Podróżując po polskich drogach, spotykamy wielu użytkowników ruchu, których jedyną charakterystyką jest model samochodu oraz tablica rejestracyjna, czyli swoisty „dowód osobisty” pojazdu. Dziś pomożemy Wam rozszyfrować polskie tablice rejestracyjne.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Zapewne każdy wie, jak wygląda tablica rejestracyjna. Jest to prostokąt z kombinacją liter i cyfr. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Obecnie używane w Polsce tablice rejestracyjne zostały wprowadzone 31 marca 2000 r., po ostatniej reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., a wydawane są od 1 maja 2000 r. W 2006 roku polską flagę zastąpiono symbolem Unii Europejskiej.

Patrząc od lewej strony, dostrzeżemy niewielki niebieski fragment, na którym jest umieszczony symbol kraju (PL) oraz symbol Unii Europejskiej (Euroband).

Pierwsza litera oznacza województwo, a kolejna lub dwie kolejne powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat, ale są odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu następuje wyróżnik pojazdu.

Wyróżniki województw:

Wyróżnik

Województwo

BPodlaskie
CKujawsko-pomorskie
DDolnoślaskie
EŁódzkie
FLubuskie
GPomorskie
KMałopolskie
LLubelskie
NWarmińsko-mazurskie
OOpolskie
PWielkopolskie
RPodkarpackie
SŚląskie
TŚwiętokrzyskie
WMazowieckie
ZZachodniopomorskie

Wyróżniki poszczególnych powiatów znajdziecie w dołączonej infografice. Co ciekawe, dzielnice Warszawy również mają przypisane swoje określone wyróżniki.

Dowiedz się więcej o wymianie tablic rejestracyjnych

Pomiędzy wyróżnikiem lokalizacyjnym a dalszą częścią rejestracji znajduje się nalepka legalizacyjna. Cały zestaw składa się z 3 nalepek: 2 hologramowych nalepek naklejanych na tablice (30×20 mm) oraz jednej wklejanej do dowodu rejestracyjnego (30×10 mm). Dodatkowo w prawym dolnym rogu przedniej szyby trzeba nakleić nalepkę kontrolną, pełniącą funkcję „trzeciej tablicy”.

Tablice pojazdów zabytkowych komponowane są podobnie do tablic standardowych samochodów osobowych, jednak wyróżniają się żółtym tłem i symbolem samochodu zabytkowego umieszczonym na krańcu tablicy. W tym przypadku pierwsze dwie lub trzy litery są wyróżnikiem województwa i powiatu wedle standardowych zasad.

Za określoną opłatą klienci mogą również zamówić tablicę indywidualną, jednak i ona musi zawierać pewne określone prawem wyróżniki dla poszczególnych województw. Indywidualny wyróżnik pojazdu nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Numer składa się z litery i cyfry, które oznaczają województwo, oraz wyróżnika pojazdu w postaci 3, 4 lub 5 liter, z czego maksymalnie dwie ostatnie mogą zostać zastąpione cyframi.

Pierwsze dwa znaki tablic indywidualnych świadczą o województwie:

B0…B9 – podlaskie

C0…C9 – kujawsko-pomorskie

D0…D9 – dolnośląskie

E0…E9 – łódzkie

F0…F9 – lubuskie

G0…G9 – pomorskie

K0…K9 – małopolskie

L0…L9 – lubelskie

N0…N9 – warmińsko-mazurskie

O0…O9 – opolskie

P0…P9 – wielkopolskie

R0…R9 – podkarpackie

S0…S9 – śląskie

T0…T9 – świętokrzyskie

W0…W9 – mazowieckie

Z0…Z9 – zachodniopomorskie

Rzadziej spotkacie tablice tymczasowe lub tymczasowe badawcze, na których pierwsze dwa znaki oznaczają województwo według klucza stosowanego dla tablic indywidualnych. Tablice tymczasowe mają białe tło i czerwone znaki i, jak sama nazwa wskazuje, są wydawane dla pojazdów rejestrowanych czasowo. Tablice badawcze wyglądają praktycznie tak samo, tyle że na końcu ciągu znaków znajduje się litera B. Oprócz tablic badawczych taki pojazd musi mieć z przodu i z tyłu czerwone tabliczki z napisem „Jazda próbna”.

Zapewne zauważyliście, że np. na radiowozach polskiej policji znajdują się specyficzne tablice rejestracyjne. Ich treść również określono w przepisach. Pierwsze dwie litery na tablicach rejestracyjnych pojazdów służb wewnętrznych i sił zbrojnych oznaczają konkretne służby lub rodzaj pojazdu w przypadku sił zbrojnych.

Wyróżniki służb wewnętrznych:

Wyr.

Służba

HBWojska MSWiA (do 2003r.)
HBBiuro Ochrony Rządu (od 2003 r.)
HCIzba Celna
HKAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
HMSłużba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego
HPPolicja
HSKontrola Skarbowa
HWStraż Graniczna

Wyróżniki sił zbrojnych:

Wyr.

Rodzaj pojazdu

UASamochód osobowy lub terenowy
UBTransportery opancerzone
UCSamochód dostawczy
UDAutobus
UESamochód ciężarowy
UGPojazd specjalistyczny
UI
UJ
Przyczepa
UxxxxxTPojazd gąsienicowy

Mieszkańcy Warszawy często mogą spotkać także samochody z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi. Są to tablice dyplomatyczne wydawane dla pojazdów przedstawicielstw, misji dyplomatycznych, konsularnych państw obcych i organizacji narodowych w Polsce oraz ich personelu, który korzysta z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Ciąg białych znaków składa się z wyróżnika województwa (najczęściej W – woj. mazowieckie) oraz z 6 cyfr identyfikujących kraj i przeznaczenie pojazdu. Szczegóły oznaczeń pojazdów dyplomatycznych znajdziecie w dołączonej infografice.