Przywileje kierowców niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które chcą się ubiegać o prawo jazdy, napotkają niestety wiele trudności. Jeśli jednak zdołają znaleźć odpowiedni ośrodek szkolenia kierowców oraz pomyślnie zdać egzamin na prawo jazdy, mogą liczyć na kilka przywilejów, dzięki którym ich życie jako kierowców będzie choć trochę prostsze.

Przede wszystkim trzeba wyrobić kartę parkingową. Sam emblemat inwalidzki naklejony na szybę nie jest formalnym dokumentem, ale jedynie sposobem oznaczenia pojazdu jako samochodu osoby niepełnosprawnej na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Należy więc złożyć wniosek do starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego, które wydają karty parkingowe. Opłata wynosi 25 zł, przy czym niezbędne jest również orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Karta parkingowa

Na gotowej karcie parkingowej znajduje się zdjęcie osoby niepełnosprawnej wraz z imieniem i nazwiskiem. Upoważnia ona w całej Polsce oraz krajach Unii Europejskiej do korzystania z wielu miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Karta powinna być umieszczona za przednią szybą samochodu tak, aby było możliwe jej odczytanie.

Osoby mające kartę parkingową lub kierowcy przewożący takie osoby, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności oraz nieutrudniania poruszania się innym kierowcom, mogą nie stosować się do następujących znaków drogowych:

  • Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
  • Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli”
  • Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów”
  • Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli”
  • Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”
  • Znak B-35 „zakaz postoju”, ale tylko wtedy, gdy postój dozwolony przekracza 2 minuty
  • Znak B-37 „zakaz postoju w dni parzyste”
  • Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
  • Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju”

Znaki drogowe, do których ON mogą się nie stosować

Oprócz tego karta parkingowa, jak sama nazwa wskazuje, zezwala na korzystanie ze specjalnych miejsc parkingowych. Oznaczone są one tzw. kopertą i ustawiony jest przy nich znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. W takich miejscach mogą parkować tylko osoby niepełnosprawne lub kierowcy przewożący takie osoby.

Istnieje również możliwość uzyskania zastrzeżonego miejsca postojowego w pobliżu zamieszkania. W tym celu należy złożyć wniosek do zarządcy drogi z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Za zajęcie części pasa zarządca pobiera opłatę za każdy metr kwadratowy oraz liczbę dni zajęcia pasa według obowiązującej stawki dla danej drogi, np. krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej itd. Poszczególne ceny można znaleźć m.in. tutaj. Warto jednak skonsultować cenę z zarządcą drogi.

Miejsce parkingowe przeznaczone dla ON

Część osób niepełnosprawnych może być także zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Według art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) z tego obowiązku mogą być zwolnione następujące osoby: mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa, kobiety w widocznej ciąży i osoby chore lub niepełnosprawne przewożone na noszach lub w wózkach inwalidzkich.

Pomimo przywilejów, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne, poruszanie się samochodem w zatłoczonym mieście jest dla nich często i tak sporym problemem. Nierzadko życie utrudniają im pozostali kierowcy, którzy zajmują miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy zatem, aby nie zajmować tych stanowisk, jeśli nie jesteśmy do tego uprzywilejowani. Na pewno żadna w pełni zdrowa osoba nie chciałaby się faktycznie znaleźć na miejscu niepełnosprawnej.

Czy znacie jeszcze jakieś przywileje na drodze, z których mogą korzystać niepełnosprawni kierowcy?