sprzedający przekazuje klucze do auta kupującemu

Każdy właściciel samochodu wcześniej czy później będzie chciał go wymienić na nowszy model. Po podpisaniu umowy, razem z autem przekazujemy nabywcy dokumenty i ubezpieczenie. Jednak zapominamy, że są sytuacje, kiedy należy uiścić podatek od sprzedaży samochodu. W jakich okolicznościach jest to konieczne? Czy można uniknąć podatku?

Podatek od sprzedaży samochodu

Po dokonaniu sprzedaży samochodu należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na wypełnienie druku PCC-3 oraz zapłacenie podatku w wysokości 2% wartości pojazdu mamy 14 dni. Obowiązek uiszczenia PCC ciąży na kupującym.

Kiedy nie zapłacimy podatku od sprzedaży? Istnieją cztery możliwości.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


●       Po pierwsze, jeśli transakcja została zawarta za granicą i samochód również jest za granicą to, nawet gdy obie strony mieszkają w Polsce, nie zapłacą podatku PCC. Natomiast trzeba sprawdzić, czy obowiązek podatkowy nie powstał w kraju, gdzie odbyła się sprzedaż.

●       Po drugie, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, jeśli umowa sprzedaży jest opodatkowana VAT albo przynajmniej jedna z jej stron jest zwolniona z VAT (np. rolnik ryczałtowy), to umowa sprzedaży samochodu nie podlega PCC.

●       Po trzecie, z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, kupujące samochód osobowy na własne potrzeby.

●       Po czwarte, transakcja jest wolna od podatku, jeśli tylko wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł. Należy podkreślić, że nie chodzi o wartość sprzedaży wpisaną na umowie, lecz wartość faktyczną pojazdu. Zatem nie należy zbytnio zaniżać kwoty na umowie, ponieważ urząd skarbowy ma 5 lat od jej zawarcia na zakwestionowanie wartości pojazdu.

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Najczęściej, gdy mówimy o podatku od sprzedaży samochodu, mamy na myśli podatek od czynności cywilnoprawnych, jednak są sytuacje, kiedy powstaje również obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W przypadku, gdy sprzedamy samochód przed upływem 6 miesięcy od zakupu, powstaje dochód. Co za tym idzie, i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy pamiętać, że termin, od którego upływa 6 miesięcy, jest liczony od końca miesiąca, w którym nabywamy pojazd, a nie konkretnej daty kupna.

Ta sama sytuacja dotyczy osób, które weszły w posiadanie samochodu wskutek spadku lub darowizny. Jeśli nie odczekają 6 miesięcy — zapłacą podatek.

Rozliczenia dokonuje się wraz z innymi dochodami za pomocą zeznania podatkowego PIT-37, a w przypadku, kiedy dodatkowo prowadzimy firmę, PIT-36.

Jak obliczamy dochód? Od przychodu, czyli wartości sprzedaży, odejmujemy koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku trzeba odjąć kwotę zakupu oraz wszystkie koszty części, napraw i innych modernizacji, pod warunkiem, że mamy je udokumentowane.

Obliczoną wartość wpisujemy w pozycji „Dochody i straty” w wierszu numer 9 „inne źródła”.

Jako że od 15 lutego 2019 roku Administracja Skarbowa wdrożyła automatyczne rozliczanie zeznań podatkowych, sami musimy dokonać wpisu w systemie. Aby to zrobić, należy zalogować się na stronie podatki.gov.pl, wybrać odpowiednie zeznanie i ręcznie dodać kwotę w rubryce „inne źródła”. Podatek do zapłacenia wyliczy się sam.

Jakie są kary za niezapłacenie podatku?

Jeśli nie zapłacimy należnego podatku, to dopuszczamy się wykroczenia lub przestępstwa podatkowego. Gdy zostanie to wykryte wskutek kontroli skarbowej, zostanie na nas nałożona wysoka kara.

W przypadku, gdy tylko spóźnimy się z jego uiszczeniem, należy wyrazić tzw. czynny żal.

To instytucja, która powstała na mocy art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – i umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary, jeśli tylko sprawca przyzna się do winy, opisze dokładnie, dlaczego nie dokonał zapłaty podatku i zobowiąże się do jego zapłaty wraz z należnymi odsetkami. Trzeba wiedzieć, że o zaakceptowaniu wniosku decyduje naczelnik danego urzędu skarbowego.

Podatek od sprzedaży samochodu i jego terminowa zapłata są tak samo ważne, jak aktualna polisa OC. W obu przypadkach za niewywiązanie się z obowiązku grożą bardzo wysokie kary. Dlatego, zanim kupimy lub sprzedamy samochód, warto zrobić listę niezbędnych czynności do wykonania. Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.