To pomysł pewnego mieszkańca Łodzi. Chciałby on wprowadzić progi zwalniające, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i samych rowerzystów.

Krzysztof Komorowski, logistyk z Łodzi, zwraca uwagę na coraz więcej szykan, poduszek berlińskich oraz progów zwalniających w jego mieście, które pojawiają się tylko na jezdniach. Według niego tego rodzaju spowalniacze powinny być również na ścieżkach rowerowych. Łodzianin zaapelował już w tej sprawie do dyrekcji Zarządu Dróg i Transportu oraz radnych z komisji gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Zwrócił się do władz z prośbą o rozważenie montażu progów na drogach rowerowych o wysokości 10 cm i szerokości 15 cm, w odległości ok. 1,2 m od siebie. Zdaniem Krzysztofa Komorowskiego zmusiłoby to rowerzystów do zwalniania przed przejściami dla pieszych oraz w miejscach, gdzie droga przecina jezdnię. To właśnie tego typu miejsca są według łodzianina największym zagrożeniem. Z jego opinią zgadza się łódzka drogówka. Rowerzyści bardzo często stanowią w takich miejscach zagrożenie zarówno dla siebie, jak i otoczenia.

Niestety według przepisów, które przytacza Zarząd Dróg i Transportu, taka operacja nie jest możliwa. Progi zwalniające można stosować tylko dla ruchu samochodowego. Ten fakt potwierdza również policja, choć przyznaje panu Krzysztofowi rację, że tego typu „garby” przydałyby się na ścieżkach rowerowych.

A co Wy sądzicie o tym pomyśle?