rejestracja-samochodu

Po zakupie auta musisz dopełnić kilku obowiązków, a jednym z nich jest rejestracja pojazdu we właściwym wydziale komunikacji. Masz na to określony czas i żeby wywiązać się z tego zadania, musisz przygotować niezbędne dokumenty. Ile kosztuje rejestracja samochodu i o czym powinieneś pamiętać, zanim złożyć wniosek?

Obowiązki po zakupie pojazdu

Rejestracja samochodu to tylko jedna z formalności, jakie czekają na ciebie po zakupie pojazdu. Pamiętaj o tym, że sprzedający musi ci obowiązkowo przekazać polisę OC – nie jest to kwestia, która podlega jakimkolwiek negocjacjom. Nie ma znaczenia również to, jak długo jeszcze obowiązuje ochrona. Może być jednak tak, że umowa wygaśnie zaraz po zakupie auta i będziesz musiał sam zainwestować w ubezpieczenie OC pojazdu. Najważniejsze, żebyś nie dopuścił do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, gdyż wystarczy nawet jeden dzień bez OC, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć na posiadacza pojazdu karę.

Kolejnym obowiązkiem nowego właściciela auta jest zapłacenie podatku PCC, o ile w danym przypadku taka konieczność istnieje, a także złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3. Na dopełnienie tych formalności masz 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Rejestracja samochodu – pamiętaj o terminie!

Na rejestrację pojazdu masz 30 dni. Do 2020 roku niewywiązanie się z tego obowiązku w tym czasie nie wiązało się z żadnymi karami. Poprzedni posiadacz pojazdu mógł jedynie otrzymywać na swój adres zdjęcia z fotoradarów, gdyż w ewidencji to on w dalszym ciągu widniał jako właściciel auta. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono jednak przepisy, zgodnie z którymi niedopełnienie obowiązku rejestracji samochodu wiąże się z otrzymaniem kary w wysokości do 1000 zł. Kwota ta uzależniona jest od decyzji urzędnika, który bierze pod uwagę to, czy dana osoba po raz pierwszy czy już kolejny dopuściła się takiego zaniedbania. Znaczenie ma również to, ile wynosiło opóźnienie.

Rejestracja samochodu – współwłaściciel

Jeśli pojazd stanowi współwłasność, to w wydziale komunikacji powinni się stawić wszyscy współwłaściciele. Innym rozwiązaniem w takim przypadku jest przygotowanie upoważnienia do rejestracji samochodu. Nie musisz korzystać ze specjalnego formularza do ustanowienia pełnomocnictwa, wystarczy, że w piśmie zawrzesz niezbędne informacje. Zatytułuj taki dokument, np. „Pełnomocnictwo”, podaj swoje dane – imię i nazwisko, adres, numer PESEL – możesz zacząć od „Ja niżej podpisany…”. Następnie napisz, kogo i do jakich czynności upoważniasz. Zaznacz, jaki jest stopień pokrewieństwa pomiędzy wami, gdyż od tego zależy koszt ustanowienia pełnomocnictwa. Możesz upoważnić wskazaną osobę m.in. do:

 • rejestracji pojazdu,
 • odbioru stałego dowodu rejestracyjnego,
 • wymiany dowodu rejestracyjnego,
 • wyrejestrowania pojazdu.

Jeśli będziesz chciał, żeby upoważniony odebrał również stały dowód rejestracyjny, to wystarczy, że wymienisz obie czynności. Nie musisz w takim przypadku przygotowywać odrębnych dokumentów. Jeśli pełnomocnictwa udzielisz najbliższym członkom rodziny, takim jak mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat czy siostra to będziesz zwolniony z opłaty skarbowej. W przeciwnym wypadku pełnomocnictwo kosztuje 17 zł. Upoważniony może złożyć za ciebie wniosek o rejestrację pojazdu, ale też musi mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.

W przypadku pojazdów, które są własnością firmy rejestracji może dokonać osoba, która może reprezentować przedsiębiorstwo.

Rejestracja samochodu – co jest potrzebne?

Żeby zarejestrować auto, musisz przygotować kilka dokumentów, dokonać niezbędnych opłat, złożyć wniosek. Jeśli nie będziesz miał ze sobą wszystkiego, co jest wymagane, to urzędnik nie przyjmie wniosku – wezwie cię do uzupełnienia braków. Zacznijmy jednak od tego, w jaki sposób możesz dopełnić obowiązku. Możliwości jest kilka:

 • Rejestracja samochodu przez internet – żeby dowiedzieć się, czy istnieje taka ewentualność, wejdź na stronę danego wydziału komunikacji, sprawdź, czy ma on skrzynkę podawczą i ewentualnie jakie stawia wymagania, żeby możliwe było przekazanie wniosku o rejestrację samochodu online. 
 • Złożenie wniosku bezpośrednio w urzędzie, tj. w wydziale komunikacji, pod który podlegasz.
 • Wysłanie wniosku pocztą tradycyjną – najlepiej, żeby to był list ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj, że urzędnik nie zarejestruje pojazdu, jeśli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia OC. Po polskich drogach nie można się poruszać bez ważnego ubezpieczenia, a ci, którzy to robią, ryzykują nie tylko możliwość nałożenia kary przez UFG, ale również mogą być zmuszeni do pokrycia kosztu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym, jeśli spowodują szkodę nieubezpieczonym pojazdem.

Ile kosztuje rejestracja samochodu? Uregulowaniem opłat musisz się zająć, zanim złożysz wniosek, gdyż potwierdzenie dokonania płatności jest jednym z wymaganych dokumentów. Zapłacisz:

 • 85 zł – za nalepkę kontrolną, znaki legislacyjne i dowód rejestracyjny,
 • 13,5 zł – za pozwolenie czasowe na 30 dni,
 • 80 zł – za tablice rejestracyjne samochodu, 1000 zł kosztują natomiast tablice indywidualne,
 • 50 groszy – opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, nalepki kontrolnej i dowodu rejestracyjnego.

Sposobem na oszczędność jest rejestracja samochodu bez zmiany tablic, ale to opcja jedynie dla wybranych. Jeśli kupiłeś pojazd zarejestrowany w tym samym wydziale komunikacji, co twoje miejsce zamieszkania, to nie musisz wymieniać tablic rejestracyjnych. Wtedy nie musisz również zmieniać naklejki kontrolnej. Tak, jak standardowa rejestracja pojazdu kosztuje 180,5 zł, tak bez zmiany tablic będzie to kwota poniżej 100 zł.

Dodatkowy koszt pojawi się wtedy, kiedy sprowadziłeś samochód z zagranicy ze względu na wyrobienie karty pojazdu oraz konieczność tłumaczenia dokumentów. Za kartę zapłacisz 75,5 zł, natomiast koszt tłumaczenia zależy od tego, gdzie skorzystasz z usługi. Licz się z wydatkiem kilkudziesięciu złotych za każdą stronę tłumaczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu? Niezbędne są:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu – możesz go wydrukować i wypełnić, a jeśli zamierzasz złożyć go osobiście, to skorzystaj z formularza, który dostaniesz w urzędzie.
 • Dokument potwierdzający tożsamość – może to być dowód osobisty lub paszport, ewentualnie odpis z KRS, w przypadku auta zarejestrowanego na firmę.
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne.
 • Potwierdzenie dokonania wszystkich opłat.
 • Karta pojazdu – w przypadku gdy została wydana.
 • Dowód rejestracyjny – a w nim wpis o ważnym badaniu technicznym. Nie zarejestrujesz pojazdu bez takiego badania.
 • Dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – może to być umowa kupna-sprzedaży czy faktura VAT.

W przypadku rejestracji samochodu z zagranicy dodatkowo należy przedstawić:

 • W przypadku auta sprowadzonego z kraju, który nie należy do UE – potwierdzenie odprawy celnej, ewentualnie informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej.
 • W przypadku auta sprowadzonego z kraju, który należy do UE – potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Jeśli chodzi o rejestrację nowego samochodu z salonu, to wymagane może być również świadectwo zgodności WE oraz dokument, który otrzymasz od producenta pojazdu, na którym znajdują się dane niezbędne do rejestracji i ewidencji auta.

Ile trwa rejestracja samochodu?

Podczas pierwszej wizyty w urzędzie twój pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. To jest okres, w którym auto zostanie sprawdzone i powstanie stały dowód rejestracyjny. Najpierw jednak otrzymasz tymczasowe tablice, pozwolenie czasowe i nalepkę kontrolną. Dzięki temu będziesz mógł jeździć pojazdem po polskich drogach. Jeśli z jakiegoś powodu urzędnik nie zarejestrował w czasie 30 dni pojazdu na stałe, to idź do wydziału komunikacji i zwróć się o wydłużenie pozwolenia czasowego o 14 dni. Urzędy najczęściej informują o tym, że dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru. W pewnych przypadkach możliwa jest odmowa rejestracji. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy nie dostarczysz kompletu dokumentów albo przyniesiesz ich kopię zamiast oryginału.