Rok 2013 za nami, a więc nadszedł czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polacy zapłacili w ubiegłym roku rekordową sumę za brak OC.

Właściciele pojazdów w 2013 roku zapłacili łącznie blisko 26 mln zł kary, aż o 10 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Skąd taka różnica? Wynika ona głównie z podwyżki kar za brak OC w 2012 roku. Wówczas wprowadzono bowiem naliczanie wysokości kary na podstawie minimalnego wynagrodzenia za płacę w Polsce. I tak podstawowa kara za brak OC wzrosła od stycznia 2012 roku z 1980 zł do 3000 zł. Podwyżka ta znacząco przyczyniła się do wzrostu przychodów UFG dopiero w 2013 roku ze względu na przesunięcie w czasie odzyskiwania opłat.

Nie bez znaczenia była również zmiana systemu informatycznego. Na podstawie informacji w ogólnopolskiej bazie polis OC i AC program wykrywa przerwy w opłacaniu OC. Do końca listopada 2013 roku UFG wysłało pisma do ok. 45 tys. właścicieli pojazdów, o 12 tys. więcej niż w tym samym okresie 2012 roku. Aktualnie od momentu skierowania wezwania do okazania ważnej polisy lub zapłacenia kary do wystawienia tytułu wykonawczego dla urzędu skarbowego w celu ściągnięcia kary mija około 4 miesięcy.

Zyski Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prawdopodobnie będą większe także w tym roku, ponieważ kara za brak OC od 1 stycznia 2014 roku ponownie wzrosła, tym razem do 3360 zł.