Podwójne ubezpieczenie OC to stosunkowo rzadko występująca sytuacja, niemniej jednak może się zdarzyć. Oznacza, że to samo auto jest jednocześnie ubezpieczone w dwóch różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zwykle dochodzi do tego, kiedy kupi się używany samochód lub przedłuża się polisę pojazdu, ale już u innego ubezpieczyciela. Co w praktyce oznacza podwójne ubezpieczenie?

Kiedy występuje podwójne ubezpieczenie OC?

Podwójna polisa OC występuje wtedy, gdy do jednego auta są przypisane dwie polisy. Zwykle przyczyną takiej sytuacji jest niefrasobliwość samego właściciela pojazdu, który zapomni o wypowiedzeniu polisy. Może się to zdarzyć w przypadku, gdy:

  • kupiło się używany samochód z ważną polisą OC, a następnie ubezpieczyło się go samodzielnie w wybranym przez siebie towarzystwie; jeśli zapomni się o wypowiedzeniu tej pierwszej, to auto będzie miało dwie polisy do czasu wygaśnięcia jednej z nich wraz z końcem umowy;
  • zdecyduje się na zmianę ubezpieczyciela, np. ze względu na niekorzystne warunki finansowe i zapomni się o wypowiedzeniu poprzedniej umowy; w efekcie faktem staje się automatyczne przedłużenie umowy OC na kolejny rok;
  • list z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy OC lub wiadomość elektroniczna nie dotarła do towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • na dokumencie wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej brakuje niezbędnych danych, np. dat czy własnoręcznego podpisu; w tej sytuacji wypowiedzenie uznaje się za nieważne, co skutkuje automatycznym odnowieniem polisy i koniecznością płacenia dwóch ubezpieczeń OC.

Przedłużenie OC automatyczne – kiedy występuje?

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których występuje podwójne ubezpieczenie, jest jego automatyczne przedłużenie. Występuje wtedy, gdy kierowca nie wypowie polisy u swojego ubezpieczyciela. Zgodnie z prawem można to zrobić najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem ochrony. Jeśli się o tym zapomni, przedłużenie OC następuje automatycznie na kolejne 12 miesięcy. To rozwiązanie ma chronić właścicieli pojazdów przed pozostaniem bez ochrony, a tym samym kary nałożonej przez Fundusz Gwarancyjny. Nie zawsze jednak przedłużenie OC jest dobrym rozwiązaniem. Dzieje się tak, jeśli obecny ubezpieczyciel nie oferuje korzystnych stawek i chce się go zmienić na nowego. W takich przypadkach konieczne jest wypowiedzenie umowy, aby uniknąć podwójnego oskładkowania. Automatyczne wznowienie pozwala na rozwiązanie umowy w każdej sytuacji, będzie się jednak zmuszonym do zapłacenia firmie ubezpieczeniowej za okres, w jakim obowiązywała ochrona – czyli od daty automatycznego przedłużenia OC do momentu złożenia wypowiedzenia. Warto tu jednak nadmienić, że gdy samochód zmienił właściciela w trakcie obowiązywania polisy, automatyczne przedłużenie OC nie jest możliwe. Ma to chronić nowego właściciela przed pułapką podwójnego OC. Należy pamiętać, że chcąc zmienić ubezpieczyciela, trzeba rozwiązać umowę, ponieważ nie przestaje ona automatycznie obowiązywać wraz ze zmianą właściciela pojazdu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Co daje podwójne OC?

OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego samochodu. Jego brak oznacza dla kierowcy kary finansowe. Ich wysokość wzrosła wraz z 1 stycznia 2021 roku. To, ile wyniesie, zależy od typu pojazdu oraz czasu, przez jaki nie miało się ważnej polisy. Dla samochodów osobowych maksymalna kara w 2021 roku wynosi 5600 złotych, dla ciężarówek 8400, a w przypadku pozostałych pojazdów 930 złotych. Kary mogą być naliczone już w przypadku jednego dnia zwłoki w opłaceniu składek ubezpieczenia. Brak OC wiąże się jednak nie tylko z karą nałożoną przez Fundusz Gwarancyjny. W przypadku wypadku będzie oznaczał, że kierowca zostanie zobowiązany do naprawy szkód (w razie zdarzenia, do którego doprowadzi). Wykupienie polisy OC ma realne korzyści. Jednak dwie polisy OC w praktyce nic nie dają. Podwójne ubezpieczenie samochodu nie chroni lepiej kierowcy czy też nie zwiększa sumy gwarancyjnej. Druga umowa OC nie przynosi więc żadnych korzyści, a jedynie będzie generować koszty dla właściciela pojazdu. Dwa ubezpieczenia to obowiązek opłacania dwóch składek.

Dwie polisy OC i co dalej?

Dwa ubezpieczenia OC na jedno auto to sytuacja niekorzystna dla właściciela pojazdu. Posiadanie podwójnego ubezpieczyciela oznacza, że, mówiąc trywialnie, a zarazem brutalnie – wyrzuca się pieniądze w błoto. Wynika to z tego, że jedno z ubezpieczeń zupełnie nas nie chroni. Odkrywając jednak, że podwójnie opłaca się polisę odpowiedzialności cywilnej samochodu, nie należy wpadać w panikę. W każdej chwili można wypowiedzieć jedną z nich, ale tylko tę odnowioną automatycznie lub nabytą wraz z zakupem pojazdu. Z nowej umowy można zrezygnować natomiast tylko w przypadku, gdy została zawarta przez Internet, telefon lub korespondencyjnie. Zgodnie z prawem z umowy bez konsekwencji można zrezygnować do 30 dni od jej zawarcia.

Podwójne ubezpieczenie OC: wypowiedzenie

Gdy tylko zauważy się, że ma się podwójne ubezpieczenie OC samochodu, należy niezwłocznie rozwiązać jedną z polis. Najprościej zerwać polisę, która została przedłużona automatycznie – można ją rozwiązać w dowolnym momencie bez ograniczeń. Po złożeniu wypowiedzenia powinno się również wnioskować o rozliczenie składek. Zgodnie z przepisami trzeba będzie zapłacić za czas obowiązywania polisy, ponieważ towarzystwo podjęło się odpowiedzialności, jednak będzie można odzyskać część zapłaconych pieniędzy.

Sprawy z wypowiedzeniem podwójnego OC komplikują się, jeśli sytuacja dotyczy pojazdu kupionego z drugiej ręki. W takiej sytuacji, jeśli chce się wykupić polisę u swojego ubezpieczyciela, ma się tylko 30 dni na zrezygnowanie z tej wykupionej przez poprzedniego właściciela. Po tym okresie niewypowiedziana polisa OC jest kontynuowana, a towarzystwo ma prawo nie przyjąć wypowiedzenia. Po upływie 30 dni nie będzie też możliwości wypowiedzenia nowej polisy, co oznacza, że trzeba będzie płacić dwie składki. To dlatego ważne jest pilnowanie wszystkich formalności i terminów i niedopuszczenie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia.

Jak wypowiedzieć podwójne ubezpieczenie?

Wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia jest bardzo proste. Zasadniczo sprowadza się do sporządzenia krótkiego pisma. Należy w nim wskazać najważniejsze informacje dotyczące dokumentu, który chce się rozwiązać. W piśmie należy zawrzeć numer polisy, numer rejestracyjny samochodu, dane osobowe. Istotne jest również podanie powodu, dla którego chce się rozwiązać umowę. Najlepiej powołać się tu na zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem. Nie można też zapomnieć o własnoręcznym podpisie, w innym przypadku wypowiedzenie będzie nieważne. Gotowy wniosek można składać w placówkach towarzystwa ubezpieczeniowego, wysłać tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną.

Niewypowiedziane OC – co za to grozi?

Podwójne niewypowiedziane OC to dla właściciela pojazdu przede wszystkim koszty. Tych szybko można się pozbyć, wypowiadając jedną z umów. Nie zawsze jednak właściciel samochodu wie, że posiada podwójną polisę, a przez to nie zdaje sobie sprawy, że jest zobowiązany do opłacania tej drugiej – dodatkowej składki. Skutkuje to tym, że jego dług względem towarzystwa ubezpieczeniowego rośnie. W związku z tym ubezpieczyciel ma prawo wezwać właściciela pojazdu do uregulowania długu, a jeśli tego nie zrobi, może wpisać go na listę dłużników. Figurowanie na niej wiąże się z wieloma problemami, np. z zakupami na raty, zawiązaniem umowy z operatorem telefonii komórkowej czy zaciągnięciem kredytu hipotecznego.