Tuż po świętach wielkanocnych posłowie debatowali nad projektem umożliwiającym przyjęcie mandatu drogowego bez konieczności uchylania immunitetu.

Obecnie ukaranie mandatem karnym osób mających immunitet jest niemożliwe, dopóki nie zostanie on uchylony. W przypadku posła, Rzecznika Praw Dziecka, GIODO i szefa IPN zgodę na to musi wyrazić Sejm, w przypadku senatora – Senat. Prokuratorowi immunitet może uchylić sąd dyscyplinarny.

Projekt nowej ustawy zakłada umożliwienie osobom mającym immunitet przyjęcia mandatu tuż po popełnieniu wykroczenia i zatrzymaniu przez służby drogowe. Następowałoby to poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności. Jeśli mimo wszystko osoba z immunitetem odmówiłaby przyjęcia mandatu, procedura będzie taka sama jak dotychczas, czyli wystąpienie z wnioskiem przez uprawnione organy za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu.

W uzasadnieniu projektu podkreślano, że „w przypadku drobnych wykroczeń drogowych konieczność każdorazowego występowania do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody jest niefunkcjonalna i nieuzasadniona”. „W wielu przypadkach (…) bardziej korzystne jest przyjęcie mandatu niż przechodzenie przez sformalizowaną procedurę parlamentarną”.

Czy nowa ustawa zmieni podejście posłów w kwestii płacenia mandatów drogowych?