Rynek ubezpieczeń w Polsce jest na tyle rozwinięty, że wybór ubezpieczyciela nie powinien stanowić problemu. Warto wiedzieć, że można swobodnie zmieniać umowę OC samochodu. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych rzeczach.

Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana prawie zawsze na 12 miesięcy, istnieje jednak kilka wyjątków. Dotyczą one aut zabytkowych oraz przedsiębiorców obracających samochodami. Krótkoterminowa polisa wystawiana jest na co najmniej 30 dni.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Co mówią przepisy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy pojazd, nawet ten unieruchomiony na parkingu, powinien mieć aktualną polisę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawsze automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy. Zostanie ona przedłużona także wtedy, gdy kupiliśmy nową polisę w innej firmie, a nie poinformowaliśmy o tym poprzedniego ubezpieczyciela i nie wypowiedzieliśmy starej umowy. Niestety, wówczas firma, która przedłużyła umowę, ma prawo zażądać od nas zapłaty. Prawo stoi po jej stronie.

Zmieniamy ubezpieczyciela, czyli pilnujemy dat

Chcąc skutecznie i zgodnie z przepisami wypowiedzieć umowę, należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z właściwymi postanowieniami ogólnych zasad ubezpieczenia. Czasami towarzystwo ubezpieczeniowe reguluje we własnym zakresie niektóre kwestie, których nie określają przepisy.

W przypadku zakupu używanego samochodu nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy zawartej przez poprzedniego właściciela w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna dopłata.

Jeśli mamy już polisę, a po prostu chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe na inne – naszym zdaniem lepsze czy tańsze – wystarczy jeden dzień przed upływem polisy dostarczyć ubezpieczycielowi wymówienie polisy OC.

Uwaga na niuanse

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, trzeba dostarczyć firmie ubezpieczeniowej stosowny dokument najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Przykładowo, jeżeli okres ubezpieczenia podany na polisie OC kończy się 15 czerwca 2011 roku, to dokument z wypowiedzeniem musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej 14 czerwca.

Musimy pamiętać, że o ważności takiego wypowiedzenia decyduje nie data stempla pocztowego nadania listu, ale faktyczna data wpływu dokumentu do firmy ubezpieczeniowej. Ta reguła bywa przyczyną wielu nieporozumień na linii klient–ubezpieczyciel, co skutkuje podwójnym ubezpieczeniem OC i koniecznością zapłacenia 2 składek. Opóźnienia w dostarczaniu przesyłek poleconych przez Pocztę Polską często nie są wystarczającym argumentem w sporze z ubezpieczycielem – ostrzega Jerzy Lenard, ekspert ds. ubezpieczeń AXA DIRECT.

Firmy działające w systemie direct, w tym AXA DIRECT, wykorzystując środki elektronicznej komunikacji z klientem, akceptują dokumenty z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia nie tylko w formie oryginalnego dokumentu przesłanego za pośrednictwem poczty. Dokument ten można zeskanować i przesłać drogą e-mailową lub faxem. To znacznie ułatwia sprawę i oszczędza nasz czas.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciela powinniśmy poprosić o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Dzięki niemu nowy ubezpieczyciel uwzględni wypracowane zniżki, naliczając składkę. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC i AC, ewentualnych szkodach i datach ich powstania.

Pamiętajmy!

Druk wypowiedzenia umowy OC pojazdu powinien zawierać:

– W lewym górnym rogu: nazwę zakładu ubezpieczeń i adres.

– W tytule: „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

– W rozwinięciu: nazwisko i imię ubezpieczonego, jego adres, numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, numer i serię polisy oraz następującą treść: „Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

– Na dole: data i miejscowość, podpis.

Pobierz przykładowy wzór wypowiedzenia umowy OC przygotowany przez AXA DIRECT