Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów – tak wskazują badania przeprowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z przewidywaniami rośnie za to wykrywalność kierowców bez obowiązkowego ubezpieczenia.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ciągle poprawia swoją skuteczność działania. Dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat wykrywalność wzrosła z 30 do 60 proc. Fundusz szacuje, że obecnie na drogach znajduje się 80 – 90 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Stanowi to 0,4 – 0,5 proc. wszystkich samochodów dopuszczonych do ruchu. OC jest wymagane również dla pojazdów, które nie są używane, niezależnie od swojego stanu technicznego. Liczy się bowiem fakt rejestracji.

Kara za nieopłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC za samochód osobowy może sięgać nawet 4200 zł. Pieniądze te wykorzystywane są do pracy funduszu jak i wypłacania odszkodowań poszkodowanym, jeśli sprawca nie został odnaleziony, lub też nie posiadał ubezpieczenia. W tym roku stawka wzrosła, bowiem jest ona powiązana z płacą minimalną brutto.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystuje również informacje z organów zewnętrznych takich jak policja, wydziały komunikacji czy straż graniczna. Wkrótce, dzięki uruchomieniu systemu CEPiK, wykrywalność CEP będzie jeszcze większa.