odmowa-przyjecia-mandatu

Naruszenie przepisów ruchu drogowego może wiązać się z ukaraniem kierowcy mandatem. Zdarzają się jednak sytuację, gdy kierujący pojazdem nie poczuwa się do winy, lub też uważa, że wymiar kary jest zbyt wysoki. W takiej sytuacji przysługuje mu prawo odmówienia przyjęcia mandatu nałożonego przez policję lub straż miejską. Konsekwencją takiego działania jest skierowanie do sądu rejonowego wniosku o ukaranie mandatem. Jak wygląda procedura związana z odmową przyjęcia mandatu? Kiedy warto skorzystać z tego prawa? Co zrobić, jeżeli przyjąłeś mandat, ale uważasz, że został wystawiony niesłusznie? Sprawdź w naszym poradniku!

Odmowa przyjęcia mandatu – procedura

Mandat możemy otrzymać za każde wykroczenie, które nie jest zgodne z prawem, np. za przekroczenie prędkości, wymuszenie pierwszeństwa czy spowodowanie kolizji. Wielu kierowców, jeśli uznaje swoją winę, decyduje się przyjąć mandat wystawiony przez policję. Zdarzają się jednak sytuacje, że ustalenie sprawcy wypadku czy kolizji jest trudne, zaś kierowca nie poczuwa się do winy. W takim przypadku kierującemu przysługuje prawo, jakim jest odmowa przyjęcia mandatu. Podpis żadnego dokumentu nie jest konieczny. Policjant lub strażnik miejski, który nakłada grzywnę w drodze mandatu, ma obowiązek poinformować kierowcę o prawie odmowy jego przyjęcia i skutkach prawnych takiej odmowy, tj. o tym, że zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Nie przyjąłem mandatu – co dalej?

Jeżeli nie przyjąłeś mandatu, sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego właściwego dla miejsca wykroczenia, który wyznaczy termin postępowania i zdecyduje czy i jakie konsekwencje prawne poniesie kierowca. Postępowanie przed sądem może się składać z kilku rozpraw, podczas których przesłuchani zostaną kierowcy uczestniczący w zdarzeniu drogowym, policjanci, a także świadkowie. Podczas postępowania pomocne mogą być nagrania z kamer samochodowych, z których na co dzień korzystają kierowcy. W spornych sytuacjach pozwalają ustalić przebieg zdarzenia. Sąd po rozpoznaniu sprawy wyda postanowienie, w którym może zwolnić kierowcę z konieczności opłacenia mandatu, lub też stwierdzić jego winę. W tej drugiej sytuacji kara nałożona przez sąd może być wyższa od tej, wynikającej z taryfikatora policji.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Odmowa przyjęcia mandatu – koszty sądowe

Sprawa w sądzie to nie jedyne konsekwencje nieprzyjęcia mandatu. Kierujący musi się też liczyć z dodatkowymi kosztami, wynikającymi np. z udzielenia mu porady prawnej, kosztami dojazdów na rozprawy itp. Postanowienie sądu wskazujące na winę kierowcy będzie miało jeszcze inne istotne skutki. Na jego podstawie policja przyzna kierowcy punkty karne, przewidziane za wykroczenie wskazane w orzeczeniu. Warto również pamiętać, że jeżeli sąd uzna kierowcę za winnego kolizji drogowej lub spowodowania wypadku, to wówczas odszkodowanie za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej zostanie pokryte z ubezpieczenia OC. Tym samym o sprawie dowie się także ubezpieczyciel, a to z kolei może mieć wpływ na wysokość składki OC w kolejnych latach.  

Przyjąłeś mandat, ale się z nim nie zgadzasz? Możesz się odwołać!

Jeżeli okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują, że doszło do wykroczenia, nie warto odmawiać przyjęcia mandatu. Koszty sądowe mogą okazać się wyższe niż sam mandat. A co, jeżeli przyjąłeś mandat, ale uważasz, że został on nałożony niesłusznie? W niektórych sytuacjach możesz złożyć wniosek o uchylenie mandatu. Takie prawo przysługuje Ci jeżeli:

●   zostałeś ukarany za coś, co nie jest wykroczeniem,

●   możliwość ukarania za przewinienie przysługuje wyłącznie sądowi, a nie policji,

●   wykroczenie wynikało z działania w ramach wyższej konieczności (np. ratowania życia).

W odwołaniu należy wskazać dane osobowe oraz numer mandatu. Warto także przedstawić opis sytuacji, w której mandat został przyznany, a także przesłanki, które przemawiają za jego uchyleniem. Taki wniosek składa się w terminie 7 dni od otrzymania mandatu do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym popełniono wykroczenie.