podatek od kupna samochodu

Po zakupie pojazdu, jako nowy posiadacz, musisz dopełnić kilku formalności. Do twoich obowiązków należy zarejestrowanie auta we właściwym wydziale komunikacji. Musisz także zapłacić podatek PCC od zakupu samochodu i zgłosić fakt nabycia pojazdu do urzędu skarbowego. Czy w każdym przypadku konieczne jest zapłacenie podatku? Czy można go uniknąć?

Zakup pojazdu – obowiązki

Jak wspomnieliśmy, nabycie pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. To sprzedający zgłasza do zakładu ubezpieczeń fakt przeniesienia prawa własności do pojazdu, zatem ten obowiązek nie spoczywa na tobie. Pamiętaj jednak, że polisa OC, którą obowiązkowo musi ci przekazać sprzedający, automatycznie wygaśnie w dniu zakończenia umowy. Nie ma tutaj zastosowania zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj również o tym, że zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki na OC, co może mieć miejsce np. po kilku miesiącach od przeniesienia prawa własności do pojazdu. Wówczas, jeśli okaże się ona wysoka, możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, ale i tak nie unikniesz konieczności dopłaty do składki za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego warto od razu zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z wnioskiem o rekalkulację. Jeśli koszt ochrony ubezpieczeniowej nie będzie satysfakcjonujący, to możesz wypowiedzieć umowę.

Kolejnym obowiązkiem wiążącym się z zakupem pojazdu jest jego rejestracja we właściwym wydziale komunikacji. Masz na to 30 dni. Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, w wyniku których opóźnienie w spełnieniu tego obowiązku może się wiązać z karą od 200 do 1000 zł.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Kupno samochodu – urząd skarbowy

Po zakupie pojazdu należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego i zapłacić podatek za auto. Obowiązuje cię PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Zanim jednak przelejesz odpowiednią kwotę na konto urzędu skarbowego, musisz wyliczyć wysokość podatku do zapłaty oraz złożyć deklarację PCC-3 lub PCC-3/A. Masz 14 dni na:

  • złożenie deklaracji,
  • zapłacenie daniny.

Czy jednak zawsze jesteś zobligowany zapłacić podatek przy zakupie samochodu? Nie musisz ponosić kosztów opodatkowania, jeśli:

  • Wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł.
  • Masz orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a samochód kupujesz na własne potrzeby.
  • Masz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu i pojazd kupujesz dla siebie.
  • Nabyłeś pojazd z komisu, salonu samochodowego lub od osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą i otrzymałeś fakturę VAT lub fakturę VAT-marża.
  • Kupiłeś samochód za granicą (wówczas płacisz podatek akcyzowy, który wynosi 3,1 proc. od wartości pojazdu w przypadku pojemności silnika do 2,0 l, a 18,6 proc., gdy pojemność wynosi więcej niż 2,0 l).

Z podatku zwolnione są również organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa i Agencja Rezerw Materiałowych.

Podatek za samochód zapłacisz zawsze, jeśli kupiłeś go od osoby prywatnej. Uwaga: czasami możliwe jest, że kupując pojazd w komisie, nie nabywasz go od prowadzącego tę działalność, lecz od kogoś innego. Zatem wtedy jest to kupno samochodu od osoby prywatnej i mimo znalezienia auta w komisie, musisz uregulować PCC za samochód. Podatek ten pobierany jest wyłącznie od czynności cywilnoprawnych, których przedmiot w chwili zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

Zgłoszenie kupna samochodu do urzędu skarbowego polega na złożeniu deklaracji PCC-3 i ewentualnie PCC-3/A. PCC-3/A jest obowiązkowe wówczas, gdy na umowie widnieje więcej niż jeden kupujący pojazd – jest to informacja o pozostałych podatnikach. W deklaracji należy podać, ile wyniesie podatek od zakupionego samochodu. Formularz możesz złożyć:

  • osobiście w urzędzie skarbowym,
  • pocztą tradycyjną – listem poleconym,
  • przez internet – pod adresem: ppuslugi.mf.gov.pl/_/.

Uwaga: opłata skarbowa od kupna samochodu powinna być naliczona od kwoty wartości pojazdu. Oznacza to, że wpisanie w umowie i deklaracji ceny poniżej wartości rynkowej, nie spowoduje zapłaty niższej daniny. Podatek za kupno auta ma stanowić 2 proc. jego wartości. Urzędy skarbowe korzystają z profesjonalnych katalogów, w których znajdują się średnie ceny poszczególnych modeli pojazdów, biorąc pod uwagę rocznik i inne parametry. Jeśli w deklaracji podasz zaniżoną wartość pojazdu, to możesz zostać wezwany do wyjaśnień. Możliwe, że będziesz zobowiązany do wniesienia wyższej opłaty skarbowej za zakup auta. Czy zawsze stoisz na przegranej pozycji? Czasami wartość pojazdu może być zdecydowanie niższa niż w przypadku średniej ceny rynkowej danego auta. Różnica może wynikać m.in. z tego, że nabyłeś pojazd powypadkowy i musiałeś zainwestować znaczne środki, żeby doprowadzić go do aktualnego stanu. Zachowaj faktury, które będą potwierdzeniem zakupu części czy napraw dokonanych przez warsztat mechaniczny. Warto również posiadać dokumentację fotograficzną stanu pojazdu przed rozpoczęciem naprawy. Urząd skarbowy może w pewnych przypadkach skorzystać z rzeczoznawcy majątkowego. Jednak jeśli specjalista przyzna rację urzędowi, to nie tylko będziesz musiał uiścić wyższą opłatę skarbową za samochód, ale również ponieść koszt dokonanej ekspertyzy. Fiskus ma 5 lat na weryfikację twojej deklaracji i zapłaconego podatku.

Niezapłacony podatek od kupna samochodu

Co się stanie, jeśli z pewnych powodów nie zapłacisz podatku po zakupie samochodu? Grozi ci dotkliwa kara, która wynosi od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w 2020 roku do nawet jego dwudziestokrotności. Oznacza to, że może to być kwota od 260 zł do 52 tys. Jeśli jednak opłaciłeś podatek, ale po terminie, to złóż oświadczenie – tzw. czynny żal. Przyznaj się do winy, podaj przyczynę opóźnienia i zobowiąż się do zapłaty zadłużenia wraz z odsetkami. To, czy unikniesz kary, ostatecznie zależy od decyzji urzędnika.