W wielu sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi do zajścia przyczyniają się również sami poszkodowani. Jakie grożą im konsekwencje takiej sytuacji?

Jedna z takich spraw znalazła niedawno swój finał w sądzie. Poszkodowanym w wypadku był Jan S. Został on ciężko ranny w wyniku potrącenia przez auto prowadzone przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu. Sąd uznał, że poszkodowany przyczynił się do zajścia, ponieważ szedł nieprawidłową stroną jezdni. Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa przez Jana S. mogło nastąpić w związku z tym, że sam, podobnie jak kierowca samochodu, również był pod wpływem alkoholu.

W tym przypadku w sytuacji, w której wina leżałaby wyłącznie po stronie kierowcy sąd przyznałby poszkodowanemu kwotę równą 400 tys. zł. Tymczasem Jan S. otrzyma jedynie 50 procent tej sumy. 200 tys. zł odszkodowania stracił on właśnie w wyniku przyczynienia się do wypadku.

Odpowiednie regulacje prawne takich sytuacji określa art. 362 kodeksu cywilnego. Przyczynienie się obejmuje nie tylko konkretne działanie, przez które doszło do wypadku, ale również zaniechanie, czyli niepodjęcie działania, które mogłoby doprowadzić do uniknięcia danego zajścia. Warto też wiedzieć, że jeśli szkoda była już nieunikniona, to poszkodowany może być ukarany także za doprowadzenie do zwiększenia strat z jej tytułu.