzie też odpowiadał za to, że samochód uległ uszkodzeniu, gdy stał prawidłowo zaparkowany np. podczas wizyty u klienta, a ktoś porysował karoserię czy urwał lusterko.

Kierowca, który zderzył się z samochodem służbowym, jest odpowiedzialny za zgłoszenie wypadku do swojej firmy ubezpieczeniowej. Warto również skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Kierowcy, którzy powodują wypadki, często niechętnie je zgłaszają. Niezbędne jest uzyskanie pełnych informacji o drugiej stronie na miejscu wypadku. W tym:

●       Nazwisko i adres kierowcy,

●       Nazwa firmy ubezpieczeniowej kierowcy i informacje o polisie,

●       Oświadczenia i dane kontaktowe świadków.

Warto również zrobić zdjęcia miejsca wypadku – odpowiednia jest większość aparatów w smartfonach. Wszystkie dowody zebrane na miejscu zdarzenia są po to, aby umocnić swoje stanowisko w sprawie ustalenia przyczyny wypadku.

Wypadek z winy prowadzącego auto służbowe

Inaczej ma się sprawa, gdy pracownik ponosi winę za szkodę. Wtedy pracodawca może domagać się od niego odszkodowania nie tylko za uszkodzony pojazd, lecz także za straty, jakie firma poniosła z tego tytułu (np. niedostarczenie przesyłki na czas, uszkodzenie towaru, niewykonanie usługi itp.). Stratą może być też to, że służbowy samochód został wyłączony z użytku.

Kwestia odpowiedzialności jest skomplikowana. Inaczej sprawa wygląda, gdy szkoda powstała na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, a inaczej, gdy do tego elementu dochodzi powierzenie osobie zatrudnionej mienia z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

W tym pierwszym przypadku, jeśli szkoda powstała z winy umyślnej podwładnego, to musi on ją naprawić w pełnej wysokości. Przy winie nieumyślnej (np. poprzedzonej nieznacznym przekroczeniem prędkości) odpowiedzialność jest ograniczona do trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Zatrudniony może jednak zostać zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów w związku z art. 124 § 2 Kodeksu pracy. Paragraf ten mówi, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za mienie (w tym wypadku za samochód) powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do rozliczenia się. Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego powierzenie mienia powinno zostać potwierdzone pisemnym pokwitowaniem odbioru lub umową zawartą między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli takiego dokumentu brakuje, to pracownik ma prawo zarzucić pracodawcy nieprawidłowe powierzenie mienia.

Pracodawca dba o stan techniczny auta

To na pracodawcy, który jest właścicielem auta, spoczywa obowiązek utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym. Nie może on stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów oraz innych użytkowników drogi.

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest prawnym wymogiem. Zapewnia ochronę finansową w razie wypadku, a także może pokryć obrażenia innych kierowców, pieszych i pasażerów w samochodzie. Ubezpieczenie OC to absolutne minimum potrzebne do legalnego poruszania się po drogach publicznych. Jest obowiązkowe od czasu wprowadzenia go wraz z ustawą o ruchu drogowym. Ubezpieczenie samochodu ma na celu ochronę przed finansowymi kosztami wypadku oraz ochronę interesów medycznych i finansowych każdego, z kim się zderzysz.

Co by się stało, gdyby pracodawca dał pracownikowi nieubezpieczony samochód? Jeśli kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu bez ubezpieczenia, może otrzymać mandat od policji i punkty karne.

Co się dzieje, jeśli w wypadku ucierpią osoby trzecie?

Co się dzieje, jeśli w wypadku ucierpią osoby trzecie? Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych ponosi pracodawca. Jeśli jednak zatrudniony doprowadzi do wypadku samochodem służbowym poza godzinami pracy lub w ich trakcie, ale np. podczas wypadu na zakupy, to na nim będzie spoczywał obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanym lub ich rodzinie.

Jak uniknąć wypadków?

Jest wiele sposobów na to, aby zabezpieczyć się przed wypadkami drogowymi.

  1. Jedź odpowiedzialnie – wiele wypadków samochodowych jest wynikiem postawy, a nie umiejętności lub wiedzy. Podejmij zobowiązanie, że będziesz ćwiczyć odpowiedzialną postawę podczas jazdy. Jesteś winien sobie, swoim pasażerom i innym kierowcom odpowiedzialną jazdę.
  2. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. Naucz się zapinania pasów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy jesteś w samochodzie, czy to jako kierowca, czy pasażer – bez wyjątków.
  3. Telefony komórkowe służą wyłącznie do awaryjnego użytku na drodze. Jednym z najgorszych nawyków, jest rozmowa przez telefon komórkowy podczas jazdy. Trzymaj telefon komórkowy w samochodzie tylko w sytuacjach awaryjnych. Jeśli musisz skorzystać z telefonu komórkowego, bezpiecznie zjedź na pobocze.

Pamiętaj również, że na rynku dostępne są dodatkowe ubezpieczenia np. możesz jako kierowca ubezpieczyć się od NNW czy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na życie. Koszty pokrycia skutków wypadku i leczenia poszkodowanych mogą być ogromne i negatywnie wpłynąć na Twój budżet. Ubezpieczenie daje nam gwarancję pokrycia kosztów leczenia czy innych związanych z wypadkiem.