Jak twierdzą przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, piesi poruszający się po zmroku poza terenem zabudowanym zobowiązani są do noszenia elementów odblaskowych. Rozsądnie jest wykorzystywać odblaski również w mieście. Jak wskazują jednak kontrole, nie wszystkie z nich spełniają swoją rolę.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Charakterystyczna kamizelka może uratować nam życie. Jeśli poruszamy się bez jakichkolwiek odblasków, kierowca zauważy nas dopiero z odległości 30 metrów, przez co w praktyce nie ma on szans na reakcję. Wystarczy prosty odblask, by kierujący pojazdami zobaczyli nas już z odległości 150 metrów. Warto jednak pamiętać, że odbijające światło elementy muszą mieć na sobie umieszczony znak CE, a wraz z nimi powinniśmy otrzymać instrukcję obsługi. W przeciwnym wypadku są one po prostu zabawkami.

Jak wskazują badania Inspekcji Handlowej, 30 proc. oferowanych na rynku wyrobów odblaskowych nie spełnia wymaganych norm. Najwięcej zastrzeżeń padło w kierunku kamizelek, których współczynnik luminacji świetlnej był za niski. Oznacza to, że nie odbijały one wystarczająco dużo światła z nadjeżdżających pojazdów. W praktyce przechodnie nie byli wystarczająco widoczni. Noszenie takiej kamizelki wiąże się z otrzymaniem mandatu w wysokości 100 zł.

Nawet jeśli zdecydujemy się nie na kamizelkę, a na zwykłe, doczepiane odblaski, zwróćmy uwagę, by umieścić je w odpowiednich miejscach.
Jeśli poruszamy się lewym skrajem jezdni, należy przypiąć je po prawej stronie ciała, najlepiej na ręce i nodze. Trzeba również pamiętać, by nie zostały one zastawione przez odzież, np. szalik czy torbę.