policjant-kierujacy-ruchem

Kierowanie ruchem przez policjantów może być kłopotliwe dla kierowców, jeśli Ci nie znają obowiązujących zasad. Nieznajomość zasad może doprowadzić do kolizji, a co za tym idzie – kosztów związanych z pokryciem szkody powypadkowej. W takiej sytuacji przydatne jest nie tylko ubezpieczenie OC, lecz także ubezpieczenie AC, które pokryje szkody wynikające z naszej winy. Warto zapoznać się z zasadami i wiedzieć co oznaczają konkretne gesty policjantów. Wówczas unikniemy stresu związanego z przejazdem przez skrzyżowanie, na którym policja kieruje ruchem.

Dlaczego policja kieruje ruchem? 

W jakich przypadkach policja może kierować ruchem na skrzyżowaniu? Jedną z przyczyn jest zmiana organizacji ruchu, związana z organizowanym wydarzeniem przez władze danego miasta. Może to być również impreza masowa, przejazd kolumny motocykli lub awaria świateł.

Co zrobić, jeśli na skrzyżowaniu pojawia się policjant? Czy pokazywane przez niego gesty mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną? Oczywiście. Gdy funkcjonariusze pojawiają się na skrzyżowaniu mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną, znakami poziomymi i pionowymi oraz wszelkimi innymi zasadami ruchu drogowego. Musisz patrzeć tylko na postawę i sygnały wydawane przez policjanta. Przede wszystkim jednak należy obserwować innych kierowców i uważnie przejeżdżać przez skrzyżowanie. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jak odczytać gesty policjanta? 

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 

Znaki pokazywane przez policjanta: 

  • stanie przodem do kierowcy lub pieszego z rozłożonymi rękoma – oznacza to, że jest kategoryczny zakaz wejścia/wjazdu na skrzyżowanie; 
  • stanie tyłem do kierowcy lub pieszego z rozłożonymi rękoma – oznacza to, że jest kategoryczny zakaz wejścia/wjazdu na skrzyżowanie; 
  • policjant stoi do nas przodem z podniesioną jedną ręką – ten symbol jest podobny do znaczenia światła żółtego, czyli kierowca musi przygotować się do jazdy. Wkrótce będzie mógł opuścić skrzyżowanie; 
  • stanie tyłem z jedną podniesioną ręką – kierowca wkrótce będzie mógł opuścić skrzyżowanie. To samo dotyczy pieszych; 
  • policjant stoi przodem lub bokiem i ma rękę wyciągniętą na skos – gest oznacza przywołanie auta na środek skrzyżowania;
  • policjant stoi bokiem i przywołuje kierowcę – oznacza to, że kierowca może skręcić w lewo; 
  • policjant ma otwartą pozycję i wykonuje gesty dłońmi – w zależności od tego, którą stronę wskazuje policjant, taki gest oznacza zatrzymanie ruchu z jednej strony i umożliwienie przejazdu pojazdom z innej.   

Kary za niedostosowanie się do znaków policji 

Ignorowanie znaków dawanych przez policjanta może mieć poważne konsekwencje prawne. Z jednej strony może skończyć się na mandacie. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i osób zmotoryzowanych czy rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mandat dla pierwszego to kwota rzędu 100 złotych. W przypadku kierowców kara jest wyższa i wynosi od 300 do 500 złotych. Gdy złamiemy prawo, policjant może skontrolować nasze dokumenty, ubezpieczenie OC oraz przegląd.