kierowca zmienia tablice rejestracyjne

Znowelizowana ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pojazd kupiony za granicą należy zarejestrować w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobisz, czeka Cię kara w wysokości nawet 1000 zł. Przeczytaj nasz kompleksowy poradnik, z którego dowiesz się, jak wygląda procedura rejestracyjna oraz jak i kiedy kupić ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Rejestracja samochodu z zagranicy – kto i jak może zarejestrować pojazd?

Samochód sprowadzony z zagranicy może zarejestrować jego właściciel lub też osoba reprezentująca firmę, jeżeli pojazd ma być wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli samochód należy do zagranicznej osoby fizycznej lub prawnej, jego rejestracji w Polsce może dokonać osoba lub przedstawiciel firmy, którym ten pojazd został powierzony. Co w sytuacji, gdy auto ma mieć kilku współwłaścicieli? W takim przypadku rejestracja pojazdu z zagranicy będzie możliwa, jeżeli wszyscy posiadacze pojazdu zgłoszą się do urzędu. 

Obowiązujące ustawy dopuszczają możliwość, by rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy dokonał pełnomocnik. Zasady udzielania pełnomocnictwa, jak i opłaty z tym związane możesz znaleźć na stronie wydziału komunikacji.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy? Możesz to zrobić osobiście, a w urzędach, które mają elektroniczną skrzynkę podawczą, także przez internet. W tym celu musisz zgromadzić i przesłać do urzędu wszystkie niezbędne dokumenty oraz potwierdzenia wniesienia obowiązkowych opłat.

Sprowadzanie aut z zagranicy – jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Jakie dokumenty musisz przygotować, gdy czeka Cię rejestracja pojazdu z zagranicy? Do najważniejszych z nich należą:

●       wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,

●       dowód własności pojazdu (np. faktura),

●       dokument potwierdzający, że samochód jest sprawny technicznie. Takim dokumentem może być np.:

■   zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów,

■   wpis w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzający ważność badania technicznego,

■   inny dokument, wydany przez instytucję uprawnioną do wykonywania badań technicznych na terenie UE,

●       dowód rejestracyjny, który otrzymałeś od poprzedniego właściciela pojazdu,

●       potwierdzenie wniesienia opłat,

●       dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub informujący o zwolnieniu z obowiązku jej opłacania (wydany przez urząd skarbowy),

●       karta pojazdu, niezbędna w przypadku tych pojazdów, które, zanim trafiły za granicę, były zarejestrowane w Polsce.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Może to zrobić tłumacz przysięgły lub konsul z kraju, z którego sprowadzasz pojazd. Jeżeli rejestrujesz auto kupione na terenie UE, nie musisz tłumaczyć jego dowodu rejestracyjnego. Ważne jest jednak, by dowód zawierał ujednolicone kody UE.

Kiedy i gdzie zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy?

Zgodnie z obowiązującym prawem, rejestracja samochodu z zagranicy powinna nastąpić w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od momentu, gdy pojazd znajdzie się na terytorium Polski. Art. 71 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje wprost, że warunkami dopuszczenia pojazdu do ruchu są jego zarejestrowanie oraz ważne badania techniczne.

Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymagań naraża właściciela pojazdu na odpowiedzialność karną. Ile wynosi kara za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy? Art. 140 mb przywołanej wyżej ustawy wskazuje, że grzywnę w wysokości od 200 do nawet 1000 zł może nałożyć starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Samochód sprowadzony z zagranicy należy zarejestrować w wydziale komunikacji, który działa w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Zazwyczaj jest to urząd starostwa powiatowego, chociaż w przypadku mieszkańców miast na prawach powiatu, z wnioskiem o rejestrację pojazdu należy zgłosić się do urzędu miasta. Z kolei mieszkańcy Warszawy rejestrują pojazd sprowadzony z zagranicy w urzędzie dzielnicy.

Rejestracja pojazdu z zagranicy – procedura

Procedura rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy składa się z dwóch faz: rejestracji czasowej oraz rejestracji właściwej. Rejestracja czasowa jest dokonywana podczas pierwszej wizyty w urzędzie. Wydane wtedy pozwolenie czasowe obowiązuje przez 30 dni. W tym czasie urzędnik weryfikuje informacje i dokumenty na temat pojazdu oraz zleca wykonanie właściwego dowodu rejestracyjnego. Już podczas rejestracji czasowej otrzymasz tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.

Po 30 dniach od rejestracji czasowej powinieneś otrzymać właściwy dowód rejestracyjny. Jeżeli tak się nie stanie, musisz złożyć wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni. W przeciwnym razie nie możesz korzystać z samochodu.

Zdecydowana większość rejestracji odbywa się w terminie. Problemy mogą pojawić się wówczas, gdy do wniosku nie dołączysz wszystkich dokumentów lub też złożysz kopie zamiast oryginałów. Decyzję o odmowie rejestracji na stałe otrzymasz na piśmie. Możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Samochód sprowadzony z zagranicy – ile zapłacisz, by móc z niego korzystać?

Sprowadzanie aut z zagranicy wiąże się z koniecznością poniesienia różnego rodzaju opłat. Pierwszą z nich jest podatek akcyzowy, którym objęte są, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie pojazdy kupione zagranicą i rejestrowane w Polsce. Ile wynosi akcyza za samochód? Standardowe stawki to:

●       3,1% wartości pojazdu o pojemności silnika mniejszej niż 2 l,

●       18,6% wartości pojazdu o pojemności silnika powyżej 2 l.

Do końca 2020 r. akcyzy nie zapłacisz za samochody elektryczne oraz auta hybrydowe typu Plug-in (PHEV) o pojemności silnika do 2 l. Preferencyjne stawki obowiązują z kolei w przypadku pozostałych hybryd. Za samochody tego rodzaju o silniku mniejszym niż 2 l zapłacisz akcyzę w wysokości 1,55% wartości pojazdu, zaś w przypadku pojazdów o pojemności silnika powyżej 2 l stawka akcyzy wyniesie 9,3%. Podczas rejestracji pojazdu musisz przedstawić dowód zapłaty podatku akcyzowego. Jeżeli pojazd nie podlega opodatkowaniu, zamiast dowodu opłaty przedstawiasz decyzję naczelnika urzędu skarbowego o zwolnieniu z akcyzy. 

Oprócz akcyzy musisz przygotować się jeszcze na koszty, z jakimi wiąże się rejestracja samochodu z zagranicy w urzędzie. Ile wynoszą? Za dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne i nalepkę kontrolną zapłacisz 85 zł. Do tej kwoty musisz doliczyć jeszcze 13,5 zł za pozwolenie czasowe i 80 zł za tablice rejestracyjne. Jeśli zdecydujesz się na tablice indywidualne, zamiast 80 zł zapłacisz 1000 zł. To jednak nie koniec kosztów. Czekają Cię jeszcze opłata za kartę pojazdu w wysokości 75 zł oraz drobne opłaty ewidencyjne.

Ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy

Samochód sprowadzony z zagranicy już od pierwszego dnia musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli ma ważną polisę, auto należy ubezpieczyć po upływie terminu jej ważności. Co w sytuacji, gdy pojazd nie jest ubezpieczony? Najrozsądniej będzie wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Z tego rozwiązania korzystają też komisy, które zajmują się sprowadzaniem aut z zagranicy. Taka polisa obowiązuje przez 30 dni. Jeśli w tym czasie auto nie zostanie zarejestrowane na stałe, konieczny jest zakup nowego ubezpieczenia.

Dopiero po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego można wykupić roczną polisę OC i AC. W tym celu należy zgłosić się do ubezpieczyciela i poprosić o przedstawienie oferty. Nie chcesz przepłacać? Zanim podpiszesz umowę, porównaj propozycje różnych towarzystw. W tym celu wykorzystaj np. kalkulator OC. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC w Polsce ma charakter obowiązkowy. Jego kontrolą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli pojazd nie zostanie objęty polisą OC, możesz spodziewać się kary, której wysokość w przypadku samochodów osobowych będzie równa nawet dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę! W jeszcze gorszej sytuacji znajdziesz się, gdy spowodujesz wypadek drogowy. Wówczas nie tylko zapłacisz karę za brak OC, lecz także będziesz musiał zwrócić UFK koszty związane z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu.