Przepisy obowiązujące w strefach ruchu i zamieszkania
Przepisy obowiązujące w strefach ruchu i zamieszkania
2013-07-18 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/przepisy-obowiazujace-w-strefach-ruchu-i-zamieszkania?categoryName=bezpieczenstwo
Zespół AXA
852 284

18 lipiec 2013

Przepisy obowiązujące w strefach ruchu i zamieszkania

Ocena: 4.75/5 (4 głosów)

fot. sxc.hu

Strefa ruchu i strefa zamieszkania to specyficzne obszary, na których obowiązują przepisy mające odpowiednio dyscyplinować kierowców.

Oba rodzaje stref zostały krótko opisane w Prawie o ruchu drogowym w art. 2. Jak czytamy w przepisach:

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa ruchu jest opisania równie ogólnie: obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami.

Znak D-40: strefa zamieszkania

Zacznijmy od strefy zamieszkania. Wjazd do niej jest oznaczony znakiem D-40 („strefa zamieszkania”), wyjazd zaś tablicą D-41 („koniec strefy zamieszkania”). Zazwyczaj tego typu obszary są wyznaczane na terenie osiedli. Powód jest prosty: strefa zamieszkania ma chronić pieszych.

Przede wszystkim piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza. W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia.

Znak D-41: koniec strefy zamieszkania

Kierowcy w strefie zamieszkania mogą parkować pojazdy jedynie w wyznaczonych miejscach. Nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h. Często jest to zresztą niemożliwe, ponieważ w takich strefach zwykle występują progi zwalniające.

Kierujący muszą też pamiętać, że wyjeżdżając z tego specyficznego obszaru na normalną drogę, włączają się do ruchu i muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Znak D-52: strefa ruchu

O ile w strefie zamieszkania obowiązują specyficzne przepisy ruchu drogowego, o tyle w strefie ruchu trzeba przestrzegać zasad ogólnych. Wjazd do tego obszaru jest oznaczony znakiem D-52 („strefa ruchu”), a wyjazd D-53 („koniec strefy ruchu”).

Jaki jest powód wprowadzenia na danym terenie przepisów obowiązujących na zwykłych drogach? Otóż strefa ruchu została pomyślana głównie jako ułatwienie dla właścicieli i zarządców dróg wewnętrznych. Znaki D-52 często są stawiane na wjazdach na osiedla czy parkingi przy centrach handlowych.

Dzięki temu, że dany teren został zmieniony w strefę ruchu, kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, a nie traktowania obszaru tak, jakby była to „ziemia niczyja”.

Znak D-53: koniec strefy ruchu

Innymi słowy, nie wolno im przekraczać prędkości (jeśli strefa jest na terenie zabudowanym, to obowiązuje w niej ograniczenie do 50 km/h). Nie mogą też stawiać samochodów w miejscach niedozwolonych, np. przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Muszą też pamiętać o zwracaniu uwagi na pierwszeństwo przejazdu. Często w strefach ruchu obowiązuje tzw. reguła prawej ręki, mówiąca o tym, że należy ustępować pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

Poza tym w strefie ruchu może bez przeszkód i pozwoleń interweniować policja oraz straż miejska. O ile w strefie zamieszkania piesi są uprzywilejowani, o tyle w strefie ruchu muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na zwykłych drogach, np. korzystać z chodników i przejść.

Czy zwróciliście uwagę, jak inni kierowcy zachowują się w omawianych strefach? Uważacie, że ustanawianie stref zamieszkania i ruchu poprawia bezpieczeństwo?