oc-krotkoterminowe

Standardowa umowa komunikacyjnego ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. W pewnych przypadkach można jednak kupić ubezpieczenie auta na 30 dni lub dłuższy okres. Kiedy jest to możliwe? Czy OC krótkoterminowe zapewnia taką samą ochronę ubezpieczeniową, jak w przypadku standardowej, rocznej umowy?

Krótkoterminowe OC – co oznacza?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na 12 miesięcy, co wynika z art. 26 ust. 1. W takim przypadku ochrona nie wygasa wraz z zakończeniem umowy, automatycznie się przedłuża, chyba że posiadacz pojazdu złoży wypowiedzenie najpóźniej na dzień przed jej zakończeniem. Jeśli tego nie zrobi, to bez podejmowania żadnych czynności będzie dalej korzystać z OC w tym samym towarzystwie. Musi jednak uregulować składkę w takiej wysokości, jaką wyliczył zakład ubezpieczeń. W art. 27 ustawy wskazano wyjątkowe przypadki, kiedy to możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na okres krótszy niż 12 miesięcy. OC na miesiąc lub kilka miesięcy jest dostępne dla:

  • Pojazdów wolnobieżnych – czyli takich, które ze względu na swoje ograniczenia konstrukcyjne nie mogą przekraczać prędkości 25 km/h. Nie zaliczamy jednak do nich ciągników rolniczych. W tym przypadku nie ma obowiązku zachowania ciągłości polisy, ale nie można zawrzeć ubezpieczenia OC na miesiąc, gdyż minimalny okres ochrony wynosi 3 miesiące.
  • Pojazdów historycznych – tym mianem określa się pojazdy, które mają więcej niż 40 lat lub więcej niż 25 lat i zostały uznane za unikatowe przez biegłego lub rzeczoznawcę. W tym przypadku można zawrzeć umowę OC na 30 dni i jest to minimalny okres, ale umowę ubezpieczenia da się zawrzeć kilka razy w ciągu jednego roku. W tym przypadku również nie ma obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia.
  • Aut z komisów – jeśli kupujesz samochód z komisu to prawdopodobnie ma on wykupione OC krótkoterminowe na miesiąc. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi kosztu rocznego ubezpieczenia, co ogranicza koszty działalności. Taka ochrona inaczej nazywana jest ubezpieczeniem komisowym. Uwaga: nie zawsze samochód z komisu będzie korzystać z OC krótkoterminowego. Często jest też tak, że właściciel pojazdu pozostawia je w komisie, ale jest ono jego własnością, a właścicielowi firmy handlującej autami zapłaci jedynie prowizję za sprzedaż pojazd. Wówczas posiadacz powinien mieć zawartą standardową umowę OC na 12 miesięcy.
  • Auta sprowadzone z zagranicy – kiedy sprowadzasz pojazd z innego kraju, to przed przekroczeniem granicy możesz kupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Ono również jest ubezpieczeniem krótkoterminowym, którego umowę możesz zawrzeć na okres minimum 30 dni. Taką ochronę dla auta sprowadzonego z zagranicy możesz kupić tylko jeden raz. Jego zakup jest możliwy również wtedy, gdy przebywasz na terytorium Polski i wygasa ci czas ochrony w ramach zielonej karty.
  • Pojazdy zarejestrowane czasowo –  ubezpieczenie samochodu na miesiąc lub kilka miesięcy przydaje się również w przypadku rejestrowania auta czasowo. Wówczas okres ochrony ubezpieczeniowej nie może być krótszy niż czas rejestracji. Nie chodzi tutaj jednak o czas, kiedy oczekujesz na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego.

Kluczowa informacja jest taka, że tymczasowe ubezpieczenie samochodu zapewnia dokładnie taki sam zakres ochrony, jak w przypadku umowy na 12 miesięcy. Obowiązują te same sumy gwarancyjne. Tak więc różnica tkwi wyłącznie w okresie ubezpieczenia.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie OC na miesiąc – jak je wykupić?

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC nie jest dostępne we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Umowę w każdym przypadku możesz zawrzeć w zakładzie ubezpieczeń, a inne możliwe rozwiązania to zrobienie tego online lub telefonicznie. Ubezpieczenie OC krótkoterminowe kosztuje stosunkowo więcej niż standardowe OC na 12 miesięcy, ale też w przypadku pojazdów wolnobieżnych czy historycznych jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż możesz płacić za ochronę ubezpieczeniową tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jej potrzebujesz.

Nie zapominaj przede wszystkim o tym, że krótkoterminowe OC nie przedłuża się automatycznie. Ochrona wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Czasami można zawrzeć następną, np. prowadzący komisy samochodowe najczęściej zawierają kolejne umowy ubezpieczenia OC na 30 dni. Ważne jest pamiętanie o tym, że ochrona wygasa, gdyż w Polsce nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu komunikacyjnym wiąże się z ryzykiem nałożenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary, która w przypadku samochodów osobowych i przerwy powyżej 14 dni wynosi tyle, ile dwukrotność minimalnego wynagrodzenia.

Przy kalkulacji kosztu ubezpieczenia OC towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę te same kryteria, co w przypadku standardowej umowy na 12 miesięcy. To, że ochrona jest wykupywana na krótszy okres, wpływa na stosunkowo wyższą cenę. Podobnie zresztą wygląda to w przypadku rozłożenia płatności za standardowe ubezpieczenie na raty – taniej wychodzi rozliczenie w ramach jednej opłaty.