zdj. J. Kaczmarek epiotrkow.pl

Do niedawna policja na drogach wewnętrznych była bezradna. Właściciele takich dróg zyskali jednak nowe uprawnienia i policja będzie mogła interweniować na zarządzanej przez nich drogą.

Wcześniej policja nie mogła nic zrobić w przypadku kolizji na drodze wewnętrznej. Zdarzenia były traktowane jako zwykłe uszkodzenia mienia. Od 21 sierpnia, zgodnie z nowelizacją kodeksu drogowego, trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego także na obszarze dróg osiedlowych oraz parkingów sklepowych, które oznaczone są jako „strefa ruchu”. Policja ma więc prawo wystawić mandat przykładowo za jazdę bez dokumentów lub prowadzenie w tym czasie rozmowy przez telefon komórkowy trzymany w ręce.

zdj. redakcja.regiomoto.pl

Wprowadzenie nowego pojęcia „strefy ruchu” jest rozszerzeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z pkt 16a ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. „strefa ruchu – to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Zarządca drogi może zatem się zdecydować, czy zostawić świadomie oznakowanie „droga wewnętrzna”, decydując się na możliwość egzekwowania jedynie obowiązującej tam organizacji ruchu w zakresie znaków i sygnałów drogowych (ale bez możliwości np. usunięcia pojazdu blokującego wjazd do garażu), czy też wprowadzić strefę ruchu.

zdj. nasze.fm

Jeśli wprowadzi się strefę ruchu, droga wewnętrzna musi być jednak odpowiednio oznakowana przez zarządcę. To on ponosi także koszty związane z zakupem oznakowania. Wjazd do strefy ruchu musi być oznaczony znakiem D-52, czyli białą tablicą z napisem „Strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Z kolei wyjazd oznaczany jest znakiem D-53, który wygląda tak samo, ale jest przekreślony czerwoną linią.

Czy Waszym zdaniem wprowadzenie na drogach niepublicznych obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego to dobry pomysł?