Tracimy rocznie 2% PKB z powodu wypadków na drogach.

Bank Światowy oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który wykonuje analizy dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oszacowały, że Polska traci w wyniku wypadków komunikacyjnych 2% PKB, czyli 30 mld zł. Skąd taka kwota?

Na roczne wydatki związane z wypadkami drogowymi składają się wydatki służby zdrowia, zarządców dróg, firm ubezpieczeniowych, a także pracodawców, których pracownik był uczestnikiem wypadku. Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, podkreśla, jak ogromne znaczenie mają polepszenie infrastruktury drogowej i zmiana przepisów, w wyniku których polscy kierowcy staną się mniej wypadkowi. Uważa on, że dużo zależy również od pracodawców mających własne floty samochodowe.

W Polsce co czwarte auto to samochód służbowy, więc teoretycznie 25% kierowców jeździ pojazdami należącymi do flot samochodowych. Bartłomiej Morzycki sądzi, że w przedsiębiorstwach należy tak kształtować politykę flotową, aby zachęcała pracowników do odpowiedzialnej i bezpiecznej jazdy. Dzięki działaniom Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w wielu firmach znacząco spadła wypadkowość pracowników korzystających z pojazdów służbowych.

Warto pamiętać, że każdy wypadek, nieważne z czyjej winy, to obciążenie dla budżetu państwa, w którym żyjemy.