Przepisy drogowe a rowerzyści
Przepisy drogowe a rowerzyści
2013-06-27 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/przepisy-drogowe-a-rowerzysci?categoryName=bezpieczenstwo
Zespół AXA
852 284

27 czerwiec 2013

Przepisy drogowe a rowerzyści

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

fot. sxc.hu

Zgodna drogowa koegzystencja z rowerzystami wymaga, by również kierowcy znali przepisy, które obowiązują użytkowników jednośladów. W ściśle określonych przypadkach rowerzyści mogą m.in. włączyć się do ruchu na jezdni i korzystać z przywileju pierwszeństwa przejazdu. Warto znać te zasady, zwłaszcza że latem na drogach jest więcej nie tylko rowerzystów, ale również kolizji z ich udziałem.

Pełnoletni rowerzyści nie muszą wprawdzie legitymować się żadnym dokumentem uprawniającym ich do jazdy, ale nie zwalnia ich to ze znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Przepisy nakazują rowerzyście poruszać się w pierwszej kolejności po ścieżkach przeznaczonych dla rowerów, a jeśli nie ma takiej możliwości, po poboczu. Kierujący rowerem może włączyć się do ruchu na jezdni tylko w razie braku ścieżki lub niemożności poruszania się poboczem, np. w sytuacji, gdy utrudniałoby to ruch pieszym.

Będąc na jezdni, rowerzysta ma obowiązek jazdy jej prawą stroną, jak najbliżej krawędzi chodnika. Jeśli ma pod opieką dziecko do lat 10 również jadące rowerem, może poruszać się także po lewej stronie drogi. Przed  przejściem dla pieszych rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię.

Do 2011 roku przepisy nakazywały rowerzystom poruszającym się w kolumnie po jezdni jazdę jeden za drugim, ale po nowelizacji mogą oni jechać obok siebie, ale wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i pod warunkiem, że nie utrudniają ruchu innym pojazdom.

Zmiana przepisów pozwoliła również na jazdę chodnikiem, ale pod pewnymi warunkami i w sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się inną drogą. Na jezdni, przy której znajduje się chodnik, musi obowiązywać ruch z prędkością przekraczającą 50 km/h, a szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 2 metry.

Jazda chodnikiem jest dozwolona również w sytuacji, gdy pogoda zagraża bezpiecznemu poruszaniu się rowerzysty po jezdni oraz jeśli kierujący ma pod opieką dziecko do 10 lat również jadące rowerem. W każdym ze wspomnianych wypadków rowerzysta musi zachować ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Choć ustawodawcy już w 2011 roku rozważali zmianę tego przepisu, rowerzysta nadal ma pierwszeństwo przed samochodem na ścieżce rowerowej przecinającej jezdnię i kierowca musi ustąpić mu miejsca.

Kierujący jednośladem jest uprzywilejowany również na pasie rowerowym, czyli wydzielonym fragmencie jezdni przeznaczonym do ruchu rowerów w jednym kierunku. Rowerzyści znajdujący się na pasie mają pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi w prawo.

Ruch rowerów po jezdni ma usprawniać również przepis zezwalający na wyprzedzanie przez rowery samochodów stojących w korku lub poruszających się bardzo wolno, przy czym mogą to robić wyłącznie od prawej strony.

Kolejnym udogodnieniem dla rowerzystów poruszających się po drodze są tzw. śluzy dla rowerów, powstające przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Rowerzysta znajdujący się w śluzie może zająć miejsce przed samochodem, co ułatwi mu wykonanie skrętu w lewo, a będąc na skrzyżowaniu, może poruszać się środkiem pasa.

Jak wyglądają Wasze relacje z rowerzystami na drodze? Czy uważacie, że powinno się ograniczyć ich przywileje?