odszkodowanie-dla-pieszego-za-potracenie

Wypadki to nie tylko sytuacje, kiedy dochodzi do zderzenia dwóch samochodów. Do tej grupy zaliczają się również kolizje z rowerami, hulajnogami i – co często można zaobserwować – z pieszymi. Potrącenie pieszego wydaje się sprawą oczywistą, gdyż zakłada się, że pieszy ma praktycznie zawsze pierwszeństwo. W końcu to on jest uprzywilejowanym uczestnikiem ruchu drogowego. A jak jest w praktyce? Jak wygląda odszkodowanie za potrącenie pieszego? Odpowiadamy!

Odszkodowanie dla pieszego za potrącenie – niezbędne informacje

Każdy pieszy jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Niezależnie od tego, czy porusza się chodnikiem, poboczem, drogą publiczną, przechodzi przez jezdnię i pasy. Obejmują go szczegółowe zasady tak jak każdego kierowcę samochodu, motocyklistę czy rowerzystę. Przepisy są uregulowane w rozdziale 2 ustawy prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z nich dla pieszych to:

 • Pieszy może poruszać się po jezdni wyłącznie, jeżeli nie ma pobocza lub chodnika i ma obowiązek ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi – art. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m, tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy w takiej sytuacji jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom – 13 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Art. 14 ustawy prawo o ruchu drogowym zabrania pieszemu:
  • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • wychodzenia na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności.

Jeżeli pieszy złamie powyższe zasady, w efekcie to on może zostać uznany za winnego spowodowania kolizji lub wypadku.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Kara za potrącenie pieszego na pasach

Zdarza się jednak, że dojedzie do potrącenia pieszego z winy osób trzecich. Jest to przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. To jedno z największych wykroczeń, które skutkuje poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim:

 • Jeżeli podczas potrącenia pieszego doznał on lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
 • Jeżeli pieszy poniósł śmierć lub dotknął go ciężki uszczerbek na zdrowiu to sprawcy wypadku grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do 15 lat.
 • Jeżeli złamanie przepisów przez kierowcę nie było rażące, sądy orzekają karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Czasami też odstępują od jej wykonania na rzecz zakazu prowadzenia pojazdu dla kierowcy.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Artykuł 436 kodeksu cywilnego jasno precyzuje, że jeśli dojdzie do potrącenia pieszego przez kierowcę, prowadzący pojazd odpowiada za wyrządzone szkody. Chyba że wpływ na wypadek miały dwa czynniki: siła wyższa lub wyłączna wina poszkodowanego.

Pieszy nie otrzyma odszkodowania, jeśli zostanie udowodnione jego przewinienie. Przykład: wejście pod auto na czerwonym świetle. Warto wiedzieć, że jeżeli kolizji jest winny zarówno pieszy, jak i kierowca, nierzadko jest orzeczone przyczynienie, czyli zmniejszenie wysokości świadczeń o ustalony procent.

Kolejna kluczowa kwestia – potrącony pieszy (nie ze swojej winy) powinien się ubiegać o odszkodowanie, niezależnie od miejsca wypadku. Odszkodowanie musi pokryć wszystkie szkody materialne. Pieszy ma prawo wnioskować o zadośćuczynienie za koszty zakupionych leków i sprzętu medycznego, koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji, utracone zarobki w związku z niezdolnością do pracy czy także rekompensatę za opiekę.

Wypadek drogowy z udziałem pieszego wiąże się także z odszkodowaniem za długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu. Ponadto, jeśli na skutek zderzenia doszło do śmierci pieszego, bliskim przysługuje zadośćuczynienie. Małżonkowi i nieletnim dzieciom poza zadośćuczynieniem również renta alimentacyjna.

Ile wynosi kwota odszkodowania za potrącenie pieszego?

Kwota odszkodowania zależna jest w dużej mierze od rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo, za proste złamanie nogi lub ręki waha się od 5 do 30 tysięcy złotych. Jeśli jednak dojdzie do poważnego wypadku, a potrącony pieszy będzie musiał przejść leczenie operacyjne i długotrwałą rehabilitację, odszkodowanie może nawet wynieść około 100 tysięcy złotych.

W przypadku śmierci pieszego najbliżsi członkowie rodziny otrzymają nawet ponad 100 tysięcy złotych. Największe odszkodowanie otrzymują potrąceni piesi, u których dojdzie do kalectwa. Kwoty sięgają wtedy nawet milionów złotych.

Za jakie potrącenia pieszy na pewno może się ubiegać o odszkodowanie?

W jakich sytuacjach pieszy powinien się ubiegać o odszkodowanie za potrącenie?

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na światłach i pasach

Najczęściej dochodzi do potrąceń na pasach, na przejściu dla pieszych oraz podczas przechodzenia na zielonym świetle. W większości przypadków poszkodowana osoba otrzyma świadczenia odszkodowawcze. Jak już wspomnieliśmy, odszkodowanie będzie ograniczone, jeśli sam pieszy przyczyni się do wypadku.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na poboczu

Nierzadko do wypadków dochodzi na poboczach dróg. Nie można zapominać, że tam, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika, pieszy ma prawo korzystać z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem jednak, że zajmuje miejsce jak najbliżej jej krawędzi. Jest również zobowiązany do ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Niestety, ale często podczas wyprzedzania dochodzi do wypadków. W tym przypadku pieszy oczywiście także może się ubiegać o odszkodowanie.

Odszkodowanie z potrącenie pieszego na chodniku

Do potrąceń na chodniku także dochodzi stosunkowo często. Nierzadko kierowcy nie ustępują pieszym podczas wjazdu na teren posesji. Ma wtedy miejsce boczne potrącenie pieszego. Najczęstsze są urazy nóg, okolic stawu biodrowego oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W szczególności na takie zdarzenia są narażone dzieci.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego w strefie zamieszkania

W strefie zamieszkania pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi. Na tym obszarze ma pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi. Oczywiście nie oznacza to, że ma prawo np. wbiegać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Z reguły obrażenia w takich wypadkach nie są bardzo duże – dochodzi do nich przy niewielkiej prędkości.

Co w sytuacji kiedy, dojdzie do potrącenia przez nieznanego kierowcę?

Jeśli:

 •       sprawca potrącenia pieszego jest nieznany,
 •       zbiegł z miejsca wypadku,
 •       nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,

ubezpieczenie pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zakłady ubezpieczeń przekazują części zebranych składek właśnie do UFG. To z tych środków są pokrywane odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

Co jeszcze musisz wiedzieć o odszkodowaniach dla pieszych?

Jeśli osoba pijana prawidłowo przechodziła przez pasy dla pieszych, oczywiście również ma prawo do odszkodowania. Warto jednak wiedzieć, że stan nietrzeźwości pieszego może uzasadniać zmniejszenie lub odmowę odszkodowania tylko wtedy, gdy to on jest odpowiedzialny za wykroczenie.

Jest jeszcze jednak kwestia, która nurtuje pieszych. Dotyczy ona poślizgnięć na chodniku zimą. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie: kto odpowiada za dany chodnik? Zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem porządku oraz dobrego stanu nawierzchni, znajdującej się wzdłuż nieruchomości, pozostają w gestii jej właściciela. Trzeba jednak pamiętać, że wydeptane przez trawnik ścieżki, chodnikami nie są. Dlatego, jeśli cokolwiek nam się stanie w takim miejscu, nie będziemy mogli dochodzić swoich praw u właściciela posesji. Możemy nawet dostać mandat za niszczenie zieleni, mimo zimy.

Jeśli dojdzie do wypadku w wyniku poślizgnięcia, swoich praw możemy dochodzić właśnie u wyżej wskazanego odpowiedzialnego. Może się zdarzyć, że ma on wykupione ubezpieczenie na taki wypadek. To jednak nadal rzadkość, dlatego trzeba liczyć się z tym, że konieczne może być wejście na drogę sądową. Poszkodowany jest tu właściwie na prawie, dlatego jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sprawa będzie dla niego wygrana.

Jest jednak pewien haczyk. Musimy udowodnić, że do zdarzenia faktycznie doszło w danym miejscu. W tym celu najlepiej wykorzystać rozwiązania technologiczne, które teraz mamy zawsze przy sobie – smartfony z aparatami fotograficznymi. Powinniśmy utrwalić dane miejsce i ewentualne uszkodzenia, do których doszło w wyniku zaniedbania właścicieli posesji do nich przylegających.

Jeśli dojdzie do poważnego uszkodzenia ciała, najlepiej jest zadzwonić po karetkę. Wtedy oprócz własnych dowodów fotograficznych, będziemy dysponować także dokumentami od lekarzy bądź, w razie potrzeby, ich zeznaniami.

Jak więc widać, poszkodowani mają prawo się ubiegać o odszkodowanie w wielu przypadkach. Przede wszystkim jednak trzeba brać pod uwagę winowajcę zdarzenia. Jeśli cała wina spoczywa na pieszym, są nikłe szanse, by dostał odszkodowanie. 

Jeśli jednak wina leży po stronie kierowcy pojazdu, ubieganie się o zadośćuczynienie jest wskazane. Kwota odszkodowania waha się w różnych granicach, ale nierzadko sięga nawet kilkuset tysięcy złotych. Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu. Warto też wykupić ubezpieczenie na życie – to dodatkowe finansowe zabezpieczenie.