przerwa w ubezpieczeniu oc

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Wystarczy zaledwie jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć na takiego posiadacza karę. Jak nie dopuścić do przerwy w OC?

Automatyczne wznowienie OC

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy. Tylko w wyjątkowych przypadkach, opisanych w art. 27 ustawy, możliwy jest okres krótszy niż rok. Mowa wówczas o ubezpieczeniu krótkoterminowym, które dostępne jest w przypadku pojazdów:

  • wolnobieżnych – takich, których konstrukcja ogranicza je do jazdy z prędkością nieprzekraczającą 25 km/h,
  • historycznych,
  • zarejestrowanych czasowo,
  • zarejestrowanych za granicą – o ile państwem umiejscowienia ryzyka jest Polska.

Posiadacz pojazdu musi być świadomy tego, kiedy OC przedłuży się automatycznie, a kiedy to nie nastąpi. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Przerwa w ubezpieczeniu OC – kiedy może wystąpić?

Posiadacze pojazdów dopuszczają do przerwy w ubezpieczeniu OC z różnych powodów. Najczęściej ma to miejsce ze względu na:

  • Nieświadomość, kiedy ochrona ubezpieczeniowa automatycznie się przedłuża, a kiedy wygasa.
  • Nieświadomość, że nawet pojazd mechaniczny, który nie jest użytkowany, stoi niesprawny w garażu, wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Problemy finansowe posiadacza.

Kiedy zatem nie będzie mieć miejsca automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC? Ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie automatycznie, jeśli:

  • Posiadacz pojazdu korzysta z polisy od sprzedającego – kupujący może korzystać  z OC zbywcy, ale ochrona wygaśnie automatycznie wraz z zakończeniem umowy. Posiadacz musi zatem zadbać o zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, tak, żeby nie doprowadzić do przerwy w ubezpieczeniu OC.
  • Ubezpieczający nie opłacił pełnej składki na OC – polisa zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy wyłącznie wówczas, gdy posiadacz pojazdu zapłaci wszystkie raty. W przeciwnym wypadku w dalszym ciągu będzie korzystać z ochrony ubezpieczeniowej do końca umowy, ale po jej zakończeniu ochrona wygaśnie. Co więcej, nieopłacenie pełnej składki może się skończyć otrzymaniem wezwania do zapłaty, a nawet postępowaniem sądowym i komorniczym.
  • Zawarto umowę krótkoterminowego ubezpieczenia OC – w tym przypadku również ochrona wygaśnie po jej zakończeniu. Ponadto posiadacz nie może zawrzeć kolejnej umowy krótkoterminowego OC. Wyjątkiem są firmy, które prowadzą działalność polegającą na handlu pojazdami, np. komisy.

Przerwa w OC – wysokość kar

W Polsce funkcję kontrolną spełniania obowiązku zawarcia umowy komunikacyjnego OC realizuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co istotne, instytucja ta nie nakłada kar wyłącznie na podstawie powiadomień od funkcjonariuszy policji i innych służb. Aż 75 proc. wezwań do zapłaty jest wysyłanych do nieubezpieczonych na podstawie ustaleń własnych. UFG nie potrzebuje do tego celu fizycznego kontaktu z posiadaczem pojazdu, gdyż czyni to za pomocą systemu o nazwie wirtualny policjant. Tylko w 2018 roku fundusz wystawił ponad 93 tys. wezwań do zapłaty kary za brak OC. Ile wynosi taka kara za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej? Jest ona uzależniona od minimalnego wynagrodzenia, rodzaju pojazdu oraz czasu przerwy w OC. W 2020 roku obowiązują kary w wysokości:

Przerwa w OCSamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1040 zł7800 zł870 zł
Od 4 do 14 dni2600 zł3900 zł430 zł
Powyżej 14 dni5200 zł1560 zł170 zł

Powyższe kary to nie koniec konsekwencji, z którymi musi się liczyć nieubezpieczony posiadacz pojazdu. Jeśli spowoduje on wypadek, to wówczas odszkodowanie poszkodowanym wypłaci UFG. Jednak na drodze regresu zwróci się do nieubezpieczonego o zwrot tych środków. W zależności od tego, za jakie szkody kierowca będzie musiał ponieść odpowiedzialność, może on mieć do spłaty nawet miliony złotych. Fundusz informował, że wielu nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów w dalszym ciągu spłaca regresy za szkody, które spowodowali w latach 90. ubiegłego wieku.