Ministerstwo Spraw Wewnętrznych znalazło sposób na kierowców, którzy notorycznie nie płacą mandatów. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, punkty karne znikną dopiero po opłaceniu mandatu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po kontroli Najwyższej Izby Kontroli jest zaniepokojone faktem, że ponad połowa Polaków nie płaci dobrowolnie kar finansowych za mandaty. Według NIK-u mniej więcej jedna trzecia mandatów jest zagrożona przedawnieniem. Poza tym znacząca skala przypadków, w których pomimo zaangażowania organów państwa nie doszło do wyegzekwowania nałożonych kar, utrwala w części społeczeństwa przekonanie o braku nieuchronności ich wykonania.

Dziś polscy kierowcy bardziej niż kar finansowych boją się punktów karnych, które znikają z konta dopiero po roku od ich nałożenia. Na tym właśnie opiera się pomysł MSW na zwiększenie ściągalności kar finansowych. Według założeń jeśli kierowca nie zapłaci mandatu, punkty karne nałożone przez ten mandat pozostaną na jego koncie na zawsze i nie ulegną przedawnieniu.

Ustawa przewidująca ten sposób rozliczania łamiących przepisy kierowców wejdzie w życie nie wcześniej niż za półtora roku. Najpierw musi ruszyć system CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), w którym przechowywane będą informacje na temat punktów karnych.