Polacy wyrejestrowują coraz więcej pojazdów, głównie z powodu ich demontowania.

W Polsce pojazd można wyrejestrować z kilku powodów:

• przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów;
• kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
• wywozu pojazdu z kraju, jeżeli został on zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
• zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
• udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
• przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

W urzędzie ostatniej rejestracji danego pojazdu, poza wnioskiem o wyrejestrowanie, należy w zależności od przypadku złożyć:

• zaświadczenie o demontażu pojazdu;
• dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie (dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego);
• dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego);
• dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana (w sytuacji wyrejestrowania pojazdu z powodu kasacji lub kradzieży);
• zaświadczenie wydane przez policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
• dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu.

Ponadto, jeśli to możliwe, do urzędu należy dostarczyć tablice rejestracyjne. Opłata za wyrejestrowanie wynosi 10 zł.

Jak podaje instytut Samar na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w Polsce w latach 2007-2011 wyrejestrowano 342 352 pojazdy (informacje nt. 2012 r. nie są jeszcze dostępne). Z każdym kolejnym rokiem liczba wyrejestrowanych samochodów, motocykli, autobusów i ciężarówek rośnie. Jeszcze w 2007 r. było ich 225 124. W ciągu 4 lat liczba ta zwiększyła się do 342 352. W statystykach są ujęte także ciągniki rolnicze, przyczepy i naczepy.

Najwięcej wyrejestrowań dotyczy tzw. demontażu na wniosek, czyli złomowania i oddawania pojazdów „na części”. W poszczególnych latach do punktów zajmujących się tego typu usługami trafiała następująca liczba pojazdów:
• 2007: 137 568;
• 2008: 180 437;
• 2009: 198 636;
• 2010: 205 644;
• 2011: 267 889.

Duży odsetek stanowią też auta i inne środki transportu, które zostały zdemontowane na wniosek urzędów. Jeszcze w 2007 r. takich pojazdów było 9770, a w 2011 r. już 38 134. Spadła za to liczba wyrejestrowań z powodu stałej utraty bez zmiany w zakresie prawa własności, z poziomu prawie 14 500 do 4000.

Regularnie zmniejsza się liczba kradzieży pojazdów w Polsce, ale liczba wyrejestrowań z tego powodu utrzymuje się na stałym poziomie (13 703 egzemplarzy w 2007 r. wobec 13 049 w 2011 r.).

Najczęściej z rejestrów są wymazywane samochody osobowe. W ich przypadku widać też największe zmiany. Liczba wyrejestrowanych osobówek w kolejnych latach:

• 2007: 182 153;
• 2008: 196 932;
• 2009: 204 867;
• 2010: 222 050;
• 2011: 288 409.

Dla porównania, wg Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2011 r. w naszym kraju zarejestrowano 277 430 nowych samochodów.

Czy Wam zdarzyło się wyrejestrować pojazd? Ile czasu zajęło Wam dopełnienie wszystkich formalności?