Zaśnieżona droga (fot. Bentley)

Okres przejściowy między zimą a wiosną jest zdradliwy. Z chodników już powoli znika śnieg, ale o poranku wciąż mogą zdarzyć się przymrozki, które spowodują pojawienie się oblodzenia. Kto ma jakie prawa w razie wypadku, a kto jakie obowiązki względem zmrożonego chodnika? Jak dochodzić odszkodowania w razie obrażeń powstałych w wyniku poślizgnięcia?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie: kto odpowiada za dany chodnik? Zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem porządku oraz dobrego stanu nawierzchni, znajdującej się wzdłuż nieruchomości, pozostają w gestii jej właściciela. Trzeba jednak pamiętać, że wydeptane przez trawnik ścieżki, chodnikami nie są. Dlatego, jeśli cokolwiek nam się stanie w takim miejscu, nie będziemy mogli dochodzić swoich praw u właściciela posesji. Możemy nawet dostać mandat za niszczenie zieleni, mimo zimy.

Jeśli dojdzie do wypadku w wyniku poślizgnięcia, swoich praw możemy dochodzić właśnie u wyżej wskazanego odpowiedzialnego. Może się zdarzyć, że ma on wykupione ubezpieczenie na taki wypadek. To jednak nadal rzadkość, dlatego trzeba liczyć się z tym, że konieczne może być wejście na drogę sądową. Poszkodowany jest tu właściwie na prawie, dlatego jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sprawa będzie dla niego wygrana.

Jest jednak pewien haczyk. Musimy udowodnić, że do zdarzenia faktycznie doszło w danym miejscu. W tym celu najlepiej wykorzystać rozwiązania technologiczne, które teraz mamy zawsze przy sobie – smartfony z aparatami fotograficznymi. Powinniśmy utrwalić dane miejsce i ewentualne uszkodzenia, do których doszło w wyniku zaniedbania właścicieli posesji do nich przylegających.

Jeśli dojdzie do poważnego uszkodzenia ciała, najlepiej jest zadzwonić po karetkę. Wtedy oprócz własnych dowodów fotograficznych, będziemy dysponować także dokumentami od lekarzy bądź, w razie potrzeby, ich zeznaniami.