Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chce podjąć radykalne kroki w celu wyeliminowania z polskich dróg jeżdżącego złomu.

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że urządzenia do sprawdzania świateł na stacjach diagnostycznych nie muszą być nawet certyfikowane (Stacje kontroli pojazdów nie sprawdzają działania świateł), a diagności nie sprawdzają czy reflektory nadają się do dalszej eksploatacji. Wcześniej pisaliśmy natomiast o Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która została oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli jako organizacja o mocno ograniczonym zakresie kompetencji i małej możliwości egzekwowania jakichkolwiek działań na rzecz poprawienia bezpieczeństwa na drogach (NIK surowo ocenia bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce).

Już na początku roku KRBRD postanowiła zająć się poprawą bezpieczeństwa na drogach i na początek chce się zająć stacjami kontroli pojazdów, na których diagności właściwie robią co chcą i w żaden sposób nie są kontrolowani. Nie od dziś wiadomo, że najczęściej obowiązkowy, coroczny przegląd techniczny to jedynie formalność związana z wjazdem na stację, uiszczeniem opłaty i uzyskaniem pieczątki w dowodzie rejestracyjnym. Rada chce to zmienić i zaproponowała kilka zmian w przebiegu kontroli pojazdu. Jedną z nich jest badanie sprawności technicznej certyfikowanymi urządzeniami, które podczas kontroli wysyłałyby od razu informację do systemu o niesprawności pojazdu. Ograniczyłoby to problem nagminnego „przymykania oka” diagnostów na drobne usterki. Rada chce też, aby diagności sprawdzali czystość spalin, co w krajach Zachodniej Europy jest normą, a u nas jedynie martwym przepisem.

Sami pracownicy stacji diagnostyczni byliby pod obserwacją kamer i przebieg całego badania technicznego zostałby zarejestrowany. Koszt przeglądu, który nie zmienił się od 2004 roku wzrósłby o około 50%.

Czy Waszym zdaniem stacje kontroli pojazdów należycie przeprowadzają badania techniczne?

,