samochod-zabytkowy

Z roku na rok przybywa pasjonatów samochodów zabytkowych. Niektórzy traktują takie pojazdy jako inwestycję, inni jako element swojej kolekcji. Postępowanie z samochodem zabytkowym nie wygląda jednak tak samo, jak ma to miejsce w przypadku nowszych modeli aut. Z artykułu dowiesz się, jak zarejestrować pojazd zabytkowy oraz jakie to niesie za sobą obowiązki.

Kiedy samochód może zostać uznany za zabytkowy?

Kiedy samochód jest zabytkowy? Aby pojazd mógł otrzymać żółte tablice rejestracyjne, powinien spełnić kilka istotnych warunków takich, jak:

●  mieć przynajmniej 25 lat,

●  nie być produkowanym od przynajmniej 15 lat,

●  posiadać minimum 75% zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

W niektórych sytuacjach młodszy pojazd również może zostać uznany za samochód zabytkowy, pod warunkiem, że:

●  ma związek z ważnymi wydarzeniami sportowymi,

●  dokumentuje ważny etap rozwoju techniki motoryzacyjnej i posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,

●  był związany z ważnym wydarzeniem historycznym,

●  był użytkowany przez osoby uznane powszechnie za wyjątkowo ważne.

O możliwości zarejestrowania samochodu jako zabytkowy, decyduje rzeczoznawca z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.

Jak zarejestrować samochód zabytkowy, a jak przerejestrować?

Rejestracja samochodu jako zabytek wymaga uzyskania wpisu do rejestracji zabytków, przeprowadzenia kontroli i dopuszczenia do ruchu samochodu. Cały proces rozpoczyna się od wizyty u rzeczoznawcy. Musi on sporządzić tzw. białą kartę, a dokładniej kartę ewidencyjną zabytków ruchomych techniki, którą następnie wraz z wynikami badań technicznych trzeba dostarczyć Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. O jakich badaniach mowa? Polegają one na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, głównie pod względem bezpieczeństwa. Wykonuje się je w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Zadaniem konserwatora jest dokonanie oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wydanie decyzji o tym, czy pojazd może zostać wpisany jako samochód zabytkowy. Należy liczyć się z tym, że wystawienie białej karty nie daje gwarancji sukcesu. Wizyta u rzeczoznawcy, podobnie jak i konserwatora, to koszt rzędu kilkuset złotych. Jeśli decyzja konserwatora będzie pozytywna, możemy wybrać się do Wydziału Komunikacji. Rejestracja pojazdu zabytkowego wymaga złożenia wniosku, w którym należy umieścić:

●  dowód własności pojazdu – np. faktura VAT, umowa sprzedaży czy umowa darowizny,

●  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu pojazdu,

●  protokół oceny stanu pojazdu,

●  kartę pojazdu,

●  dowód rejestracyjny – zamiast tego może być to również oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.

Dołącza się także żółte tablice rejestracyjne oraz uiszcza opłatę w wysokości ok. 200-300 złotych. Łączny koszt rejestracji samochodu zabytkowego wynosi od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli chodzi o przerejestrowanie samochodu, proces wygląda dokładnie tak samo.

Kiedy konserwator zabytków może odmówić rejestracji pojazdu jako zabytkowy?

W zdecydowanej większości przypadków, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki, konserwator wydaje pozytywną decyzję o rejestracji. Zdarza się jednak, że rejestracja zabytku nie jest możliwa. Poza przypadkami, w których warunki uznania pojazdu za zabytkowe nie zostaną spełnione, do odmowy może dojść np. gdy w danym regionie jeździ dużo samochodów danego modelu. Ten problem dotyczy przede wszystkim samochodów wielkoseryjnych, których wyprodukowano miliony, a sporą ich część wciąż możemy dostrzec na ulicach.

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy?

Ubezpieczenie OC samochodu zabytkowego jest konieczne, ale polisę można wykupić na okres krótszy niż 12 miesięcy. OC krótkoterminowe obowiązuje minimum 30 dni. Należy jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie.

Cena ubezpieczenia może różnić się w zależności od konkretnej firmy. Niektóre z nich wyliczają ją na podstawie parametrów samochodu oraz informacji o kierowcy, inne z kolei mają stałą stawkę na krótkoterminowe ubezpieczenia. Zgodnie z prawem, ubezpieczyciel nie może odmówić sprzedania obowiązkowej polisy OC dla samochodu zabytkowego. Problem może pojawić się w przypadku ubezpieczenia AC – towarzystwa nie muszą przedstawiać oferty dla danego modelu.

Zalety i wady rejestracji samochodu zabytkowego

Rejestracja samochodu zabytkowego ma zalety i wady. Do tych pozytywnych aspektów z pewnością warto zaliczyć:

●  zwolnienie z opłaty akcyzowej w przypadku pojazdu rejestrowanego w kraju po raz pierwszy,

●  terminowe ubezpieczenie OC – samochód zabytkowy może zostać ubezpieczony jedynie na okres użytkowania,

●  możliwość komercyjnego i okazjonalnego przewozu osób samochodem, który mieści mniej niż siedem osób w celu dodatkowego zarobku,

●  bezterminowy przegląd obowiązujący do końca użytkowania zabytku,

●  brak obowiązku dostosowania pojazdu do polskich wymogów technicznych, które muszą zostać spełnione przez pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego, np. z USA,

●  częste zniżki od ubezpieczycieli na OC,

●  w przypadku samochodów starszych niż 50 lat, urząd wręcza właścicielowi zwolnienie z wymaganej ciągłości OC pojazdów, choć jego otrzymanie jest możliwe i w młodszym wieku.

Do wad rejestracji samochodu zabytkowego zaliczamy:

●  wyższe koszty niż w przypadku rejestracji zwykłego samochodu,

●  długotrwały proces rejestracji,

●  zakaz niszczenia i przerabiania,

●  konieczność zgłoszenia do konserwatora faktu sprzedaży samochodu, a także otrzymania na to zgody,

● konieczność zgłoszenia do konserwatora wszelkich zmian barw nadwozia czy wymiany podzespołów,

●  konieczność opłacenia podatku w wysokości 25% wartości samochodu w przypadku sprzedaży za granicą,

●  samochód zarejestrowany jako zabytek nie może zostać później zarejestrowany w normalnym trybie.

Jakie obowiązki ma właściciel samochodu zabytkowego?

Właściciel zabytkowego auta musi nie tylko postarać się, aby otrzymać tzw. żółte tablice. Rejestracja samochodu zabytkowego wiąże się również z pewnymi obowiązkami, a mianowicie:

● opieką nad samochodem w celu utrzymania jego jak najlepszego stanu,

●  koniecznością poinformowania konserwatora o chęci sprzedaży samochodu,

●  koniecznością poinformowania konserwatora o chęci wyjazdu samochodem za granicę w przypadku samochodów mających więcej niż 50 lat oraz wartych więcej niż 32 tys. zł,

●  koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą,

●  zakazem niszczenia i przerabiania samochodu,

●  koniecznością wymiany elementów samochodu na oryginalne, jedynie 25% wszystkich części może być nieoryginalnych,

●  w przypadku całkowitego uszkodzenia samochodu konieczne jest jego zezłomowanie.

Nierzadko właściciele starych samochodów świadomie rezygnują z możliwości zarejestrowania auta jako zabytek. Czy słusznie? Rejestracja auta jako zabytek ma nie tylko zalety, lecz także i wady. To od naszych oczekiwań i potrzeb zależy, czy zarejestrujemy samochód. Warto jednak przed dokonaniem tego dobrze się zastanowić – pojazd posiadający tzw. żółte tablice nie może wrócić do białych.

Sprzedaż samochodu zabytkowego za granicą – jak wygląda?

Chcąc sprzedać samochód zabytkowy za granicą, konieczne jest wypełnienie stosownego wniosku za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkowego. Zgoda na sprzedaż wydawana jest przez Ministra Do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Należy jednak liczyć się z tym, że nie zawsze można ją uzyskać. Wyjątek mogą stanowić samochody sprowadzone do Polski z UE nie wcześniej niż trzy lata wstecz. Wówczas można wywieźć samochód bez pozwolenia. Wydana zgoda jest ważna przez 12 miesięcy bądź 3 lata. Jeśli w tym czasie nie uda się sprzedać samochodu – konieczne jest ponowne złożenie stosownego wniosku. W zdecydowanej większości przypadków zgoda jest wydawana.

Kiedy otrzymujemy zgodę na 12 miesięcy, a kiedy na 3 lata? Wyróżniamy dwa rodzaje zgody – zgoda jednorazowa i wielorazowa. Ta druga trwa dłużej i jest stosowana zazwyczaj w przypadku chęci wywiezienia samochodu za granicę. Wówczas zgoda wiąże się z zobowiązaniem właściciela do nieuszkodzenia pojazdu przed upłynięciem terminu.

Źródła:

https://www.motofakty.pl/artykul/samochody-zabytkowe-i-ich-rejestracja-ile-to-kosztuje-i-co-daje.html

https://mojafirma.infor.pl/moto/auta-zabytkowe/formalnosci/275632,Co-to-jest-pojazd-zabytkowy.html

https://www.auto-swiat.pl/porady/prawo/jak-zarejestrowac-auto-jako-zabytkowe/2966dwn