Spór pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego a firmami PWPW i Sygnity wciąż trwa. Interwencja resortu transportu zamiast uratować sytuację, tylko ją pogorszyła.

Przypomnijmy, że wg nowej ustawy o kierujących pojazdami WORD-y mają obowiązek przesyłania starostwom informacji na temat wyników egzaminów kandydatów na kierowców. Wszystko to miało odbywać się drogą elektroniczną, ale spośród 49 ośrodków 35 nie może tego zrobić. Głównym wykonawcą nowego systemu informatycznego jest firma PWPW. Zablokowała ona dostęp do ogólnego interfejsu firmie Sygnity, którą wybrało 35 ośrodków WORD.

W tej sytuacji nie mają one możliwości elektronicznego przesyłania starostwom wyników egzaminów. PWPW zażądało bowiem od firmy Sygnity opłaty 25 tys. zł netto rocznie za dostęp do głównego interfejsu. Resort transportu, chcąc tymczasowo uratować sytuację, dopuścił awaryjną procedurę zakładającą obieg papierowy dokumentów. To jednak generuje jeszcze większe koszty ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowych urzędników. Starostwa planują domagać się zwrotu tych kosztów od Skarbu Państwa.

Nie zanosi się na szybkie zakończenie tego sporu. Na razie sześć kolejnych WORD-ów postanowiło rozwiązać umowy z Sygnity i przejść do PWPW, uzasadniając swoją decyzję niewywiązaniem się wykonawcy projektu z umowy. Wydaje się, że wszystko leży w rękach PWPW, które trzyma obie strony sporu w garści.