Trwa okres wakacyjnych wyjazdów za granicę. Aby dobrze przygotować się do drogi, trzeba upewnić się, jakie dokumenty są wymagane w państwach Unii Europejskiej i jakie przepisy drogowe w nich obowiązują. Te ostatnie są w zasadzie zunifikowane, ale istnieją pewne wyjątki.

Podróżowanie po Europie staje się coraz łatwiejsze. Od 2007 roku Polska znajduje się w strefie Schengen, co oznacza niemal całkowitą swobodę w poruszaniu się po krajach Unii Europejskiej. Zniknęły szlabany, przejścia, kontrole. Granice możemy przekraczać w dowolnym miejscu i czasie. Oczywiście, obowiązują przepisy regulujące nasze prawa i obowiązki.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Nie zapomnijmy o dowodzie tożsamości

Kierowcy oraz pasażerowie muszą mieć przy sobie ważny dowód tożsamości: albo paszport, albo dowód osobisty. Prawo jazdy to, rzecz jasna, drugi obowiązkowy dokument prowadzącego auto. Konieczność posiadania dokumentu tożsamości dotyczy także nieletnich – najlepiej, jeśli jest to paszport. Legitymacja szkolna nie stanowi prawowitego dowodu tożsamości w żadnym z krajów Unii.

Kolejna istotna kwestia to data ważności dokumentów. Paszport powinien być ważny minimum trzy miesiące od momentu przekroczenia granicy terytorium obcego kraju. Dla dowodu osobistego ten termin jest dłuższy i wynosi pół roku. W niektórych krajach Unii, np. Słowenii czy Austrii, pobyt dłuższy niż 3 miesiące trzeba poświadczyć stosownym zaświadczeniem, które bez problemu można uzyskać w konsulatach tych krajów.

Jak wygląda sprawa z ważnością prawa jazdy w poszczególnych krajach UE? Komisja Europejska pracuje obecnie nad przepisem mającym na celu unifikację tych dokumentów na terytorium całej Unii. Już od kilku lat wszyscy nowi polscy kierowcy dostają dokument poświadczający uprawnienia do kierowania pojazdami ze stosownym unijnym hologramem. Uprawnia on do prowadzenia samochodu we wszystkich krajach unijnych. Wytyczną jest w tym przypadku dyrektywa unijna, a nie przepisy danego państwa. Warto jednak pamiętać, że np. Wielka Brytania, a więc kraj unijny, egzekwuje posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Do niedawna taki dokument był wymagany także w Chorwacji, ale odkąd to państwo zabiega o przyjęcie do Unii Europejskiej, przepisy prawa stały się bardziej elastyczne i chorwaccy policjanci w znakomitej większości wypadków nie wymagają od obcokrajowców takiego dokumentu.

Bez polisy ani rusz

Samochód, oczywiście, powinien mieć ważną polisę. Kiedyś wymagana była tzw. Zielona Karta. Dziś to już melodia przeszłości – wystarczy zwykłe OC.

– Wyjeżdżając do jednego z państw Unii Europejskiej lub do Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii albo Szwajcarii dowodem potwierdzającym, że posiadamy ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejtablice rejestracyjne naszego samochodu. W związku z tym w tych państwach nie jest konieczne legitymowanie się dokumentem ubezpieczenia jakim jest polisa lub zielona karta. Wyjeżdżając samochodem do innych krajów będących członkami systemu Zielonej Karty tj do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Rosji, musimy wylegitymować się na granicy tych państw, że posiadamy ważne ubezpieczenie OC okazując wystawioną przez naszego ubezpieczyciela zieloną kartę. Podróżując po krajach, które nie należą do systemu zielonej karty należy dostosować się do przepisów obowiązujących w danym państwie. Najczęściej będzie to obowiązek wykupienia na granicy odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mówi Jerzy Lenard, ekspert ds. Ubezpieczeń AXA DIRECT.

Ważną rzeczą jest także ubezpieczenie zdrowotne kierowcy i pasażerów. Osoba opłacająca składkę zdrowotną w kraju, podróżująca po krajach UE, ma prawo korzystać z opieki medycznej w ramach swojego ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju, musimy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia – w przypadku wyjazdu turystycznego jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oczywiście istnieje jeszcze mnóstwo dodatkowych polis NNW czy ubezpieczających bagaż, które warto wykupić przed wyjazdem. Składka nie jest duża, a zakres ubezpieczenia i wysokość ewentualnego odszkodowania – stosunkowo wysokie.

Czarne tablice i drogowe winiety

Obowiązek posiadania naklejki na samochodzie, która poświadcza kraj, z którego przyjeżdżamy, to mit. Wszystkie potrzebne informacje zawierają tablice rejestracyjne, które od wielu lat są w kolorze białym – takie same w całej Unii Europejskiej. Z boku tablicy znajduje się symbol kraju i najczęściej jego flaga. O naklejce powinni pamiętać kierowcy mający czarne tablice, ale lepszym rozwiązaniem jest po prostu wymienić je na nowe w odpowiednim wydziale komunikacji. W najbliższym czasie i tak będą oni musieli dopełnić tego obowiązku, lepiej więc zrobić to wcześniej i nie sprawdzać, jak bardzo dociekliwi są austriaccy czy niemieccy policjanci.

Większość krajów europejskich ma rozbudowany system autostrad i dróg szybkiego ruchu. Za poruszanie się po tych drogach obowiązuje system opłat, który w Europie niestety nie jest spójny. Podróżujący po Niemczech mogą korzystać z dobrodziejstw bezpłatnych autostrad. We Francji, Włoszech czy Hiszpanii płaci się na bramkach za przejechane kilometry. System winietkowy obowiązuje m.in. w Austrii i Szwajcarii; winietki można bez problemu kupić na stacjach benzynowych znajdujących się przy granicach tych państw.

W 2004 roku zniknęły granice celne między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Turyści nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem że są one przeznaczone do użytku osobistego. Przykładowo, w Skandynawii i Niemczech można przewieźć bez konsekwencji 200 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu czy 110 litrów piwa.

W kolejnej części naszego poradnika przyjrzymy się bliżej poszczególnym krajom Unii Europejskiej pod kątem obowiązujących w nich przepisów drogowych, limitów prędkości, spożytego alkoholu i obowiązkowego wyposażenia samochodu. Zachęcamy także do dzielenia się własnymi doświadczeniami z podróży po Europie. Czy mieliście na przykład problemy wynikające z tego, że podróżowaliście jedynie z polskim prawem jazdy albo że zażądano od Was dodatkowego ubezpieczenia samochodu?